The CMO Academy By MAT#9

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
ผู้บริหารระดับสูง
เจ้าของกิจการ
ผู้กำหนดทิศทางองค์กรด้านธุรกิจ การตลาด และ การขาย

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของผู้นำด้านการตลาดไทยอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดหลักสูตร The CMO Academy by MAT เป็นหนึ่งในหลักสูตร Flagship ของสมาคมการตลาดฯ ที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า 9 ปี เพื่อตอบโจทย์ผู้บริหารยุคใหม่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าของธุรกิจ รวมไปถึงทายาทนักธุรกิจที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพให้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ให้มีทักษะในการบริหารองค์กร เพื่อต่อยอดให้องค์กรมีการเติบโตอย่างมั่นคง และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ “Asia Mastery มองขาดให้ธุรกิจก้าวกระโดด ผ่านเลนส์การตลาดแบบเอเชีย”

ทวีปเอเชียเป็นผู้นำระดับโลกในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านจำนวนประชากรและขนาดตลาด การบริโภคที่เพิ่มขึ้นตามรายได้ที่สูงขึ้น การขยายตัวของเมือง กลุ่มชนชั้นกลางที่กำลังเติบโต นวัตกรรมเทคโนโลยี อุตสาหกรรมชั้นนำ การตลาดและความคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยม และการเป็นผู้นำทางความคิด

MAT ต้องการจุดประกายความคิดให้กับเหล่าผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำพาศักยภาพธุรกิจของไทยไปสู่ระดับภูมิภาค โดยใช้การตลาดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ไม่เพียงแต่ในระดับประเทศ แต่ยังรวมไปถึงการยกระดับธุรกิจและภาคส่วนต่าง ๆ ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

มองขาดให้ธุรกิจพุ่งทะยาน ฟัง ‘มุมมอง’ และ ‘วิสัยทัศน์’ ผ่าน Panel Discussion, Keynote Speaker และ Workshop จากประสบการณ์ของ เหล่าผู้บริหารระดับสูง

และเพื่อเป็นการต่อยอดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมหลักสูตรให้สมบูรณ์แบบ MAT ได้วางแผนจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสนวัตกรรมล้ำหน้า แนวคิดการบริหารจัดการที่สร้างสรรค์ และเรียนรู้จากสุดยอดผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลกกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในเอเชียที่ก้าวสู่การเป็นผู้นำโลกด้วยนวัตกรรม เช่น

 • Huawei ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก Exclusive Trip ที่ไม่เปิดให้คนภายนอกเยี่ยมชมหากไม่ใช่ Partner ที่ได้รับเชิญสัมผัสประสบการณ์ที่ R&D center กับ HUAWEI Health Lab, Audio Lab, ICT & EV Experience Hall รวมถึง Huawei Ox Horn Campus Exclusive Tour
 • OPPO Headquarter ที่ตัวอาคารออกแบบโดย Zaha Hadid Architecture เยี่ยมชม Product Experience Center และ Future Tech Showcase และบริษัทชั้นนำอื่น ๆ ที่ห้ามพลาด!!

หัวข้อหลักของ The CMO Academy by MAT#9 ปีนี้ คือ “Asia Mastery มองขาดให้ธุรกิจก้าวกระโดด ผ่านเลนส์การตลาดแบบเอเชีย” เปิดมุมมองใหม่ โดยใช้ Innovative Thinking Framework สำหรับการต่อยอดธุรกิจ การตลาด การขาย ผ่าน 3 แกนสำคัญ

PART I: Looking Through Asia’s Lenses มองผ่านเลนส์เอเชีย

 • Unlocking Marketing Productivity in Asia: Embracing Market Complexities ปลดล็อกผลิตภาพทางการตลาดในตลาดที่ซับซ้อนอย่างเอเชีย
 • Decoding the DNA of Next Generation Consumers/ Customers in Asia ถอดรหัสผู้บริโภคและลูกค้ารุ่นใหม่ในเอเชีย
 • How Asia is Redefining Global Leadership ไขกุญแจความสำเร็จที่ทำให้เอเชียก้าวผงาดสู่การเป็นผู้นำโลก


PART II : Experience the Creative Innovation ต่อยอดประสบการณ์นวัตกรรมสร้างสรรค์

 • Connecting the Future of Business with AI & Digital Infrastructure เชื่อมต่อธุรกิจสู่โลกอนาคตด้วย AI และระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
 • Enhancing Platform & Digital Strategies for Asian Success เสริมพลังแพลตฟอร์มและกลยุทธ์ดิจิทัลสู่ความสำเร็จในเอเชีย
 • Why Omnichannel Retail Strategies are Important for Your Business? ปลดล็อกศักยภาพค้าปลีกแบบ Omnichannel สำหรับธุรกิจ


PART III : Strategy for Growth in Asia กลยุทธ์การเติบโตในตลาดเอเชีย

 • Taking Thai Brands to Asia: Strategies for Growth กลยุทธ์พาแบรนด์ไทยทะยานไกลสู่เอเชีย
  Marketing with Cultural Sensitivity and Awareness in Asia / Case Studies of Successful Asian
 • Marketing Campaigns เจาะลึกกลยุทธ์การตลาดแบบเข้าใจในความแตกต่างของตลาดเอเชีย
 • Building High-Performing Cross-Cultural Teams to Win Asian Market การสร้างทีมงานหลากวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งเพื่อเจาะตลาดเอเชีย
 • Start Right, Grow Mighty: A Road map for Brand Success in Asia สร้างรากฐานมั่นคงให้แบรนด์ กรุยเส้นทางสู่ความสำเร็จในเอเชีย

กำหนดการอบรมที่กรุงเทพฯ และระยอง รวม 6 วัน และดูงานที่ประเทศจีน 5 วัน
PART I: Looking Through Asia’s Lenses มองผ่านเลนส์เอเชีย
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567
สถานที่: Bangkok Marriott Hotel The Surawongse
8.45 – 9:10 น. Opening / Prelude to the course [คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย]
9:10 – 10:30 น. Unlocking Marketing Productivity in Asia: Embracing Market Complexities ปลดล็อกผลิตภาพทางการตลาดในตลาดที่ซับซ้อนอย่างเอเชีย [คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล]
10.45 – 12.15 น. Decoding the DNA of Next Generation Consumers/ Customers in Asia ถอดรหัสผู้บริโภคและลูกค้ารุ่นใหม่ในเอเชีย [Panel Discussion]

 • ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย [Moderator]
 • คุณอุษณา จันทร์กล่า
 • คุณชินตา ศรีจินตอังกูร
 • คุณกล้า ตั้งสุวรรณ

13.00 – 16.00 น. Activity for Ice-breaking & Networking [คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน]

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567
สถานที่: Bangkok Marriott Hotel The Surawongse
9:00 – 10:30 น. How Asia is Redefining Global Leadership ไขกุญแจความสำเร็จที่ทำให้เอเชียก้าวผงาดสู่การเป็นผู้นำโลก [ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ]

PART III : Strategy for Growth in Asia กลยุทธ์การเติบโตในตลาดเอเชีย
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567
สถานที่: Bangkok Marriott Hotel The Surawongse
10:45 – 12.15 น. Connecting the Future of Business with AI & Digital Infrastructure เชื่อมต่อธุรกิจสู่โลกอนาคตด้วย AI และระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล [คุณวิสสุต เมธีสุวกุล]
13:15 – 15:00 น. Enhancing Platform & Digital Strategies for Asian Success เสริมพลังแพลตฟอร์มและกลยุทธ์ดิจิทัลสู่ความสำเร็จในเอเชีย [Panel Discussion]

 • คุณลลิต คณาวิวัฒน์ไชย [Moderator]
 • คุณรณัสถ์ ศรีรุ่งเรืองเดชา
 • คุณจันต์สุดา ธนานิตยะอุดม

15:15- 16:30 น. Why Omnichannel Retail Strategies are Important for Your Business? ปลดล็อกศักยภาพค้าปลีกแบบ Omnichannel สำหรับธุรกิจ [คุณศิวัตม์ วิลาสศักดานนท์]

สัมมนาที่ระยอง
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567

08:00 – 11:00 น. ออกเดินทาง สู่ จ.ระยอง
11:00 – 13:30 น. ทานอาหารเที่ยง
13.00 – 15.30 น. เยี่ยมชม ศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ. (PTIC) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation – EECi)
15.30 – 18.00 น. เดินทางสู่ที่พัก
18:00 – 22:00 น. Dinner & Free Time

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567
10:00 – 12:00 น. Share & Chat (แชร์ความสาเร็จ บทเรียนจากธุรกิจหรือชีวิตของคุณ)
12.00 น. ทานมื้อกลางวัน และเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

PART III : Strategy for Growth in Asia กลยุทธ์การเติบโตในตลาดเอเชีย
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567
09:00 – 12:00 น. Taking Thai Brands to Asia: Strategies for Growth กลยุทธ์พาแบรนด์ไทยทะยานไกลสู่เอเชีย
Marketing with Cultural Sensitivity and Awareness in Asia / Case Studies of Successful Asian [คุณเมธี จารุมณีโรจน์]
13:30 – 15:00 น. Marketing Campaigns เจาะลึกกลยุทธ์การตลาดแบบเข้าใจในความแตกต่างของตลาดเอเชีย [Panel Discussion]

