SHARE

XYZ : Xperience Your Zero

ก้าวสู่ Horizon ใหม่ในโลกธุรกิจ ปิดช่องว่างที่เคยเป็น Zero Xperience ของคุณ
Speed Up โลกการตลาดของคน Gen X plus
ผ่าน Story Telling จากประสบการณ์ของคน Gen Y
ให้เข้าใจ Strategic Focus ของโลกการตลาดยุค Gen Z
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?
ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของกิจการ
อายุ 48 ปี ขึ้นไป
ต้องการเจาะลึก เข้าถึงโลก GenZ
รายละเอียดหลักสูตร

หัวใจสำคัญของหลักสูตร XYZ  คือการ Refresh, Reconnect และ Reskill  ให้ผู้บริหารรุ่นใหญ่ เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเข้าใจมุมมองในโลก GenZ ให้ลึกขึ้น

มาตรการโควิด-19

เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน และลดความแออัดบริเวณจุดลงทะเบียน ก่อนการเข้าร่วมสัมมนา
หากท่านมีผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชม. กรุณาถ่ายรูปผลตรวจมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ ที่โต๊ะลงทะเบียน หรือมารับชุดตรวจ ATK ที่ทางสมาคมฯ เตรียมไว้ให้ แล้วทำการตรวจด้วยตนเอง ก่อนเข้าห้องสัมมนา (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

Headmaster
คุณวรรณา สวัสดิกูล

CEO and Founder
SilverActif Co.,LTD

คุณไผท ผดุงถิ่น

CEO and Co-Founder
Builk One Group.

กำหนดการและวิทยากร
วันพุธที่ 05 กรกฎาคม 2566
Session 1 : Unveiling the New Generation : เจาะใจคนรุ่นใหม่แบบเจาะลึก
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

หัวหน้าภาควิชาการตลาด และประธานหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์
และการตลาด คณะบัญชีฯ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย

Chairman of Management Board
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566
Session 2 : Storytelling Strategies for GenZ : สื่อสารอย่างไรให้เข้าถึงหัวใจคน GenZ
คุณเกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

Host และเจ้าของเพจ
NANAKE555

Workshop 1 : Storytelling Workshop : เล่าเรื่องใน 5 นาที ด้วยเทคนิค TEDx Curator Style
คุณพิริยะ กุลกาญจนาชีวิน

Co-Founder & Story curator
Glow Story

กำหนดการต่างจังหวัด
วันเสาร์ ที่15 – วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566
Session 3 : 3Rd Gen Journey : จากตำนานสวนสามพรานสู่ สู่ Patom Organic 
Retreat Outing 1 : เยี่ยมชม Patom Organic Living พร้อม Wellness Workshop
คุณอนัฆ นวราช

ทายาทรุ่นที่สาม ของ สวนสามพราน
ผู้ก่อตั้ง Patom Organic Living

วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566
Session 4 : Exponential growth start up : วิธีคิดแบบ Growth Hacking คิดอย่างไร ทำไมถึงโต 
คุณวิภาวี วงศ์สิริศักดิ์

CCO and Co-Founder
บริษัท โกวาบิ (ไทยแลนด์) จำกัด

คุณพงษ์ลดา พะเนียงเวทย์

CEO & Co-Founder
Freshket

Workshop 2 : Styling Workshop : Reinvent Your Closet เปิดตู้ เปิดประตูสู่ Look ใหม่
คุณฐาดิณี รัชชระเสวี

Director and. CEO
เพจ The Daily Stylista

วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2566
Session 5 : Shaping the Future with the New Generation : สร้างอนาคตไปกับคนรุ่นใหม่ 
คุณชยุตม์ สกุลคู

CEO
Tact Social Consulting

คุณจักรพงษ์ ชินกระโทก

CEO and Founder
Find Folk and Find Food Co., Ltd.

Workshop 3 : Photo class workshop : Picture Perfect ถ่ายภาพด้วยมือถือยังไงให้ดูโปร
คุณธนิดา กนกเลิศวงศ์

หรือที่รู้จักกันในนาม คุณป้อ ทีเค (@pportk)
Influencer ที่มีผู้ติดตามกว่า 237.6 K คน

วันพุธ ที่ 02 สิงหาคม 2566
Session 6 : Future Empowerment – Tech & AI Unleashed : ขับเคลื่อนอนาคตด้วยเทคโนโลยี
คุณไชยณัฐ สัจจะปรเมษฐ์

Managing Director
Rabbit’s Tale (Data & Interactive Business Unit)

Workshop 4 : Generative AI Workshop : พร้อมจะ Prompt สั่งงาน AI ให้ผลลัพธ์เริ่ด
คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

Strategic Planning Director & Co-Founder
BrandBaker Co.,Ltd.

วันพุธ ที่ 09 สิงหาคม 2566
Session 7 : KOC & Affiliate Marketing ขุมพลังนักขายแห่งโลกยุคใหม่ 
คุณกรกานต์ แย้มสัตย์ธรรม

Deputy Head of D2C-Direct to Customer and Affiliate Business
AnyMind Group

Workshop 5 : Tiktok Workshop : From 0 to Hero ก้าวสู่โลก TikTok แบบจับมือทำ
คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์

Co-Founder
Small World for Kids Co., Ltd.

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566
Insight Visits 1 : Sea Thailand : Tapping into Gaming & Gen Z’s Frontier : เปิดมิติโลก Gaming และ การบริหารคนรุ่นใหม่ให้สนุก 
ดร.ศรุต วานิชพันธุ์

Director
Sea Thailand

Session 8 : เสวนาโต๊ะอาหาร : Web 3.0 – Embracing the Tech Revolution : เจาะลึกอนาคตของ Tech – metaverse, digital asset and beyond
ดร.การดี เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ดิจิต้าไลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566
Insight Visits 2 : MBK MB Cool : เจาะ insight จุดประกายชีวิตใหม่ให้ธุรกิจ
คุณสมพล ตรีภพนารถ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า
MBK Group

Session 9 : Different Gens, Different Perspectives, Same Goal : ต่าง Gen ต่างใจ เป้าหมายเดียวกัน
ดร. จักรพล จันทวิมล

ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
ไทยพาณิชย์

วันและสถานที่อบรม
วันที่ 5 , 12 , 15 , 16 , 19 , 26 กรกฎาคม 2566
วันที่ 2 , 9 , 16 และ 23 สิงหาคม 2566
17.00 - 20.00 น.
โรงแรม [email protected] Design Hotel Bangkok และโรงแรม RXV Wellness Village
Opposite National Stadium 865 Chim Chim Bangkok แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 99,000 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 109,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน และอาหารว่าง
• ราคารวมห้องพักคู่ (ในวันที่อบรมต่างจังหวัด)
• ราคาด้านบน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (สมาชิกราคา 99,000 บาท ผู้สนใจทั่วไปราคา 109,000 บาท)
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ และรบกวนออกเอกสารส่งมาตามที่อยู่บริษัท
• ค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ บริษัทและนิติบุคคลสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 200%
• โปรดสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม “สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย” หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 256-1-03525-1 กรุณาส่งหลักฐานกลับมาที่อีเมล [email protected]
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
logo