J-MAT Next Gen

J-MAT Next Gen

วันและเวลาที่จัด
: ระยะเวลาตามกำหนดการโครงการ 1 ปี

กำหนดการ :

  • เปิดรับสมัคร 01 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2564
  • ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 07 ธันวาคม 2564
  • สัมภาษณ์ 12 ธันวาคม 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 16 ธันวาคม 2564
  • ปฐมนิเทศ 18 ธันวาคม 2564
  • Activity & Training มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565
  • ดำเนินกิจกรรม กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2565

ได้เจอวิทยากรคือใครบ้าง
คุณวศุฒน์พล ชฎาธรสุธาสิน หรือพี่โอ๊ต (Assistant Manager ,Learning Excellence Center, Corporate Human Resources Division SCG)
ดร.แดน วิศิษฐชัยชาญ (อุปนายก และ ประธานฝ่ายออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้และนวัตกรรมการตลาด สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย)

สิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้
พัฒนาศักยภาพของตัวเอง เรียนรู้งานผ่านการลงมือปฏิบัติจริง “ Learning by doing ” ภายใต้การดูแลของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และได้เข้าใจถึงการทำงานของนักการตลาด รวมถึงในการพบเพื่อนใหม่จากหลากหลายสถาบัน

โครงการนี้เหมาะกับใคร
นิสิต และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ที่มีความสนใจทางด้านการตลาดและอยากพัฒนาศักยภาพของตนเอง ผ่านการเรียนรู้แบบ Learning by Doing ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆและมิตรภาพจากเพื่อนๆหลากหลายสถาบัน

 

มีข้อสงสัย หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ J-MAT
logo