 • ผศ.ดร. เอกก์ ภทรธนกุล [Moderator]
 • คุณกิตติพงษ์ วีระเตชะ
 • คุณจรัสภล รุจิราโสภณ
 • คุณราชสุดา รังสิยากูล
 • คุณอริยา ทองใบ

15.15 – 16.30 น. CMO#9 ร่วมคิด ร่วมแชร์ [Moderated by ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล]

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567
09:00 – 10:30 น. Building High-Performing Cross-Cultural Teams to Win Asian Market การสร้างทีมงานหลากวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งเพื่อเจาะตลาดเอเชีย [ดร.ศรุต วานิชพันธุ์]
10:45-12:15 น. Strategic Foresight for Sustainable Growth มองการณ์ไกลเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน [ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์]
13:00-15:15 น. Start Right, Grow Mighty: A Road map for Brand Success in Asia สร้างรากฐานมั่นคงให้แบรนด์ กรุยเส้นทางสู่ความสำเร็จในเอเชีย [ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน]
15:35 – 16:20 น. Putting All Learnings into Perspectives using Innovative Thinking Framework [Sharing Session moderate โดยดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ]
16:30 – 17:00 น. พิธีมอบวุฒิบัตร
18:30 – 21:00 น. รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 20-24 สิงหาคม 2567
“Trip to China, Center of Innovation and Technology Excellence” ศึกษาดูงานที่ประเทศจีน

วันและสถานที่อบรม
(ทุกวันศุกร์)
วันที่ 12,19 กรกฎาคม 2567
วันที่ 2, 3, 9, 16 สิงหาคม 2567
***************************************
วันที่ 2-3 สิงหาคม (เสาร์-อาทิตย์)
ดูงานภายในประเทศ ที่ จ.ระยอง
วันที่ 20-24 สิงหาคม
ดูงานต่างประเทศ ที่ประเทศจีน
9.00 - 16.30 น.
Bangkok Marriott Hotel The Surawongse
262 ซอย สุรวงศ์ แขวง สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หมายเหตุ
วันที่ 2-3 สิงหาคม (เสาร์-อาทิตย์) เดินทางไปดูงานภายในประเทศ ที่ จ.ระยอง // วันที่ 20-24 สิงหาคม เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน 5 วัน 4 คืน (ตั๋วเครื่องบิน Economy)

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 161,500 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 170,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคารวมที่พัก 1 คืน ห้องพักเดี่ยว (ในวันที่อบรมต่างจังหวัด)
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• ค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ นิติบุคคลสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%
• กรณีท่านไม่สะดวกเข้าร่วมทริปดูงานต่างประเทศ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเป็นเครดิตสำหรับเป็นส่วนลดกิจกรรมหรือหลักสูตรสัมมนาอื่น ๆ ของสมาคมการตลาดฯ จำนวน 40,000 บาท
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที

Super Brand Management By MAT รุ่นที่ 38

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
เรื่องที่เกี่ยวกับการตลาดในยุค Marketing 6.0 ที่คนทำแบรนด์จำเป็นต้องเรียนรู้
การสร้าง Brand Loyalty ในยุคที่ผู้บริโภคไม่ภักดีกับแบรนด์
Learning Experience ขององค์กรที่เอาเทคโนโลยี เข้ามาใช้จริง และเห็นผล
การใช้ดาต้าและเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ และสร้าง Brand Experience ให้กับลูกค้า
การนำ AI มาเป็นตัวช่วยในการทำงานการตลาด และจุดประกายไอเดีย
การออกแบบกลยุทธ์การตลาดผ่าน Business Model Canvas
เทรนด์และเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของ Consumer/ Shopper
การสื่อสารการตลาดในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยน
เทคนิคการขาย ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
การวางแผนสื่อ และการวัดผลให้คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุน
พื้นฐานการเงินที่นักการตลาดเอาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารแบรนด์
เทคนิคการสื่อการกับลูกค้า Brand Storytelling เพื่อให้เกิดการซื้อ
การทำงานร่วมกับ Agency Partner ให้ได้ยอดขาย
รายละเอียด

เพราะเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น การสร้าง brand loyalty ต้องใช้งบสูง พฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนเร็ว การบริหารแบรนด์ยากขึ้นทุกที นักสร้างแบรนด์จึงต้องปรับตัว upskill reskill ตลอดเวลา

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จึงได้จัดหลักสูตรเข้มข้น “Super Brand Management” ขึ้นทุกปี ล่าสุดรุ่นที่ 38 นี้ สมาคมการตลาดฯ ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย มีวิทยากรซึ่งเป็นทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญการบริหารแบรนด์ในวงการตลาด เอเจนซีชั้นนำของไทยมาร่วมกันถ่ายทอดในรูปแบบ Active Learning & Discussion รวมถึง Workshop ที่ผู้เรียนนำไปใช้กับแบรนด์ของตนเองได้เลย

รูปแบบการสัมมนา

• ฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และร่วมแบ่งกลุ่มทำแผนการตลาดจากโจทย์จริง พร้อมการนำเสนอแก่ Commentator ผู้เชี่ยวชาญ ที่ โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
 • ฝ่ายการตลาดตั้งแต่ระดับ manager ไปจนถึงผู้บริหาร
 • ผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์
 • ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • ผู้ประกอบการขนาดย่อม ขนาดกลาง
 • ฝ่าย Strategy ใน Agency
Agenda

สัมมนาทุกวันพฤหัสบดี และเสาร์

วันที่สถานที่
 วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่ โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล21
 วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21
 วันเสาร์ ที่ 08 และวันอาทิตย์ ที่ 09 มิถุนายน 2567 ที่ โรงแรมรวินทรา รีสอร์ท พัทยา
 วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ ที่ 13, 20, 22, 27, 29 มิถุนายน 2567 ที่ โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21
 วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ ที่ 04, 06, 11, 13 กรกฎาคม 2567 ที่ โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21
วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2567

09.00-12.00 น. Marketing 6.0 and Sustainable Marketing. วิเคราะห์ เจาะลึกโลกการตลาด 6.0 และการก้าวสู่โลกการตลาดแบบยั่งยืน
โดย ผศ.ดร. เอกก์ ภทรธนกุล
อุปนายกฝ่ายกิจกรรม การสื่อสาร และการตลาดยั่งยืน
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

Head of Marketing Department Chulalongkorn Business School

13.00-16.00 น. Dot Connecting. กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ 
โดย คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน
Human Relationship Building Expert Professional instructor and Inspirer

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567

09.00-12.00 น. When Brand Switching is Common, How Can Brands Stay Relevant ? เมื่อผู้บริโภคไม่มี Loyalty แบรนด์จะทำยังไงให้ได้ใจคน
โดย  ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย
Chairman of Management Board
INTAGE Thailand

13.00-16.00 น. Managing Brand through Empathy Mindset: Consumer, Team, Organization. การบริหารแบรนด์ด้วยความเข้าอกเข้าใจในทุกมิติ
โดย  ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
อุปนายกฝ่ายออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ และนวัตกรรมการตลาด
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

กำหนดการต่างจังหวัด
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567

08.00-09.30 น. เดินทางสู่ บ้านบึง

09.30-12.00 น. เยี่ยมชม Smart Farming สยามคูโบต้า บ้านบึง Kubota Farm : How SMART farming will change Thailand economy

16.00-21.00 น. Connecting Activities on the beach + Dinner.
โดย คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน
Human Relationship Building Expert Professional instructor and Inspirer

วันอาทิตย์ที่ 09 มิถุนายน 2567

10.00-12.30 น. 360 Degree People Management ศาสตร์ และศิลป์แห่งการบริหารคนของผู้นำยุคใหม่
โดย คุณทอปัด สุบรรณรักษ์
Head of Business Development
Thai AirAsia

14.00-17.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

09.00-12.00 น. The Art of Integrated Marketing and Communication in the Tech Shifting Era. ศิลปะการสื่อสารการตลาดในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยน
โดย คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน
Consultant, Chief Strategist

13.00-16.00 น. How to Exploit AI in Marketing and Communications ใช้ AI เป็นตัวช่วยในการทำงานการตลาด และจุดประกายไอเดีย
โดย คุณโชค วิศวโยธิน
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Media และผู้ร่วมเขียนหนังสือ ChatGPT: AI ปฎิวัติโลก

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567

09.00-16.00 น. Crafting powerful business model to win your market battle. ออกแบบโมเดลธุรกิจ ที่ทรงพลังและชนะการแข่งขันในตลาดของคุณ
โดย คุณบังอร สุวรรณมงคล
CEO and Founder
Hummingbirds Consulting

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567

09:00-12:00 น. How Technology & Platforms Affect the Consumer & Shopper Buying Process ? เทคโนโลยีกับแพลตฟอร์ม ทำให้ Buying Process เปลี่ยนไปอย่างไร
โดย คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์
Co-Founder
Small World for Kids Co., Ltd. Facebook Alpha Tester , LINE Certified Coach

