Thailand Marketing Day:
The Limited Edition
Marketing the Unknown

“รู้จักโลกใหม่ ที่ไม่เหมือนเดิม”
พุธที่ 2 มีนาคม
ณ โรงแรม เรเนซองส์ ราชประสงค์
รายละเอียด

B2B Marketing Strategy#3 [Online]

Right Strategy Wins All for B2B business : กลยุทธ์ที่ใช่ ชนะทุกสิ่ง!!
22 Feb 2022
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผล! Shortlist

Marketing Award of Thailand 2021
ดูรายชื่อ Shortlist

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

"สังคมของนักการตลาดพันธุ์แท้" ศูนย์กลางสำหรับสมาชิกในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และอัปเดตตัวเองเกี่ยวกับกระแสการตลาดของโลก
สมัครสมาชิก

สมาคมการตลาดทำอะไรบ้าง?

About Us
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทั้งระดับประเทศและระดับโลก ให้กับนักธุรกิจ นักการตลาด นักขาย และผู้ประกอบการทุกภาคอุตสาหกรรม ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชาติ โดยการติดอาวุธด้านการตลาดให้กลุ่มธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ผ่านกิจกรรมสัมมนาและความร่วมมือกับทางภาครัฐ
สร้างรากฐานอันดี ให้แก่ ยุวชนนักการตลาด
ผ่านความร่วมมือกับหลากหลายสถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักการตลาดรุ่นใหม่ได้พัฒนาตัวเองและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งแนะนำแนวทางให้ทุกคนที่อยากเริ่มต้นอาชีพนี้ สร้างพื้นฐานทางการตลาด เสริมประสบการณ์ นำไปสู่การเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต
สนันสนุนนักการตลาดไทย ให้ก้าวสู่ระดับโลก
ติดต่อประสานงานกับองค์กรทั้งในประเทศและในภูมิภาคเพื่อจัดอบรมทางการตลาด และผนึกกำลังทำงานร่วมกับสมาพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (Asia Marketing Federation – AMF) เพื่อเปิดโอกาส ให้ นักการตลาดไทยก้าวไปสู่เวทีโลก
มุ่งมั่นในการสร้าง “สังคมของนักการตลาดพันธุ์แท้”
เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับสมาชิก และนักการตลาดไทย ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อัพเดตเทรนด์กระแสการตลาดโลก แบ่งปันความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรมต่างๆ

หลักสูตรและกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

EVENTS &
TRAINING

บทความและข่าวสารล่าสุด

NEWS &
INSIGHT
Marketing Insight

Asia Marketing Federation (AMF) Top 10Trends of Marketing in Asia 2022

โดย MAT TEAM

สรุป 10 เทรนด์การตลาดประจำปี 2565 จับความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการตลาดในภูมิภาคเอเชีย

01/01/2022
อ่านต่อ
News
สมาคมการตลาดแห่งประเทศจับมือแบรนด์ดัง ร่วมสร้างนักการตลาดรุ่นเยาว์
โดย MAT TEAM

โครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา เข้าร่วมเรียนรู้ทักษะและวิธีการทำงานของนักการตลาดผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแบบเข้มข้นและเจาะลึก ตลอดระยะเวลา 2 เดือน

20/12/2021
อ่านต่อ
News
พิธีประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัล
“J-MAT Award ครั้งที่ 30”
โดย MAT TEAM

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด จัดพิธีประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล โครงการประกวดแผนการตลาด “J-MAT Award ครั้งที่ 30” เพื่อเป็นเวทีสร้างโอกาสและประสบการณ์ ให้นิสิตนักศึกษาได้วางแผนการตลาดแบบครบวงจรทั้งมุมมองด้าน กลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์

25/11/2021
อ่านต่อ
Marketing Insight
แบรนด์ต้องปรับ เมื่อผู้บริโภคเปลี่ยน มารักตัวเอง พร้อมๆ ไปกับรักษ์โลก
โดย INTAGE (Thailand)

จากสภาพอากาศที่ดูเหมือนจะแย่ลงเรื่อยๆ พร้อมกับโรคระบาดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนทั่วโลก เป็นตัวกระตุ้นทำให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องความยั่งยืนและการดูแลสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้น

18/11/2021

ผู้สนับสนุนเรา

สมัครรับข่าวสาร

logo