สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MAT Award

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 14
เลขที่ 1168/21 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

02-679-7360-3

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

logo