13:00-16:00 น. From Price to Value Creation : How Customer Empathy Create Value.การตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างไรในยุคที่ลูกค้าให้ความสำคัญกับคุณค่ามากกว่าราคา
โดย คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข
Business Consultant

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567

09.00-12.00 น. Data & Technology for Seamless Customer Experiences. เชื่อมต่อประสบการณ์ของผู้บริโภคแบบไม่มีสะดุดด้วยดาต้าและเทคโนโลยี
โดย คุณไชยพงศ์ ลาภเลี้ยงตระกูล
รองนายกสมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาด

13:00-16:00 น. How to Make Brand-Agency Marriage Work?. บริหารชีวิตคู่แบรนด์-เอเจนซี่ยังไงให้งานปัง
โดย คุณภารุจ ดาวราย
Chairman, Publicis Groupe Thailand
นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย (DAAT)

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567

09.00-12.00 น. Art of Sales : Key to Win. เทคนิคการขาย ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
โดย คุณณรงค์เวทย์ วจนพานิช
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ควอลิตี้คอนสครัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

13.00-14.30 น. Brand Success Case – Lamoon
โดย คุณเนตรนพิศ รุ่งธนเกียรติ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ละมุน เบบี้ จำกัด

14.45-16.15 น. Brand Success Cases – ไปรษณีย์ไทย
โดย คุณปิลันธนี สุวรรณบุบผา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกิจไปรษณีย์
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฎาคม 2567

09.00-16.00 น. Maximizing Media Efficiency & Measuring Campaign Performance. กลยุทธ์การวางแผนสื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และการวัดผลแคมเปญ
โดย คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย
Performance & Ecommerce Lead
Business Consultant

วันเสาร์ที่ 06 กรกฎาคม 2567

09.00-16.00 น. Road to High-caliber Brand Manager: From Product Marketing to Growth Strategy. เส้นทางสู่สุดยอด Brand Manager ตั้งแต่การตลาดผลิตภัณฑ์ยันกลยุทธ์การเติบโต
โดย คุณเมธี จารุมณีโรจน์
Chief Marketing Officer
CardX

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567

09.00-10.30 น. Brand Love and Sales. แบรนด์ก็ต้องโดน ของก็ต้องขาย
โดย คุณภาคย์ วรรณศิริ
Chief Creative Officer
VML Thailand

10.40-12.30 น. Refresh Brand Storytelling & Ideation Session. ปั้นแบรนด์สตอรี่ให้สดใหม่ ชวนคิด ชวนคุย ชวนซื้อ
โดย คุณญาณวุฒิ จรรยหาญ
Content Creator – เจ้าของเพจ “พี่เอ็ด 7 วิ”

13.30-16.30 น.  Financial Information for Decision Making. ปูพื้นฐานเรื่องข้อมูลบัญชีและการเงินในมุมนักการตลาด ฉลาดวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจ
โดย ผศ. ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรม และความยั่งยืน /อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567

09.00-12.00น. WorkGroup

13:00-16:30 น. รับฟัง และ Comment การนำเสนอผลงานของ SBM #38
โดย คุณชนิต สุวรรณพรินทร์, คุณสมพร มาอุทธรณ์, คุณสมพัฒน์ ทฤษฎิคุณ, คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล, คุณพงษกรณ์ คอวนิช

16.30-17.00 น. พิธีปิดการอบรม / มอบวุฒิบัตร
โดย นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

วันและสถานที่อบรม
สัมมนาทุกวันพฤหัสบดี และเสาร์
วันที่ 25, 30 พ.ค. 8, 9, 20, 22, 27, 29 มิ.ย. 2567
วันที่ 4, 6, 11 และ 13 ก.ค. 2567
09.00 - 16.00 น.
โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21
2 ซอย สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 70,000 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 75,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน และอาหารว่าง
• ราคารวมห้องพักคู่ (ในวันที่อบรมต่างจังหวัด)
• ราคาด้านบน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (สมาชิกราคา 70,000 บาท ผู้สนใจทั่วไปราคา 75,000 บาท)
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ และรบกวนออกเอกสารส่งมาตามที่อยู่บริษัท
• ค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ บริษัทและนิติบุคคลสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 200%
• โปรดสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม “สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย” หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 256-1-03525-1 กรุณาส่งหลักฐานกลับมาที่อีเมล [email protected]
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)

B2B Marketing Strategy#5

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?
องค์กรใหญ่ถึงเล็ก
ที่มีการทำ B2B Business ทั้งหมดหรือบางส่วน (ธุรกิจที่ต้องขายสินค้าหรือบริการให้กับธุรกิจด้วยกัน หรือมีช่องทางที่ต้องขายผ่านคนกลาง ที่ไม่ใช่ end-users โดยตรง)
ผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ/ ผู้บริหาร Senior Manager/ Director เป็นต้นไป
o เน้นวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ ไม่เน้นยุทธวิธีย่อยในระดับปฎิบัติการ
o ผู้บริหารฝ่ายการตลาด
o ผู้บริหารฝ่ายการขาย
o ผู้บริหารฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์หรือการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า
o ผู้บริหาร หน่วยงานใดก็ตามที่ต้องดู external stakeholders กลุ่มต่างๆ
หลักสูตรการค้นหากลยุทธ์การตลาดและการขาย ของ B2B ที่ทรงพลังที่สุด!!
 • ผู้สอนมีประสบการณ์จริงในการเป็นที่ปรึกษา B2B มาหลากหลายวงการ
 • มีกรณีศึกษา จาก B2B โดยเฉพาะ ในหลากหลายมิติ
 • แก้ปัญหา และพัฒนาตลาดจากแก่นที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพและ ไม่ใช่ชัยชนะแค่ระยะสั้น
 • ได้ลองทำโจทย์จริง และเรียนรู้การแก้ปัญหาจากผู้ร่วมเรียนและ วิทยากร
 • ได้ Networking ผู้บริหารด้าน B2B ในธุรกิจต่างๆ
กำหนดการสัมมนา

08.30 – 09.00 น. 

เริ่มลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.

 • เทรนด์และการตลาดของ B2B business ที่เปลี่ยนไปในยุค 2024
 • กับดัก และสิ่งที่ผู้บริหารมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการตลาด B2B
 • WHY:
  • ทำไมการตลาดแบบ B2B ต้องมีกลยุทธ์
  • ทำไมวิธีทำงานเดิมๆถึงไม่มีประสิทธิผล
 • WHAT:
  • กลยุทธ์คืออะไร?
  • ทำไมกลยุทธ์ที่ใช่ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ
  • การทำ Marketing Goal, Strategy และ Tactics ที่ได้ผลจริง
  • สิ่งที่ผู้นำต้องเข้าใจลึกซึ้ง: ความแตกต่างระหว่าง Strategy VS Tactics
 • How:
  • การพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการขาย เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจที่เป็นB2B
  • การหา Winning Strategy ให้กับการตลาดของคุณ
  • Digital and Innovation Strategy

13.00 – 16.00 น.
ตัวอย่าง และกรณีศึกษาของกลยุทธ์การตลาด B2B ในหลายรูปแบบ เช่น

 • Sales Strategy
  • Retention strategy: กลยุทธ์รักษาและสร้างยอดขายจากลูกค้าเดิม
  • Acquisition strategy: กลยุทธ์ในการหาลูกค้าใหม่
 • Innovation Strategy
  • Technology – start with why, not what
 • Marketing Strategy
  • Product Strategy: การพัฒนาสินค้าและบริการที่ใช่ ของ B2B
  • Sales Strategy: การพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการขายแบบ B2B
  • Right Customer Journey: การสร้าง Customer Journey ที่ทรงประสิทธิภาพ ของ B2B
   • Triggers / Awareness building
   • Information Search
   • Consideration
   • Purchase
   • Experience
   • Re-purchase
 • Mini-Workshop เพื่อลองนำความรู้ไปใช้งานจริง
วิทยากร
คุณบังอร สุวรรณมงคล
CEO and Founder
Hummingbirds Consulting
วันและสถานที่อบรม
วันอังคารที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
09.00 - 16.00 น.
โรงแรม แอสคอท ทองหล่อ กรุงเทพ
1 ซอย สุขุมวิท 59 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ
เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 7,900 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 9,900 บาท

หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที

Digital Marketing in Action #6

สิ่งที่คุณจะได้จากหลักสูตรนี้
เนื้อหาที่เข้มข้น
เรียนรู้เนื้อหาเข้มข้น ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ในรูปแบบ Workshop
วิทยากรคุณภาพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดที่คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
กลยุทธ์ครบมือ
เรียนรู้การวางกลยุทธ์ 'การตลาดยุคดิจิทัลแบบครบวงจร' ตั้งแต่การมองตลาด การอ่านความเป็นไปได้ ทำความเข้าใจผู้บริโภค ไปจนถึงการตั้งเป้าหมาย การวางกลยุทธ์การสร้างคอนเทนต์ การวางแผนปฎิบัติการณ์ และการวัดผล
หลักสูตรที่จะพาคุณก้าวเข้าสู่ “โลกแห่งการตลาดยุคใหม่” ที่มีการผสมผสาน Traditional Marketing เข้ากับ Digital Marketing ให้คุณเข้าใจการเดินทางที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค เพื่อจะได้นำข้อมูลต่างๆ มาเป็นองค์ประกอบในการวางแผนกลยุทธ์สู่นวัตกรรมการตลาดยุคใหม่ ที่เหมาะสมกับองค์การของคุณ ด้วยการเรียนแบบ Project Based จะทำให้คุณได้เข้าใจการวางกลยุทธ์ และแผนการตลาดยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
 1. ผู้ที่เตรียมตัวเป็นเจ้าของธุรกิจ
 2. ผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์
 3. ผู้ประกอบการ SMEs
 4. ผู้ที่สนใจเรียนรู้ทางด้านดิจิทัล
 5. ผู้บริหารฝ่ายการตลาด / ฝ่ายขาย
 6. ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
Session 1: Intro to Digital Marketing in Action

