SHARE

SUPER BRAND MANAGER #37

The Vibrant Color of Modern Marketing
เติมสีสัน และความหลากหลายของ "โลกการตลาดยุคใหม่" ให้แบรนด์ของคุณ
สิ่งที่คุณจะได้จากหลักสูตรนี้
ได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง
ที่ต้องจับตามองในโลกการตลาดยุคใหม่ พร้อมได้รับแนวคิดในการปรับทิศทางการตลาดให้ตอบโจทย์ในโลกธุรกิจยุคการตลาด New normal
ได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และประสบการณ์
กับวิทยากรและเพื่อนร่วมหลักสูตร เพื่อRefresh ความรู้ใหม่ พร้อม Reskill & Upskill เพื่อสร้างความเข้าใจในทุกมิติของโลกการตลาดยุค Post Covid-19
สร้างมิตรภาพ
ของผู้เข้าร่วมอบรม ให้เกิดเครือข่ายผู้บริหารการตลาดที่เข้มแข็ง เกิดความร่วมมือและสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจร่วมกันได้ในอนาคต


รายละเอียด

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร Super Brand Manager รุ่นที่ 37 นี้ จะได้รับทั้ง ความรู้ในการทำงานตลาดในโลกยุค New Normal ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวประสบการณ์ของแบรนด์ต่างๆ ได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ และได้มิตรภาพทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อนำไปต่อยอดให้กับธุรกิจขององค์กรต่อไปได้ เป็นหลักสูตร ที่เหมาะสำหรับผู้บริหารด้านการตลาด การขาย และการสื่อสาร ที่ต้องการ Reskill & Upskill ทั้งด้านวิสัยทัศน์ และการลงมือทำจริง

รูปแบบการสัมมนา

• ฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และ ร่วมแบ่งกลุ่มทำแผนการตลาดจากโจทย์จริง พร้อมการนำเสนอแก่ Commentator ผู้เชี่ยวชาญ ที่ โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้บริหารฝ่ายขาย / การตลาด
  • ผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์
  • ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  • ผู้ที่เตรียมตัวเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์
  • ผู้ประกอบการ SMEs
  • ผู้ที่เตรียมตัวเป็นเจ้าของธุรกิจ

มาตรการโควิด-19
เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน และลดความแออัดบริเวณจุดลงทะเบียน ก่อนการเข้าร่วมสัมมนา
หากท่านมีผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชม. กรุณาถ่ายรูปผลตรวจมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ ที่โต๊ะลงทะเบียน หรือ มารับชุดตรวจ ATK ที่ทางสมาคมฯ เตรียมไว้ให้ แล้วทำการตรวจด้วยตนเอง ก่อนเข้าห้องสัมมนา (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

Agenda

สัมมนาทุกวันพุธ และเสาร์

วันที่สถานที่
 วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่ โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล21
 วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2566 ที่ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท (อโศก)
 วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566 ที่ โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21
 วันเสาร ที่ 17 และวันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2566 ที่ โรงแรมรวินทรา รีสอร์ท พัทยา
 วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566 ที่ โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21
 วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2566 ที่ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท (อโศก)
 วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566 ที่ โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21
 วันพุธ ที่ 5, กรกฎาคม 2566 ที่ โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล21
 วันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2566 ที่ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท (อโศก)
 วันพุธ และวันเสาร์ ที่ 12,15,22 กรกฎาคม 2566 ที่ โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล21
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 66

09.00-12.00 น. Catching the Trends : Evolving Landscape of New Marketing. วิเคราะห์ เจาะลึกโลกการตลาดและความเปลี่ยนแปลงโลกการตลาดแบบ New Marketing
โดย คุณกัญชลี สำลีรัตน์

13.00-16.00 น. Dot Connecting.
โดย คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 66

09.00-12.00 น. The Art of Integrated Marketing and Communication in a Digital Age. สื่อสารอย่างไรให้เข้าถึงใจผู้บริโภค
โดย คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน

13.00-16.00 น. Immersive Experience : Winning Over Consumers through Unique Brand Experiences. ทำอย่างไรจึงจะชนะใจผู้บริโภค ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง
โดย คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 66

09.00-16.00 น. Adapting to Change: Long-term Planning, Short-term Goals, and Agile Mindset. การปรับกลยุทธ์การตลาดในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงมองรอบด้าน วิคราะห์รอบทิศ ต่อจิ๊กซอความสำเร็จให้กับธุรกิจ ด้วย Business Model Canvas
โดย คุณบังอร สุวรรณมงคล

