SHARE

XYZ : Xperience Your Zero

ก้าวสู่ Horizon ใหม่ในโลกธุรกิจ ปิดช่องว่างที่เคยเป็น Zero Xperience ของคุณ
Speed Up โลกการตลาดของคน Gen X plus
ผ่าน Story Telling จากประสบการณ์ของคน Gen Y
ให้เข้าใจ Strategic Focus ของโลกการตลาดยุค Gen Z
16 สิงหาคม 2566 ถึง 20 กันยายน 2566
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?
ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารภาครัฐที่
ต้องการเจาะลึก Insight โลกธุรกิจ GenZ
ต้องการสร้าง Successor และเป็นโค้ชให้แก่ผู้บริหาร Genใหม่
ต้องบริหารองค์กรที่หลากหลาย Cross Generation
สนใจเรื่องการตลาดยุคใหม่ ที่สะท้อน Values ของคน GenZ
ต้องมีอายุ 45 ปีขึ้นไป
รายละเอียดหลักสูตร

หัวใจสำคัญของหลักสูตร XYZ  คือการ Refresh, Reconnect และ Reskill  ให้ผู้บริหารรุ่นใหญ่ เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเข้าใจมุมมองในโลก GenZ ให้ลึกขึ้น

มาตรการโควิด-19

เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน และลดความแออัดบริเวณจุดลงทะเบียน ก่อนการเข้าร่วมสัมมนา
หากท่านมีผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชม. กรุณาถ่ายรูปผลตรวจมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ ที่โต๊ะลงทะเบียน หรือมารับชุดตรวจ ATK ที่ทางสมาคมฯ เตรียมไว้ให้ แล้วทำการตรวจด้วยตนเอง ก่อนเข้าห้องสัมมนา (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

Headmaster
คุณวรรณา สวัสดิกูล

CEO and Founder
SilverActif Co.,LTD

คุณไผท ผดุงถิ่น

CEO and Co-Founder
Builk One Group.

กำหนดการและวิทยากร
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566
Session 1 : Unveiling the New Generation : เจาะใจคนรุ่นใหม่แบบเจาะลึก
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

หัวหน้าภาควิชาการตลาด และประธานหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์
และการตลาด คณะบัญชีฯ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย

Chairman of Management Board
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566
Session 2 : Storytelling Strategies for GenZ : สื่อสารอย่างไรให้เข้าถึงหัวใจคน GenZ
คุณเกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

Host และเจ้าของเพจ
NANAKE555

Workshop 1 : Photo class workshop : Picture Perfect ถ่ายภาพด้วยมือถือยังไงให้ดูโปร
คุณธนิดา กนกเลิศวงศ์

หรือที่รู้จักกันในนาม คุณป้อ ทีเค (@pportk)
Influencer ที่มีผู้ติดตามกว่า 237.6 K คน

กำหนดการต่างจังหวัด
วันเสาร์ ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566
Session 3 : 3Rd Gen Journey : จากตำนานสวนสามพรานสู่ สู่ Patom Organic 
Retreat Outing 1 : เยี่ยมชม Patom Organic Living พร้อม Wellness Workshop
คุณอนัฆ นวราช

ทายาทรุ่นที่สาม ของ สวนสามพราน
ผู้ก่อตั้ง Patom Organic Living

วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566
Insight Visits 1 : Sea Thailand : Tapping into Gaming & Gen Z’s Frontier : เปิดมิติโลก Gaming และ การบริหารคนรุ่นใหม่ให้สนุก 
ดร.ศรุต วานิชพันธุ์

Director
Sea Thailand

Session 4 : เสวนาโต๊ะอาหาร : Web 3.0 – Embracing the Tech Revolution : เจาะลึกอนาคตของ Tech – metaverse, digital asset and beyond
ดร.การดี เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ดิจิต้าไลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566
Session 5 : Exponential growth start up : วิธีคิดแบบ Growth Hacking คิดอย่างไร ทำไมถึงโต 
คุณวิภาวี วงศ์สิริศักดิ์

CCO and Co-Founder
บริษัท โกวาบิ (ไทยแลนด์) จำกัด

คุณพงษ์ลดา พะเนียงเวทย์

CEO & Co-Founder
Freshket

Workshop 2 : Tiktok Workshop : From 0 to Hero ก้าวสู่โลก TikTok แบบจับมือทำ
คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์

Co-Founder
Small World for Kids Co., Ltd.

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566
Session 6 :
Future Empowerment – Tech & AI Unleashed : ขับเคลื่อนอนาคตด้วยเทคโนโลยี
คุณไชยณัฐ สัจจะปรเมษฐ์

Managing Director
Rabbit’s Tale (Data & Interactive Business Unit)

Workshop 3 : Generative AI : พร้อมจะ Prompt สั่งงาน AI ให้ผลลัพธ์เริ่ด
คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

Strategic Planning Director & Co-Founder
BrandBaker Co.,Ltd.

วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566
Insight Visits 2 : MBK MB Cool : เจาะ insight จุดประกายชีวิตใหม่ให้ธุรกิจ
คุณสมพล ตรีภพนารถ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า
MBK Group

Session 7 : Different Gens, Different Perspectives, Same Goal : ต่าง Gen ต่างใจ เป้าหมายเดียวกัน
ดร. จักรพล จันทวิมล

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
ไทยพาณิชย์

วันและสถานที่อบรม
วันที่ 16, 23, 26, 27, 30 สิงหาคม 2566
วันที่ 6, 13 และ 20 กันยายน 2566
17.00 - 20.00 น.
โรงแรม Siam@Siam Design Hotel Bangkok
Opposite National Stadium 865 Chim Chim Bangkok แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 89,000 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 99,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารเย็น
• ราคารวมห้องพักเดี่ยว โรงแรม RXV Wellness Village (ในวันที่อบรมต่างจังหวัด)
• ราคาด้านบน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (สมาชิกราคา 89,000 บาท ผู้สนใจทั่วไปราคา 99,000 บาท)
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ และรบกวนออกเอกสารส่งมาตามที่อยู่บริษัท
• ค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ บริษัทและนิติบุคคลสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 200%
• โปรดสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม “สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย” หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 256-1-03525-1 กรุณาส่งหลักฐานกลับมาที่อีเมล [email protected]
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
logo