09.00 – 09.45 น. Course Opening : Welcome to the world of “Marketing in Digital Era”
• มองเห็นภาพกว้างของการเดินทางเข้าสู่ยุคดิจิทัล
พร้อมเทรนด์ใหม่ๆที่น่าจับตามอง เพื่อเตรียมปรับตัวให้ก้าวนำอย่างมีประสิทธิภาพ
• Digital 2023 What’s Going on? Key Challenges?
• World Digital Trend 2024 and What’s Next?
โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

10.00 – 12.00 น. Break the Ice: ทำความรู้จักเพื่อนร่วมคลาส
Reflection Workshop : “นักการตลาดในโลกยุคใหม่ อะไรที่ต้องเปลี่ยน!”
• แต่ละกลุ่มหารือ และนำเสนอมุมมอง (กลุ่มละ 5 นาที)
โดย คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน

Session 2 : Technology & Future

13:00 – 13.45 น. Future of Social Commerceคุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา
13.45 – 14.30 น. Future of AI  –  คุณโชค วิศวโยธิน
14.45 – 16.30 น. Future of Social Platforms (LINE+FB + Linkedin+ TikTok)คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
Session 2 : Technology & Future

9:00 – 12.00 น. Data Driven Marketing
• Data มีผลต่อการ Run Business อย่างไร
• Data tools การทำงานกับ Data นั้นสำคัญตรงที่ต้องมี Data เราจะมาใช้
Public Dataผ่านเครื่องมือที่ทุกคนเข้าถึงได้ แต่ด้วยมุมมองใหม่ที่ไม่มีใครนึกถึง
รวมถึงการเรียนรู้ที่จะใช้ Social data ผ่าน social listening tools
ที่นักการตลาดทุกคนเข้าถึงได้
Workshop : หา Data จากโจทย์

โดย คุณณัฐพล ม่วงทำ

13.00 – 16.00 น. Enhancing Strategy with MarTech
• Introduction to New Era of Marketing
• How to utilize tech to drive sales

โดย คุณกัญชลี สำลีรัตน์

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
Session 3: Getting to know your audience : Consumers Insight & Journey

09.00 – 12.00 น.  Consumers in Digital Era มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
• เขาต้องการอะไร
• พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
• การเข้าถึงที่เปลี่ยนไป
• อะไรคือกุญแจสำคัญในการเข้าถึงหัวใจของผู้บริโภคยุคดิจิทัล
โดย ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย

13:00 – 16.00 น. Consumer Insight Exploration Workshop ฝึกการเจาะใจและเข้าให้ถึงผู้บริโภคยุคดิจิทัล
• Selecting Consumers Segments
• Utilizing Tools to learn more about Consumers Insights
• Mapping Consumer moments & Journey
Workshop : Consumer Insights ของโจทย์
โดย คุณบังอร สุวรรณมงคล

วันกเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
Session 4: Getting to Know Media : Platform & Planning

09.00 – 12.00 น. The changing landscape of Digital Media Channel & Strategy เข้าใจความเปลี่ยนไปของช่องทางการตลาด และเข้าใจภาพรวมของแพลตฟอร์มใหม่ๆ รวมถึงกลยุทธ์หลักๆในการใช้ Digital Media
* The Changing Landscape of Digital Media Channels and Strategy
* Pro & Con of Each Touchpoint (Google, Facebook, Line, EDM, Partnership, Affiliate)
* How to use Each Touchpoint to Support your Business Goal
(Awareness, Consideration and Conversion)
Workshop : Touchpoints Planning ของโจทย์
โดย  คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย

13.00 – 16.00 น. Pre-planning : How to Get Start
* Recap – Understand a Meaning of Each Digital Metric
* Online Tools for Pre-Plan Digital Campaign
* How to Define your Objective and Set a KPI to your Team or Agency
* How to Read and Understand your Digital Campaign Report
* Q & A
โดย  คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567
Session 5: Strategy & Execution Plan

09.00 – 16.00 น. Marketing Strategy in Digital Era การวางกลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิทัลนั้นเปลี่ยนไปเพียงไร มาร่วมกันเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์ แผนปฎิบัติการณ์ พร้อมวาง KPI ไปด้วยกัน
• What is Digital Strategy?
• Digital Marketing Brief Guideline
• Objective Clarification
• Turn Consumer Insights to Digital Strategy
• Strategy & Execution Plan
• KPI Setting and Evaluation
Workshop : Marketing Strategy ของโจทย์
โดย ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567
Session 6: Content & Creative

09.00 – 12.00 น. Content Marketing : เข้าใจการสร้างคอนเทนต์ให้มีคุณค่า เนื้อหาโดนใจลูกค้า
• Fundamental & Value of Content Marketing
• Content Marketing Strategy
• The art of Story Telling
• Case Study of Content Marketing

13:00 – 15.00 น. Creative through words
• The art of Story Telling
• Copywriting

15:00 – 16.00 น. Content ideation workshop : ค้นหา idea สร้างสรรค์content
• Set Objective / Problem to be Solved
• Idea Stormer
• Refine ideas / Put Into Content
• Wrap Up Content
Workshop : Content ของโจทย์
โดย คุณเมธี จารุมณีโรจน์

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567
Session 7: Digital Marketing Plan in Action

09.00 – 16.00 น. Digital Marketing Plan in Action
นำความรู้ที่เรียนมาทั้งหมด มารวมเป็นแผนกลยุทธ์การตลาด เพื่อฝึกในการ
ลงรายละเอียดการตลาดร่วมกันตามสถานการณ์จริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตลาดดิจิทัลให้คำปรึกษา
เรียนรู้แบบรู้ลึก รู้จริง ลงมือจริง ทั้ง 3 ด้านที่เป็นหัวใจหลัก
* Digital Marketing Strategy & Planning
* Content Strategy & Planning
* Media Strategy & Planning
Workshop : ได้แผน ไป Present
โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567
Session 8: Presentation and discussion

13.00 – 16.30 น. Team Presentation : Digital Marketing Strategy & Action Plan
แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานเพื่อรับ comment จากผู้เชี่ยวชาญ
โดยแต่ละกลุ่มจะมีเวลาดังนี้
• นำเสนอ 20 นาที
• คอมเม้น 20 นาที
โดย คุณกิตติพงษ์ วีระเตชะ, คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข และ คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

16.30 – 17.00 น. Closing speech & Certificate ceremony
• ผู้บริหารกล่าวปิด
• มอบประกาศนียบัตร
โดย ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ

วิทยากร
คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล
อุปนายกฝ่าย Digital marketing &Technology
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

Strategic Planning Director & Co-Founder
BrandBaker Co.,Ltd.
คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน
Human Relationship Building Expert
Professional instructor and Inspirer
คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา
CEO & Co-Founder
Priceza Co., Ltd.
 คุณโชค วิศวโยธิน
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Media
ผู้ร่วมเขียนหนังสือ ChatGPT: AI ปฎิวัติโลก
คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์
Co-Founder
Small World for Kids Co., Ltd.
Facebook Alpha Tester , LINE Certified Coach
คุณณัฐพล ม่วงทำ
เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน
อาจารย์วิชา Data-Driven Communication
ผู้เขียนหนังสือ Personalized Marketing
คุณกัญชลี สำลีรัตน์
Founder and Managing Director, DigiNative
a member of iiG
ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย
Chairman of Management Board
INTAGE Thailand
คุณบังอร สุวรรณมงคล
CEO and Founder
Hummingbirds Consulting
คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย
Performance & Ecommerce Lead
Publicis Media Thailand
ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
อุปนายกฝ่ายองค์ความรู้ด้านการตลาด
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
คุณเมธี จารุมณีโรจน์
Chief Marketing Officer
CardX
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ
Group Chief,Brand Innovation&Marketing
Dentsu Group 
คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข
Business Consultant
วันและสถานที่อบรม
สัมมนาทุกวันวันศุกร์ และเสาร์
วันที่ 9, 10, 16, 17 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ 1, 2, 8 และ 16 มีนาคม 2567
09.00 - 16.00 น.
โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21
2 ซอย สุขุมวิท 19 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที
• กรณีที่ต้องการรับสิทธิ Early Bird ราคาพิเศษเหลือเพียง 45,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) กรุณาลงทะเบียน และชำระเงิน ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เท่านั้น

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 48,000 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 55,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที
• กรณีที่ต้องการรับสิทธิ Early Bird ราคาพิเศษเหลือเพียง 45,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) กรุณาลงทะเบียน และชำระเงิน ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เท่านั้น

