SHARE

The CMO Academy By MAT#9

"Asia Mastery มองขาดให้ธุรกิจก้าวกระโดด ผ่านเลนส์การตลาดแบบเอเชีย"
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ก้าวสู่ความเป็นผู้นำแห่งธุรกิจ เจาะลึกกลยุทธ์ให้ธุรกิจพุ่งทะยานประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
12 กรกฎาคม 2567 ถึง 16 สิงหาคม 2567
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
ผู้บริหารระดับสูง
เจ้าของกิจการ
ผู้กำหนดทิศทางองค์กรด้านธุรกิจ การตลาด และ การขาย

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของผู้นำด้านการตลาดไทยอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดหลักสูตร The CMO Academy by MAT เป็นหนึ่งในหลักสูตร Flagship ของสมาคมการตลาดฯ ที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า 9 ปี เพื่อตอบโจทย์ผู้บริหารยุคใหม่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าของธุรกิจ รวมไปถึงทายาทนักธุรกิจที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพให้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ให้มีทักษะในการบริหารองค์กร เพื่อต่อยอดให้องค์กรมีการเติบโตอย่างมั่นคง และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ “Asia Mastery มองขาดให้ธุรกิจก้าวกระโดด ผ่านเลนส์การตลาดแบบเอเชีย”

ทวีปเอเชียเป็นผู้นำระดับโลกในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านจำนวนประชากรและขนาดตลาด การบริโภคที่เพิ่มขึ้นตามรายได้ที่สูงขึ้น การขยายตัวของเมือง กลุ่มชนชั้นกลางที่กำลังเติบโต นวัตกรรมเทคโนโลยี อุตสาหกรรมชั้นนำ การตลาดและความคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยม และการเป็นผู้นำทางความคิด

MAT ต้องการจุดประกายความคิดให้กับเหล่าผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำพาศักยภาพธุรกิจของไทยไปสู่ระดับภูมิภาค โดยใช้การตลาดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ไม่เพียงแต่ในระดับประเทศ แต่ยังรวมไปถึงการยกระดับธุรกิจและภาคส่วนต่าง ๆ ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

มองขาดให้ธุรกิจพุ่งทะยาน ฟัง ‘มุมมอง’ และ ‘วิสัยทัศน์’ ผ่าน Panel Discussion, Keynote Speaker และ Workshop จากประสบการณ์ของ เหล่าผู้บริหารระดับสูง

และเพื่อเป็นการต่อยอดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมหลักสูตรให้สมบูรณ์แบบ MAT ได้วางแผนจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสนวัตกรรมล้ำหน้า แนวคิดการบริหารจัดการที่สร้างสรรค์ และเรียนรู้จากสุดยอดผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลกกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในเอเชียที่ก้าวสู่การเป็นผู้นำโลกด้วยนวัตกรรม เช่น

 • Huawei ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก Exclusive Trip ที่ไม่เปิดให้คนภายนอกเยี่ยมชมหากไม่ใช่ Partner ที่ได้รับเชิญสัมผัสประสบการณ์ที่ R&D center กับ HUAWEI Health Lab, Audio Lab, ICT & EV Experience Hall รวมถึง Huawei Ox Horn Campus Exclusive Tour
 • OPPO Headquarter ที่ตัวอาคารออกแบบโดย Zaha Hadid Architecture เยี่ยมชม Product Experience Center และ Future Tech Showcase และบริษัทชั้นนำอื่น ๆ ที่ห้ามพลาด!!

หัวข้อหลักของ The CMO Academy by MAT#9 ปีนี้ คือ “Asia Mastery มองขาดให้ธุรกิจก้าวกระโดด ผ่านเลนส์การตลาดแบบเอเชีย” เปิดมุมมองใหม่ โดยใช้ Innovative Thinking Framework สำหรับการต่อยอดธุรกิจ การตลาด การขาย ผ่าน 3 แกนสำคัญ

PART I: Looking Through Asia’s Lenses มองผ่านเลนส์เอเชีย

 • Unlocking Marketing Productivity in Asia: Embracing Market Complexities ปลดล็อกผลิตภาพทางการตลาดในตลาดที่ซับซ้อนอย่างเอเชีย
 • Decoding the DNA of Next Generation Consumers/ Customers in Asia ถอดรหัสผู้บริโภคและลูกค้ารุ่นใหม่ในเอเชีย
 • How Asia is Redefining Global Leadership ไขกุญแจความสำเร็จที่ทำให้เอเชียก้าวผงาดสู่การเป็นผู้นำโลก


