J-MAT Next Gen

คืออะไร : เป็นโครงการที่ค้นหานิสิต นักศึกษา แต่ละสถาบันที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ J-MAT เพื่อเป็นตัวแทนสถาบันในการจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อเยาวชนที่สนใจ โดยฝึกบริหารโครงการ เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

คุณสมบัติ : นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ที่มีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพการทำงานรอบด้านของตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม

J-MAT CHIT CHAT

คืออะไร : รายการที่จะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาพูดคุยและถามคำถามกับนักการตลาดตัวจริงเสียงจริง แบบถึงพริกถึงขิงไม่มีกั๊ก เปิดประสบการณ์และเทคนิคความรู้อีกมากมายในด้านการตลาด จัดผ่านช่องทาง Clubhouse และ Facebook

สิ่งที่จะได้รับ : การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์โดยตรงกับนักการตลาดที่มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เปิดโอกาสให้ได้ถาม-ตอบ แบบ real-time และพูดคุยในบรรยากาศที่เป็นกันเอง เหมือนกับการ ชิทแชท

เหมาะสำหรับใคร : นิสิต นักศึกษาเเละบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการตลาด

รายละเอียดเพิ่มเติม

J-MAT Award

คืออะไร : โครงการประกวดแผนการตลาดชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท

ทำอะไร : ประกวดแผนการตลาดแบบ “Full-plan Marketing”

คุณสมบัติ : เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 2-4 ภายในประเทศ (อนุโลมให้มีสมาชิกปี 2 ได้ไม่เกิน 40% ของจำนวนสมาชิกในทีม)
สมาชิกในทีมต้องมาจากสถาบันเดียวกัน ซึ่งกำหนดไว้ทีมละ 3-10 คน ไม่จำกัดคณะและสาขา โดยมีคณาจารย์ในสถาบันนั้น ๆ เป็นผู้เซ็นรับรอง

สิ่งที่จะได้รับ : โอกาสในการรับรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษามูลค่าทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาท

เหมาะสำหรับใคร : นิสิต นักศึกษา ทุกคณะ และสาขาที่กำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 2-4 ภายในประเทศ

บรรยากาศ และรายละเอียดวันชี้แจงโจทย์

Marketing Trainee

คืออะไร : เป็นโครงการอบรมพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักการตลาดรุ่นเยาว์ จำนวน 75 คน/ปี ที่กำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2564 หรือจบการศึกษาในปี 2563 จากทุกสถาบันทั่วประเทศ ก่อนเข้าสู่โลกการทำงานจริง โดยจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดระดับประเทศ และยังมีโอกาสได้สร้าง Connection กับผู้เข้าร่วมโครงการ และรุ่นพี่ที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการ รวมกว่า 4,200 คนอีกด้วย

ทำอะไร : ภายในระยะเวลา 2 เดือน
เรียนรู้เพื่ออัพสกิลความรู้ด้านการตลาดและพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านคอร์สเรียนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อีกทั้งยังได้ลงมือทำแผนการตลาดกับเพื่อนในทีมโดยมีพี่ๆ Mentor ในการดูแลและให้คำปรึกษาให้แผนการตลาดสมบูรณ์และโดดเด่นมากยิ่งขึ้น เพื่อนำเสนอแบบเต็มรูปแบบต่อหน้าคณะกรรมการ

สิ่งที่จะได้รับ : เทรนนิ่ง อัพสกิล ต่อยอดประสบการณ์ สร้าง connection

เหมาะสำหรับใคร: เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาที่สนใจทำงานด้านสายการตลาด ซึ่งกำลังมองหาโอกาสในการพัฒนาตนเองผ่านการอบรมและการลงมือทำแผนการตลาดจริงจากโจทย์ที่ท้าทาย รวมไปถึงอยากสร้าง connection กับคนที่มีความสามารถและความสนใจเกี่ยวกับการตลาดเหมือนกัน ทั้งผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการคัดเลือก วิทยากร และ mentor

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาสู่เส้นทางการตลาด

คืออะไร : เป็นโครงการสัมมนาที่อัปเดตเทรนด์ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านการตลาด จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่มากประสบการณ์ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ก้าวทันเทรนด์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการตลาด จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้จริงในอนาคต

สิ่งที่จะได้รับ : ได้รับความรู้การตลาดสมัยใหม่ เเละสกิลที่จำเป็นต่อการเป็นนักการตลาดในยุคโควิด 19 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับหนังสือพร้อมลายเซ็นจากิทยากรที่มากความสามารถ เเละของที่ ระลึกจากสปอนเซอร์อีกมากมาย

เหมาะสำหรับใคร : เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศไทย ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดมหาวิทยาลัย หรือสาขาที่เรียน ขอเเค่มีความสนใจในด้านการตลาด เเละพร้อมอัพเดตเทรนด์ทางการตลาดไปพร้อมกับ J-MAT

รายละเอียดเพิ่มเติม
มีข้อสงสัย หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ J-MAT
logo