TikTok Marketing (SOLD OUT)

คอร์สเรียน TikTok Marketing เหมาะกับใคร?
นักการตลาดที่สนใจเรียน TikTok
เพื่อเสริมทักษะ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ TikTok Marketing
เจ้าของธุรกิจ และเจ้าของแบรนด์
ที่ต้องการทำความเข้าใจระบบการทำงานของ TikTok ตั้งแต่เริ่มต้น
เจ้าของธุรกิจที่กำลังจะตัดสินใจใช้บริการ Digital Agency
ในการทำ TikTok Marketing แต่อยากเรียนรู้แพลตฟอร์มด้วยตัวเองก่อน
คอร์ส TikTok Marketing ที่จะช่วยอัปสกิลการสร้างคอนเทนต์ เพิ่มยอดขาย พร้อม Key Success ที่เน้นในการใช้เครื่องมือ TikTok Shop,  Live Commerce และ Affiliate Marketing ดันแบรนด์ให้ปังชนะคู่แข่ง
กำหนดการ
10.00-11.00 น.
Session 1 : TikTok Shop Overview 
Part 1 : Getting to know TikTok & TikTok Insight, 2023
Part 2 : Things to know for Driving
Part 3 : Success Case on TikTok Shop
11.00-12.00 น.
Session 2 : Affiliate Content on TikTok Shop
Part 1 : How Affiliate Content Boost Sales for Brands Type 
               of Affiliate on TikTok Shop
Part 2 : Success Case on Affiliate Content (Fail & Success Story) 
Part 3 : AnyMind KOLs to Share Experience
               “How Affiliators Drive Sales for Brands”
13.00-14.00 น.
Session 3 : Live Commerce on TikTok Shop
Part 1 : Trend of Live Commerce and Insight, 2023
                of Affiliate on TikTok Shop
Part 2 : Success Case Live Commerce Sharing from AnyMind
                Live Operation
Part 3 : Meet UP Live MC and Share Technique
               “Key factors to Boost Sales During Live”
14.00-14.00 น.
Workshop : for Brands and Marketers 
 Group1 : Brands with no TikTok Shop
                   – Meet Up with EC Operation
                     Specialist to Share “How To kick
                     Start With TikTok Shop”
                    Mechanic : Scan QR Code To Register
 Group2 : Brands that interest in Affiliate Content
                  – Meet up with Affiliate Team
                    Specialist to Share “How To
                    Select KOLs and Commissions
                    to Boost Sales on TikTok Shop
                    Mechanic : Scan QR Code to Register
Group3 : Brands that interest in Live commerce
                 – Meet Up with Live Commerce
                   Operation to Workshop and
                   have Experience Selling
                   Products Through Live Stream
                   Mechanic: Scan QR Code to Register
วิทยากร
คุณกรกานต์ แย้มสัตย์ธรรม
Deputy Head of D2C - Direct to Customer and Affiliate Business 
AnyMind Group

และ AnyMind Team  
EC Operation, Affiliate Content and Live Operation
วันและสถานที่อบรม
วันอังคาร ที่28 พฤศจิกายน 2566
09.30 - 16.00 น.
Grande Centre Point Ratchadamri Hotel
153/2 ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเหตุ
เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.30 น.

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 7,900 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 9,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที

“M O R P H : Visionary Re-Defined” รุ่นที่1

"M O R P H : Visionary Re-Defined" หลักสูตรการตลาดหลักสูตรแรกที่จะมาพลิกวิธีคิด ให้คุณมองเห็นความเป็นไปได้ทางธุรกิจในทุกสถานการณ์
8 Weeks.
9 Days.
14 Sessions.
1 Company Visit.
1 Morphology Outing.
Why M O R P H?
หลักสูตรผู้บริหารมีมากมาย แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไร ว่าทำไมคุณต้อง Morph?

+ หากคุณเห็นความไม่แน่นอนในโลกธุรกิจ แล้วมีคำถามว่า เราจะไปอย่างไรต่อ
+ หากธุรกิจของคุณอยู่ในจุดอิ่มตัว แล้วอยากจะหาโอกาสใหม่ๆ
+ หากวิธีการเดิมๆไม่สามารถสร้างผลลัพธ์เท่าเดิม แต่คุณไม่รู้จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างไร
+ หากคุณต้องการ ลืม สิ่งที่คุณเคย รู้ เพื่อที่จะ เริ่ม เปลี่ยนความท้าทาย ให้กลายเป็นโอกาส 

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารระดับสูง นักการตลาด หรือเจ้าของกิจการ M O R P H คือคำตอบ ที่จะมาช่วยเปิดทุกมุมมองแห่งความเป็นไปได้ให้กับคุณ

What is M O R P H?
“M O R P H : Visionary Re-Defined”

เป็นหลักสูตรใหม่ล่าสุดของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และเป็นหลักสูตรการตลาดหลักสูตรแรก ที่จะมาเปิดโลกแห่ง ‘Morphology’ เราจะพาคุณ Transform แนวคิด ผ่านเรื่องราวชีวิตของคนลุยงานตัวจริงที่ใครๆเรียกพวกเขาว่าผู้บริหาร แต่หลังบ้าน พวกเขาเป็นทั้ง นักคิด นักทำ นักเสี่ยง นักคำนวณ และ นักสร้างความเปลี่ยนแปลง

สำหรับหลักสูตรนี้ถูกออกแบบโดย นักสร้างความเปลี่ยนแปลง ถ่ายทอดเรื่องราวโดยนักปฎิรูป และจะร่วมเรียนโดย M O R P H Tribe ผู้ต้องการเป็นผู้สร้างตำนานแห่งความเปลี่ยนแปลงใหม่ในวงการธุรกิจและการตลาด

พบกับ M O R P H Tribe Master ผู้สร้างสรรค์ความเปลี่ยนแปลง ที่จะมานำคุณไปสู่การเดินทางที่อัดแน่นไปด้วยความรู้และความสนุกเต็มขั้น
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ

Group CMO – Brand Innovation
Dentsu Thailand

 

คุณวรินดา เธียรอัจฉริยะ

Founder of WING & CEO Farmgroup

How to M O R P H?

มาร่วมเดินทางไปกับเรา เราจะพาคุณสะท้อนจุดยืนของตัวเองในวันนี้ เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจรอบด้าน เจาะลึกเทคโนโลยีที่จะมาเป็นผู้ช่วยในโลกการตลาดยุคใหม่ เปิดมุมมองสู่แนวคิดใหม่ๆ เพื่อจะได้พบความเป็นไปได้ของการ ไปต่อและเติบโต

กำหนดการและวิทยากร
วันที่ 08 กันยายน 2566
14.00-16.00 น.
Session 1 : Morphing Mindsets : Unlocking the Power of Transformation
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ

Group CMO – Brand Innovation
Dentsu Thailand

 

คุณวรินดา เธียรอัจฉริยะ

Founder of WING & CEO Farmgroup

 

ม.ร.ว. สุทธิภาณี ยุคล

Executive Director
MAT

 

16.00-18.00 น.
Session 2 : Know Your Essence : Self-Discovery for Transformational Success
คุณธนา เธียรอัจฉริยะ

Founder
ABC Academy

 

วันที่ 15 กันยายน 2566
14.00-16.00 น.
Session 3 : Reimagine Transformation : Redefining Business for the Future
คุณพชร อารยะการกุล

CMO
Bluebik

 

16.00-18.00 น.
Session 4 : Experimental Era : Navigating the Winds of Change
คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร

Chief Customer Officer
SCBX

 

วันที่ 21 กันยายน 2566
14.00-17.00 น.
Session 5 : Tidlor’s Culture WOW : Cultivating Transformation from Within
คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล

MD
Tidlor

 

วันที่ 29 กันยายน 2566
14.00-16.00 น.
Session 6 : Rebrand Renaissance : Reinventing Your Paradigm with Impact
คุณรวิศ หาญอุตสาหะ

CEO
Srichand

 

16.00-18.00 น.
Session 7 : Shifting Worldview : Embracing a Transcendent Perspective
ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

Host
8 Minute History

 

วันที่ 06 และ 07 ตุลาคม 2566
14.00-17.00 น.
Session 8 : Captivating Content : Mastering the Art of Impactful Messaging
คุณศรัณย์ แบ่งกุศลจิต

CEO
Uppercuz Creative

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2566
14.00-16.00 น.
Session 9 : Data is King : Transforming Insights into Action
คุณณัฐกรณ์ รัตนชัยสิทธิ์

CEO & Founder
Predictive

 

16.00-18.00 น.
Session 10 : Accelerating with AI : Supercharging Marketing Transformation
คุณเชาวลิต รัตนกรไกรศรี

CTO
Microsoft

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2566
14.00-16.00 น.
Session 11 : Innovative Frontiers : Pioneering the Future of Business and Technology
คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์

Founder & CEO
OOKBEE

 

16.00-18.00 น.
Session 12 : Tech Horizons : Tech Trends and the Path Forward
คุณเรืองโรจน์ พูนผล

Group Chairman, KASIKORN Business
Technology Group

 