PART II : Experience the Creative Innovation ต่อยอดประสบการณ์นวัตกรรมสร้างสรรค์

 • Connecting the Future of Business with AI & Digital Infrastructure เชื่อมต่อธุรกิจสู่โลกอนาคตด้วย AI และระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
 • Enhancing Platform & Digital Strategies for Asian Success เสริมพลังแพลตฟอร์มและกลยุทธ์ดิจิทัลสู่ความสำเร็จในเอเชีย
 • Why Omnichannel Retail Strategies are Important for Your Business? ปลดล็อกศักยภาพค้าปลีกแบบ Omnichannel สำหรับธุรกิจ


PART III : Strategy for Growth in Asia กลยุทธ์การเติบโตในตลาดเอเชีย

 • Taking Thai Brands to Asia: Strategies for Growth กลยุทธ์พาแบรนด์ไทยทะยานไกลสู่เอเชีย
  Marketing with Cultural Sensitivity and Awareness in Asia / Case Studies of Successful Asian
 • Marketing Campaigns เจาะลึกกลยุทธ์การตลาดแบบเข้าใจในความแตกต่างของตลาดเอเชีย
 • Building High-Performing Cross-Cultural Teams to Win Asian Market การสร้างทีมงานหลากวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งเพื่อเจาะตลาดเอเชีย
 • Start Right, Grow Mighty: A Road map for Brand Success in Asia สร้างรากฐานมั่นคงให้แบรนด์ กรุยเส้นทางสู่ความสำเร็จในเอเชีย

กำหนดการอบรมที่กรุงเทพฯ และระยอง รวม 6 วัน และดูงานที่ประเทศจีน 5 วัน
PART I: Looking Through Asia’s Lenses มองผ่านเลนส์เอเชีย
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567
สถานที่: Bangkok Marriott Hotel The Surawongse
8.45 – 9:10 น. Opening / Prelude to the course [คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย]
9:10 – 10:30 น. Unlocking Marketing Productivity in Asia: Embracing Market Complexities ปลดล็อกผลิตภาพทางการตลาดในตลาดที่ซับซ้อนอย่างเอเชีย [คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล]
10.45 – 12.15 น. Decoding the DNA of Next Generation Consumers/ Customers in Asia ถอดรหัสผู้บริโภคและลูกค้ารุ่นใหม่ในเอเชีย [Panel Discussion]

 • ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย [Moderator]
 • คุณอุษณา จันทร์กล่า
 • คุณชินตา ศรีจินตอังกูร
 • คุณกล้า ตั้งสุวรรณ

13.00 – 16.00 น. Activity for Ice-breaking & Networking [คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน]

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567
สถานที่: Bangkok Marriott Hotel The Surawongse
9:00 – 10:30 น. How Asia is Redefining Global Leadership ไขกุญแจความสำเร็จที่ทำให้เอเชียก้าวผงาดสู่การเป็นผู้นำโลก [ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ]

PART III : Strategy for Growth in Asia กลยุทธ์การเติบโตในตลาดเอเชีย
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567
สถานที่: Bangkok Marriott Hotel The Surawongse
10:45 – 12.15 น. Connecting the Future of Business with AI & Digital Infrastructure เชื่อมต่อธุรกิจสู่โลกอนาคตด้วย AI และระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล [คุณวิสสุต เมธีสุวกุล]
13:15 – 15:00 น. Enhancing Platform & Digital Strategies for Asian Success เสริมพลังแพลตฟอร์มและกลยุทธ์ดิจิทัลสู่ความสำเร็จในเอเชีย [Panel Discussion]

 • คุณลลิต คณาวิวัฒน์ไชย [Moderator]
 • คุณรณัสถ์ ศรีรุ่งเรืองเดชา
 • คุณจันต์สุดา ธนานิตยะอุดม

15:15- 16:30 น. Why Omnichannel Retail Strategies are Important for Your Business? ปลดล็อกศักยภาพค้าปลีกแบบ Omnichannel สำหรับธุรกิจ [คุณศิวัตม์ วิลาสศักดานนท์]