กำหนดการต่างจังหวัด
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 66

08.00-09.30 น. เดินทางสู่ บ้านบึง

09.30-12.00 น. เยี่ยมชม Smart Farming สยามคูโบต้า บ้านบึง Kubota Farm : How SMART farming will change Thailand economy

16.00-21.00 น. Connecting Activities on the beach + Dinner.
โดย คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 66

10.00-12.30 น. 360 Degree People Management ศาสตร์และศิลป์แห่งการบริหารคน
โดย คุณเพชราภรณ์ จียาศักดิ์

14.00-17.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 66

09.00-12.00 น.  The Game-Changing Power of Key Opinion Customers. สร้างยอดขายด้วยความรัก ให้ลูกค้าพูดแทนแบรนด์
โดย คุณสุวิตา จรัญวงศ์

13.00-16.00 น. On-life Customer Journey : Connecting Consumers Where They Are.ชื่อมต่ออย่างไร ให้เข้าไปอยู่ในทุกจังหวะชีวิตของผู้บริโภค
โดย ผศ.ดร. เอกก์ ภทรธนกุล

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 66

09.00-12.00 น. The Future of E-Commerce: Harnessing the Power of Connected Platforms. พลังของการเชื่อมต่อช่องท่างการขายในโลกยุคใหม่
โดย คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์

13:00-16:00 น. Consumer-centric mindset : Insight and Empathy หัวใจความสำเร็จของนักการตลาดยุคใหม่ ด้วยการมองโลกจากมุมของลูกค้า
โดย ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 66

09.00-12.00 น. Building Brand Love: The Journey to Success. หัวใจการสร้างแบรนด์จาก 0 ถึง สำเร็จ อะไรคือกุญแจสำคัญ
โดย คุณวิภาดา อัตศรัณย์

13:00-16:00 น. Strategic Storytelling: Leveraging Narrative to Connect with Customers. สร้างคอนเทนต์และเล่าเรื่องอย่างไรให้เข้าถึงใจผู้บริโภค
โดย คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 66

09.00-12.00 น. Art of Sales : Key to Win. เทคนิคการขาย ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
โดย คุณณรงค์เวทย์ วจนพานิช

13:00-16:00 น. AI Co-Pilot: Revolutionizing Your Work Process. เปิดโลกนวัตกรรมใหม่ ให้ AI Co-Pilot มาเป็นผู้ช่วยของคุณ
โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 66

09.00-16.00 น. Multi-Platform Media Landscape : Maximizing Media Efficiency. กลยุทธ์การวางสื่อแบบบูรณาการ ใช้ช่องทางอย่างไรให้มีความหมาย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดย คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 66

09.00-12.00 น. Finance for Marketors. ปูพื้นฐานเรื่องการเงินในมุมนักการตลาด ฉลาดวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจ
โดย อ.นวพร บุศยสุนทร

13:00-16:00 น. Work Group

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 66

09.00-12.00 น. From Price to Value Creation : How customer empathy create value. การตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างไร ในยุคที่ลูกค้าให้ความสำคัญกับ คุณค่ามากกว่าราคา
โดย คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข

13:00-16:00 น. Purposeful Branding and Its Impact. ความจริงใจในการสร้างคุณค่า ที่มากกว่าแค่ผลกำไร
โดย คุณทอปัด สุบรรณรักษ์

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 66

09.00-12.00น. WorkGroup

13:00-16:30 น. รับฟัง และ Comment การนำเสนอผลงานของ SBM#37
โดย คุณชนิต สุวรรณพรินทร์, คุณสมพร มาอุทธรณ์, คุณอวยชัย รางชัยกุล, และ คุณสุชีพ ศรีพฤฒา

16.30-17.00 น. พิธีปิดการอบรม / มอบวุฒิบัตร
โดย นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

วันและสถานที่อบรม
วันที่ 7 ,10 ,14, 17 ,18 , 21, 24 ,28 มิถุนายน
วันที่ 5, 8, 12, 15, 22 กรกฎาคม 2566
09.00 - 16.00 น.
โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 และ โรงแรม Pullman Bangkok Grande Sukhumvit
2 ซอย สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 68,000 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 73,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน และอาหารว่าง
• ราคารวมห้องพักคู่ (ในวันที่อบรมต่างจังหวัด)
• ราคาด้านบน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (สมาชิกราคา 68,000 บาท ผู้สนใจทั่วไปราคา 73,000 บาท)
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ และรบกวนออกเอกสารส่งมาตามที่อยู่บริษัท
• ค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ บริษัทและนิติบุคคลสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 200%
• โปรดสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม “สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย” หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 256-1-03525-1 กรุณาส่งหลักฐานกลับมาที่อีเมล [email protected]
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
logo