วันที่ 03 พฤศจิกายน 2566
14.00-16.00 น.
Session 13 : ESG Metamorphosis : Navigating Sustainable Business Trends
คุณณัฐชาติ เจิดนภาพันธ์

Chief Product Officer
Mekha V

 

16.00-18.00 น.
Session 14 : Morphed Manifesto : Presenting Your Transformed Story
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ

Group CMO – Brand Innovation
Dentsu Thailand

สัมมนาทุกวันศุกร์
วันที่ 8, 15, 21, 29 กันยายน 2566
วันที่ 6, 7, 20, 27 ตุลาคม และ 3 พฤศจิกายน 2566
14.00 - 22.00 น.
โรงแรม Gaysorn Urban Village
127 Gaysorn Tower, 19th-20th Floor, ถ. ราชประสงค์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 129,000 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 139,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารเย็น
• ราคารวมห้องพักคู่ โรงแรม..... (ในวันที่อบรมต่างจังหวัด)
• ราคาด้านบน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (สมาชิกราคา 129,000 บาท ผู้สนใจทั่วไปราคา 139,000 บาท)
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ และรบกวนออกเอกสารส่งมาตามที่อยู่บริษัท
• ค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ บริษัทและนิติบุคคลสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 200%
• โปรดสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม “สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย” หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 256-1-03525-1 กรุณาส่งหลักฐานกลับมาที่อีเมล [email protected]
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)

Data and Insight Driven Marketing รุ่นที่ 6

สิ่งที่คุณจะได้จากหลักสูตรนี้
ได้นำความรู้ไปออกแบบ และวางแผนการหา DATA และ INSIGHT ได้มาใช้ประโยชน์ทางการตลาด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายในองค์กร
ทำงานร่วมกับ DATATECHNICIAN อย่างเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น
เรียนรู้ CASE STUDY ผลงานจากการใช้งานจริงจากองค์กรชั้นนำ
มี WORKSHOP การทำงานจริงในห้องเรียน จบแล้วสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ทันที
สอนตั้งแต่การเรื่มเรียน DATA ขั้นพื้นฐาน เหมาะกับนักการตลาดทุกท่าน ไม่จำเป็นต้องเป็น DATA EXPERT
DAY 1 : Data Driven Marketing
โดย คุณหนุ่ย เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน
อาจารย์ วิชา DATA-DRIVEN COMMUNICATION และผู้เขียนหนังสือ PERSONALIZED MARKETING
 1. Data Thinking & Analytic Mindset
  สอนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อต่อยอดออกมาเป็นแคมเปญการตลาด
 2. Creativity-Driven Data with Data Collection Canvas
  สอนการคิดแคมเปญการตลาดเพื่อเก็บข้อมูลที่ต้องการ
 3. CRM Strategy Canvas
  สอนการวางกลยุทธ์การตลาดแบบ Personalization ที่สามารถนำไปใช้กับแผนการตลาดจริงของธุรกิจตัวเอง
DAY 2 : Insight Driven Marketing
โดย คุณเอง บังอร สุวรรณมงคล
CEO and Founder at Hummingbirds Consulting
 1. เรียนรู้พื้นฐานการตลาด ที่งานการตลาดส่วนใหญ่พลาดมากที่สุด คือการมี 3 องค์ประกอบต่อไปนี้ที่แข็งแรง
  Marketing Goal, Strategy, Tactics
 2. Consumer Blackbox: บางครั้งลูกค้าไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร แล้วคุณจะค้นหาความต้องการ (unmet needs) ที่ซ่อนอยู่ในตลาดได้อย่างไร?
 3. เข้าใจการหา Winning Strategy ให้กับงานการตลาดของคุณ​ ด้วยการค้นหากล่องดำ 3 ส่วนคือ
  – Customers’ Needs: ที่ใครๆคิดว่าง่าย เราเข้าใจลูกค้าจริงหรือเปล่า?
  – Our Core Competency: จุดแข็งของเรา คืออะไร และจะพัฒนาต่อได้อย่างไร ?
  – Our competitors’ landscape: การมองคู่แข่งจากมุมลูกค้า ไม่ใช่มุมของนักการตลาดเอง
 4. การนำ Winning Strategy มาใช้กับการตลาดในด้านต่างๆ
  – Product Strategy ค้นหากลยุทธ์ในการออกสินค้าและบริการ ที่ตลาดต้องการ
  – Communication Strategy วิธีสร้างการสื่อสารที่ทรงพลัง และเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ได้จริง
  – Innovation Strategy วิธีคิดในการสร้างนวตกรรมใหม่ในองค์กร ที่สร้าง “คุณค่าใหม่” ในตลาดได้จริง
 5. Case study การเรียนรู้ครั้งนี้จะจัดเต็มด้วยกรณีศึกษาเพื่อทุกคนได้เข้าใจจริง ในแต่ละประเด็น
วิทยากร
คุณบังอร สุวรรณมงคล
CEO and Founder
Hummingbirds Consulting
คุณณัฐพล ม่วงทำ
เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน
อาจารย์วิชา Data-Driven Communication
อาจารย์วิชา DATA-DRIVEN COMMUNICATION และผู้เขียนหนังสือ PERSONALIZED MARKETING
วันและสถานที่อบรม
วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2566
9.00 - 16.00 น.
Grande Centre Point Ratchadamri Hotel
153/2 ถนน ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 14,900 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 15,900 บาท

XYZ : Xperience Your Zero

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?
ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารภาครัฐที่
ต้องการเจาะลึก Insight โลกธุรกิจ GenZ
ต้องการสร้าง Successor และเป็นโค้ชให้แก่ผู้บริหาร Genใหม่
ต้องบริหารองค์กรที่หลากหลาย Cross Generation
สนใจเรื่องการตลาดยุคใหม่ ที่สะท้อน Values ของคน GenZ
ต้องมีอายุ 45 ปีขึ้นไป
รายละเอียดหลักสูตร

หัวใจสำคัญของหลักสูตร XYZ  คือการ Refresh, Reconnect และ Reskill  ให้ผู้บริหารรุ่นใหญ่ เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเข้าใจมุมมองในโลก GenZ ให้ลึกขึ้น

มาตรการโควิด-19

เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน และลดความแออัดบริเวณจุดลงทะเบียน ก่อนการเข้าร่วมสัมมนา
หากท่านมีผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชม. กรุณาถ่ายรูปผลตรวจมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ ที่โต๊ะลงทะเบียน หรือมารับชุดตรวจ ATK ที่ทางสมาคมฯ เตรียมไว้ให้ แล้วทำการตรวจด้วยตนเอง ก่อนเข้าห้องสัมมนา (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

Headmaster
คุณวรรณา สวัสดิกูล

CEO and Founder
SilverActif Co.,LTD

คุณไผท ผดุงถิ่น

CEO and Co-Founder
Builk One Group.

กำหนดการและวิทยากร
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566
Session 1 : Unveiling the New Generation : เจาะใจคนรุ่นใหม่แบบเจาะลึก
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

หัวหน้าภาควิชาการตลาด และประธานหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์
และการตลาด คณะบัญชีฯ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย

Chairman of Management Board
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566
Session 2 : Storytelling Strategies for GenZ : สื่อสารอย่างไรให้เข้าถึงหัวใจคน GenZ
คุณเกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

Host และเจ้าของเพจ
NANAKE555

Workshop 1 : Photo class workshop : Picture Perfect ถ่ายภาพด้วยมือถือยังไงให้ดูโปร
คุณธนิดา กนกเลิศวงศ์

หรือที่รู้จักกันในนาม คุณป้อ ทีเค (@pportk)
Influencer ที่มีผู้ติดตามกว่า 237.6 K คน

กำหนดการต่างจังหวัด
วันเสาร์ ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566
Session 3 : 3Rd Gen Journey : จากตำนานสวนสามพรานสู่ สู่ Patom Organic 
Retreat Outing 1 : เยี่ยมชม Patom Organic Living พร้อม Wellness Workshop
คุณอนัฆ นวราช

ทายาทรุ่นที่สาม ของ สวนสามพราน
ผู้ก่อตั้ง Patom Organic Living

วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566
Insight Visits 1 : Sea Thailand : Tapping into Gaming & Gen Z’s Frontier : เปิดมิติโลก Gaming และ การบริหารคนรุ่นใหม่ให้สนุก 
ดร.ศรุต วานิชพันธุ์

Director
Sea Thailand

Session 4 : เสวนาโต๊ะอาหาร : Web 3.0 – Embracing the Tech Revolution : เจาะลึกอนาคตของ Tech – metaverse, digital asset and beyond
ดร.การดี เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ดิจิต้าไลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566
Session 5 : Exponential growth start up : วิธีคิดแบบ Growth Hacking คิดอย่างไร ทำไมถึงโต 
คุณวิภาวี วงศ์สิริศักดิ์

CCO and Co-Founder
บริษัท โกวาบิ (ไทยแลนด์) จำกัด

คุณพงษ์ลดา พะเนียงเวทย์

CEO & Co-Founder
Freshket

Workshop 2 : Tiktok Workshop : From 0 to Hero ก้าวสู่โลก TikTok แบบจับมือทำ
คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์

Co-Founder
Small World for Kids Co., Ltd.