สัมมนาที่ระยอง
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567

08:00 – 11:00 น. ออกเดินทาง สู่ จ.ระยอง
11:00 – 13:30 น. ทานอาหารเที่ยง
13.00 – 15.30 น. เยี่ยมชม ศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ. (PTIC) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation – EECi)
15.30 – 18.00 น. เดินทางสู่ที่พัก
18:00 – 22:00 น. Dinner & Free Time

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567
10:00 – 12:00 น. Share & Chat (แชร์ความสาเร็จ บทเรียนจากธุรกิจหรือชีวิตของคุณ)
12.00 น. ทานมื้อกลางวัน และเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

PART III : Strategy for Growth in Asia กลยุทธ์การเติบโตในตลาดเอเชีย
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567
09:00 – 12:00 น. Taking Thai Brands to Asia: Strategies for Growth กลยุทธ์พาแบรนด์ไทยทะยานไกลสู่เอเชีย
Marketing with Cultural Sensitivity and Awareness in Asia / Case Studies of Successful Asian [คุณเมธี จารุมณีโรจน์]
13:30 – 15:00 น. Marketing Campaigns เจาะลึกกลยุทธ์การตลาดแบบเข้าใจในความแตกต่างของตลาดเอเชีย [Panel Discussion]

 • ผศ.ดร. เอกก์ ภทรธนกุล [Moderator]
 • คุณกิตติพงษ์ วีระเตชะ
 • คุณจรัสภล รุจิราโสภณ
 • คุณราชสุดา รังสิยากูล
 • คุณอริยา ทองใบ

15.15 – 16.30 น. CMO#9 ร่วมคิด ร่วมแชร์ [Moderated by ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล]

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567
09:00 – 10:30 น. Building High-Performing Cross-Cultural Teams to Win Asian Market การสร้างทีมงานหลากวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งเพื่อเจาะตลาดเอเชีย [ดร.ศรุต วานิชพันธุ์]
10:45-12:15 น. Strategic Foresight for Sustainable Growth มองการณ์ไกลเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน [ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์]
13:00-15:15 น. Start Right, Grow Mighty: A Road map for Brand Success in Asia สร้างรากฐานมั่นคงให้แบรนด์ กรุยเส้นทางสู่ความสำเร็จในเอเชีย [ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน]
15:35 – 16:20 น. Putting All Learnings into Perspectives using Innovative Thinking Framework [Sharing Session moderate โดยดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ]
16:30 – 17:00 น. พิธีมอบวุฒิบัตร
18:30 – 21:00 น. รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 20-24 สิงหาคม 2567
“Trip to China, Center of Innovation and Technology Excellence” ศึกษาดูงานที่ประเทศจีน

วันและสถานที่อบรม
(ทุกวันศุกร์)
วันที่ 12,19 กรกฎาคม 2567
วันที่ 2, 3, 9, 16 สิงหาคม 2567
***************************************
วันที่ 2-3 สิงหาคม (เสาร์-อาทิตย์)
ดูงานภายในประเทศ ที่ จ.ระยอง
วันที่ 20-24 สิงหาคม
ดูงานต่างประเทศ ที่ประเทศจีน
9.00 - 16.30 น.
Bangkok Marriott Hotel The Surawongse
262 ซอย สุรวงศ์ แขวง สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หมายเหตุ
วันที่ 2-3 สิงหาคม (เสาร์-อาทิตย์) เดินทางไปดูงานภายในประเทศ ที่ จ.ระยอง // วันที่ 20-24 สิงหาคม เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน 5 วัน 4 คืน (ตั๋วเครื่องบิน Economy)

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 161,500 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 170,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคารวมที่พัก 1 คืน ห้องพักเดี่ยว (ในวันที่อบรมต่างจังหวัด)
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• ค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ นิติบุคคลสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%
• กรณีท่านไม่สะดวกเข้าร่วมทริปดูงานต่างประเทศ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเป็นเครดิตสำหรับเป็นส่วนลดกิจกรรมหรือหลักสูตรสัมมนาอื่น ๆ ของสมาคมการตลาดฯ จำนวน 40,000 บาท
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที
logo