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566
Session 6 :
Future Empowerment – Tech & AI Unleashed : ขับเคลื่อนอนาคตด้วยเทคโนโลยี
คุณไชยณัฐ สัจจะปรเมษฐ์

Managing Director
Rabbit’s Tale (Data & Interactive Business Unit)

Workshop 3 : Generative AI : พร้อมจะ Prompt สั่งงาน AI ให้ผลลัพธ์เริ่ด
คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

Strategic Planning Director & Co-Founder
BrandBaker Co.,Ltd.

วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566
Insight Visits 2 : MBK MB Cool : เจาะ insight จุดประกายชีวิตใหม่ให้ธุรกิจ
คุณสมพล ตรีภพนารถ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า
MBK Group

Session 7 : Different Gens, Different Perspectives, Same Goal : ต่าง Gen ต่างใจ เป้าหมายเดียวกัน
ดร. จักรพล จันทวิมล

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
ไทยพาณิชย์

วันและสถานที่อบรม
วันที่ 16, 23, 26, 27, 30 สิงหาคม 2566
วันที่ 6, 13 และ 20 กันยายน 2566
17.00 - 20.00 น.
โรงแรม Siam@Siam Design Hotel Bangkok
Opposite National Stadium 865 Chim Chim Bangkok แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 89,000 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 99,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารเย็น
• ราคารวมห้องพักเดี่ยว โรงแรม RXV Wellness Village (ในวันที่อบรมต่างจังหวัด)
• ราคาด้านบน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (สมาชิกราคา 89,000 บาท ผู้สนใจทั่วไปราคา 99,000 บาท)
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ และรบกวนออกเอกสารส่งมาตามที่อยู่บริษัท
• ค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ บริษัทและนิติบุคคลสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 200%
• โปรดสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม “สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย” หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 256-1-03525-1 กรุณาส่งหลักฐานกลับมาที่อีเมล [email protected]
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)

SUPER BRAND MANAGER #37

สิ่งที่คุณจะได้จากหลักสูตรนี้
ได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง
ที่ต้องจับตามองในโลกการตลาดยุคใหม่ พร้อมได้รับแนวคิดในการปรับทิศทางการตลาดให้ตอบโจทย์ในโลกธุรกิจยุคการตลาด New normal
ได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และประสบการณ์
กับวิทยากรและเพื่อนร่วมหลักสูตร เพื่อRefresh ความรู้ใหม่ พร้อม Reskill & Upskill เพื่อสร้างความเข้าใจในทุกมิติของโลกการตลาดยุค Post Covid-19
สร้างมิตรภาพ
ของผู้เข้าร่วมอบรม ให้เกิดเครือข่ายผู้บริหารการตลาดที่เข้มแข็ง เกิดความร่วมมือและสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจร่วมกันได้ในอนาคต


รายละเอียด

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร Super Brand Manager รุ่นที่ 37 นี้ จะได้รับทั้ง ความรู้ในการทำงานตลาดในโลกยุค New Normal ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวประสบการณ์ของแบรนด์ต่างๆ ได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ และได้มิตรภาพทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อนำไปต่อยอดให้กับธุรกิจขององค์กรต่อไปได้ เป็นหลักสูตร ที่เหมาะสำหรับผู้บริหารด้านการตลาด การขาย และการสื่อสาร ที่ต้องการ Reskill & Upskill ทั้งด้านวิสัยทัศน์ และการลงมือทำจริง

รูปแบบการสัมมนา

• ฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และ ร่วมแบ่งกลุ่มทำแผนการตลาดจากโจทย์จริง พร้อมการนำเสนอแก่ Commentator ผู้เชี่ยวชาญ ที่ โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้บริหารฝ่ายขาย / การตลาด
 • ผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์
 • ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • ผู้ที่เตรียมตัวเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์
 • ผู้ประกอบการ SMEs
 • ผู้ที่เตรียมตัวเป็นเจ้าของธุรกิจ

มาตรการโควิด-19
เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน และลดความแออัดบริเวณจุดลงทะเบียน ก่อนการเข้าร่วมสัมมนา
หากท่านมีผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชม. กรุณาถ่ายรูปผลตรวจมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ ที่โต๊ะลงทะเบียน หรือ มารับชุดตรวจ ATK ที่ทางสมาคมฯ เตรียมไว้ให้ แล้วทำการตรวจด้วยตนเอง ก่อนเข้าห้องสัมมนา (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

Agenda

สัมมนาทุกวันพุธ และเสาร์

วันที่สถานที่
 วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่ โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล21
 วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2566 ที่ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท (อโศก)
 วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566 ที่ โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21
 วันเสาร ที่ 17 และวันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2566 ที่ โรงแรมรวินทรา รีสอร์ท พัทยา
 วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566 ที่ โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21
 วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2566 ที่ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท (อโศก)
 วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566 ที่ โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21
 วันพุธ ที่ 5, กรกฎาคม 2566 ที่ โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล21
 วันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2566 ที่ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท (อโศก)
 วันพุธ และวันเสาร์ ที่ 12,15,22 กรกฎาคม 2566 ที่ โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล21
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 66

09.00-12.00 น. Catching the Trends : Evolving Landscape of New Marketing. วิเคราะห์ เจาะลึกโลกการตลาดและความเปลี่ยนแปลงโลกการตลาดแบบ New Marketing
โดย คุณกัญชลี สำลีรัตน์

13.00-16.00 น. Dot Connecting.
โดย คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 66

09.00-12.00 น. The Art of Integrated Marketing and Communication in a Digital Age. สื่อสารอย่างไรให้เข้าถึงใจผู้บริโภค
โดย คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน

13.00-16.00 น. Immersive Experience : Winning Over Consumers through Unique Brand Experiences. ทำอย่างไรจึงจะชนะใจผู้บริโภค ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง
โดย คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 66

09.00-16.00 น. Adapting to Change: Long-term Planning, Short-term Goals, and Agile Mindset. การปรับกลยุทธ์การตลาดในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงมองรอบด้าน วิคราะห์รอบทิศ ต่อจิ๊กซอความสำเร็จให้กับธุรกิจ ด้วย Business Model Canvas
โดย คุณบังอร สุวรรณมงคล

กำหนดการต่างจังหวัด
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 66

08.00-09.30 น. เดินทางสู่ บ้านบึง

09.30-12.00 น. เยี่ยมชม Smart Farming สยามคูโบต้า บ้านบึง Kubota Farm : How SMART farming will change Thailand economy

16.00-21.00 น. Connecting Activities on the beach + Dinner.
โดย คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 66

10.00-12.30 น. 360 Degree People Management ศาสตร์และศิลป์แห่งการบริหารคน
โดย คุณเพชราภรณ์ จียาศักดิ์

14.00-17.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 66

09.00-12.00 น.  The Game-Changing Power of Key Opinion Customers. สร้างยอดขายด้วยความรัก ให้ลูกค้าพูดแทนแบรนด์
โดย คุณสุวิตา จรัญวงศ์

13.00-16.00 น. On-life Customer Journey : Connecting Consumers Where They Are.ชื่อมต่ออย่างไร ให้เข้าไปอยู่ในทุกจังหวะชีวิตของผู้บริโภค
โดย ผศ.ดร. เอกก์ ภทรธนกุล

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 66

09.00-12.00 น. The Future of E-Commerce: Harnessing the Power of Connected Platforms. พลังของการเชื่อมต่อช่องท่างการขายในโลกยุคใหม่
โดย คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์

13:00-16:00 น. Consumer-centric mindset : Insight and Empathy หัวใจความสำเร็จของนักการตลาดยุคใหม่ ด้วยการมองโลกจากมุมของลูกค้า
โดย ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 66

09.00-12.00 น. Building Brand Love: The Journey to Success. หัวใจการสร้างแบรนด์จาก 0 ถึง สำเร็จ อะไรคือกุญแจสำคัญ
โดย คุณวิภาดา อัตศรัณย์

13:00-16:00 น. Strategic Storytelling: Leveraging Narrative to Connect with Customers. สร้างคอนเทนต์และเล่าเรื่องอย่างไรให้เข้าถึงใจผู้บริโภค
โดย คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 66

09.00-12.00 น. Art of Sales : Key to Win. เทคนิคการขาย ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
โดย คุณณรงค์เวทย์ วจนพานิช

13:00-16:00 น. AI Co-Pilot: Revolutionizing Your Work Process. เปิดโลกนวัตกรรมใหม่ ให้ AI Co-Pilot มาเป็นผู้ช่วยของคุณ
โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 66

09.00-16.00 น. Multi-Platform Media Landscape : Maximizing Media Efficiency. กลยุทธ์การวางสื่อแบบบูรณาการ ใช้ช่องทางอย่างไรให้มีความหมาย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดย คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 66

09.00-12.00 น. Finance for Marketors. ปูพื้นฐานเรื่องการเงินในมุมนักการตลาด ฉลาดวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจ
โดย อ.นวพร บุศยสุนทร

13:00-16:00 น. Work Group

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 66

09.00-12.00 น. From Price to Value Creation : How customer empathy create value. การตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างไร ในยุคที่ลูกค้าให้ความสำคัญกับ คุณค่ามากกว่าราคา
โดย คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข

13:00-16:00 น. Purposeful Branding and Its Impact. ความจริงใจในการสร้างคุณค่า ที่มากกว่าแค่ผลกำไร
โดย คุณทอปัด สุบรรณรักษ์

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 66

09.00-12.00น. WorkGroup

13:00-16:30 น. รับฟัง และ Comment การนำเสนอผลงานของ SBM#37
โดย คุณชนิต สุวรรณพรินทร์, คุณสมพร มาอุทธรณ์, คุณอวยชัย รางชัยกุล, และ คุณสุชีพ ศรีพฤฒา

16.30-17.00 น. พิธีปิดการอบรม / มอบวุฒิบัตร
โดย นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

วันและสถานที่อบรม
วันที่ 7 ,10 ,14, 17 ,18 , 21, 24 ,28 มิถุนายน
วันที่ 5, 8, 12, 15, 22 กรกฎาคม 2566
09.00 - 16.00 น.
โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 และ โรงแรม Pullman Bangkok Grande Sukhumvit
2 ซอย สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 68,000 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 73,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน และอาหารว่าง
• ราคารวมห้องพักคู่ (ในวันที่อบรมต่างจังหวัด)
• ราคาด้านบน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (สมาชิกราคา 68,000 บาท ผู้สนใจทั่วไปราคา 73,000 บาท)
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ และรบกวนออกเอกสารส่งมาตามที่อยู่บริษัท
• ค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ บริษัทและนิติบุคคลสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 200%
• โปรดสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม “สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย” หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 256-1-03525-1 กรุณาส่งหลักฐานกลับมาที่อีเมล [email protected]
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)

Experience Design Strategy#2

Experience Design Strategy
กลยุทธ์การออกประสบการณ์ที่ใช่และสร้างผลลัพธ์ใหม่ให้ธุรกิจคุณ

หลายองค์กร ทุ่มเทงบประมาณมากมายกับการสื่อสาร และโฆษณา แต่ในมุมของลูกค้าสิ่งเดียวที่ทรงพลังที่สุด คือ ประสบการณ์ เพราะสิ่งนี้คือทั้งหมดที่ลูกค้าได้รับจากสินค้าและบริการของคุณ

ความเข้าใจผิดใหญ่มากของคนส่วนใหญ่คือ คิดว่าประสบการณ์คือบริการที่ดี แต่เท่านี้ยังน้อยนิดมาก ประสบการณ์ที่มีกลยุทธ์คือ ประสบการณ์ที่แก้ปัญหา และ สร้างคุณค่าใหม่ๆให้ลูกค้าได้จริง ใน Customer Experience Journey และต้องมีการออกแบบมาอย่างดี เพื่อสร้างสร้างพลังดึงดูดสูงสุด นอกจากนี้ประสบการณ์ยังช่วยเรื่อง

1. การสร้างยอดขาย หรือการซื้อ
2. การเปลี่ยนพฤติกรรมลูกค้าตามเป้าหมายของธุรกิจ
3. การสร้างความผูกพันและแบรนด์เลิฟให้กับธุรกิจ
4. การสร้างประสบการณ์เพื่อให้ลูกค้าที่ปันใจหาคู่แข่งกลับมาหาเรา
5. การช่วยสร้างความแตกต่างและเหนือกว่าในการแข่งขัน

คอร์สอบรม 2 วัน จะช่วยแนะนำกลยุทธ์ และ เรียนรู้ความลับในการออกแบบประสบการณ์เหล่านี้กัน ทั้ง Digital และ Non-Digital Product & Service

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้บริหารที่ดูแลด้านประสบการณ์ ทั้ง Online หรือ Offline
 • นักการตลาดที่อยากให้ประสบการณ์ เป็นอาวุธใหม่ในการพัฒนาธุรกิจ และสร้างความเหนือกว่าคู่แข่ง
 • ทีม Innovation/Digital ที่ต้องพัฒนาประสบการณ์ในการใช้สินค้าและบริการ

 

เนื้อหาในหลักสูตร

DAY 1: ขั้นตอนการออกแบบประสบการณ์ เพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ในธุรกิจ

 • Why : ทำไมต้องสร้างประสบการณ์

o ทำไมการทำการตลาดหลายครั้งถึงไม่ได้ผล
o ความลับจากลูกค้า ที่ไม่ยอมซื้อสินค้าหรือบริการของเรา
o ความลับในการเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์
o ความแตกต่างระหว่าง โฆษณา และ ประสบการณ์
o คุณทุ่มเททรัพยากรการตลาด แบบ low resource, High impact หรือไม่? = ใช้ทรัพยากร(คน เงิน เวลา)น้อย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด

 • What : ประสบการณ์ที่ดีคืออะไร

o ความเข้าใจผิด เกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์
o เมื่อคุณประเมินความพึงพอใจแบบตัวเลข จะเกิดอะไรขึ้น ?
o ประสบการณ์ที่ดี VS ประสบการณ์ที่ใช่ อย่าหลงใช้ผิดอัน

 • How : ขั้นตอนการสร้างประสบการณ์

o ทำความเข้าใจใหม่ ในการออกแบบประสบการณ์
o ขั้นตอนที่1 : เข้าใจลูกค้าด้วยการค้นหา Meaningful Insight
o ขั้นตอนที่2 : การออกแบบประสบการณ์
o Service Design Blueprint

▪ Touchpoint
▪ Customer Journey
▪ Frontstage
▪ Backstage

o การสร้าง Signature Experience
o ขั้นตอนที่3 : การวัดผลและประเมินประสบการณ์
o ขั้นตอนที่4 : การแก้ไขและปรับปรุงประสบการณ์
o กรณีศึกษา การสร้างประสบการณ์ในหลากหลายเป้าหมาย
o ออกแบบประสบการณ์ให้เกิดการซื้อ
o ออกแบบประสบการณ์เพื่อสร้างความผูกพันและแบรนด์เลิฟ
o ออกแบบประสบการณ์เพื่อให้ลูกค้าที่ปันใจหาคู่แข่งกลับมาหาเรา
o ออกแบบประสบการณ์สำหรับ Digital Product & Service
o ออกแบบประสบการณ์เพื่อสร้างความแตกต่างและเหนือกว่าในการแข่งขัน

Day 2: Experiential Storytelling

Branding สมัยนี้ Storytelling อย่างเดียวไม่พอ ต้องมี Connected Experience ที่จะทำให้คนผูกพันกับ Brand มากยิ่งขึ้น ทุกจุด Touchpoint ที่ลูกค้าจะเจอ Brand ได้ต้องสอดคล้องไปด้วยกันกับ Medium ต่างๆ หรือแม้แต่ทีมงานในองค์กร ลูกค้ารู้จัก Brand ของเราจากสิ่งที่เขาได้สัมผัสพบเจอบน Customer Journey

 • รู้เรา: รู้จุดแข็ง จุดขาย และแรงขับเคลื่อนของเรา
  การตลาดยุคนี้ไม่ได้มุ่งหมายแค่ Awareness และ Sales แต่ต้องมี Engagement ด้วย
 • รู้เขา: Stage Not Age เข้าไปนั่งในใจลูกค้า
  เข้าใจความคาดหวังที่ลูกค้ามีแต่แบรนด์ ลูกค้าคาดหวัง Experience มากกว่าเทคโนโลยี หรือความสะดวก สบาย เพราะมันกลายเป็น Norm ไปแล้ว Segment of One คือ คนคาดหวังการสื่อสารที่เหมือนกับ “การคุยกับเขาแค่คนเดียว”
 • รู้เล่า: “ไปเล่าที่ไหน ใครตัดสินใจ เราจะหาเขาเจอได้อย่างไร” ลูกค้าต้องสัมผัสประสบการณ์ที่ดี
  Omni Channel ทั้ง Shop , Website , Application และ Marketing ต้องพัฒนา Experience ให้ใกล้ชิดลูกค้ามากยิ่งขึ้น
 • รู้เรื่อง: ทำให้คนรู้เรื่อง และ รู้สึก First party data ต้อง Turn data to person
  ได้ข้อมูลมาแล้วต้องเปลี่ยนให้เป็นคน จากนั้นหา Intention หรือเจตนาของคน ณ ช่วงเวลาต่างๆ ให้เจอ แล้วสื่อสารให้ตรงกับสิ่งที่เค้าต้องการ ณ ขณะนั้น และ เราจะ ขายได้พร้อม Engagement
 • Workshop “Experience Design Strategy”
  เพื่อเรียนรู้การใช้งานจริง ด้วยใช้โจทย์จริงของแต่ละทีม และลงมือทำเพื่อสร้าง Skill Set ใหม่
วิทยากร
คุณบังอร สุวรรณมงคล
CEO and Founder
Hummingbirds Consulting
คุณทอปัด สุบรรณรักษ์
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารเพื่อความยั่งยืน
วันและสถานที่อบรม
วันที่ 06-07 กรกฎาคม 2566
08.30 - 16.00 น.
โรงแรม GRANDE CENTRE POINT RATCHADAMRI, BANGKOK
153/2 ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเหตุ
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 14,900 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 15,900 บาท

หมายเหตุ
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที
logo