SUPER BRAND MANAGER #36

สิ่งที่คุณจะได้จากหลักสูตรนี้
ได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง
ที่ต้องจับตามองในโลกการตลาดยุคใหม่ พร้อมได้รับแนวคิดในการปรับทิศทางการตลาดให้ตอบโจทย์ในโลกธุรกิจยุคการตลาด New normal
ได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และประสบการณ์
กับวิทยากรและเพื่อนร่วมหลักสูตร เพื่อRefresh ความรู้ใหม่ พร้อม Reskill & Upskill เพื่อสร้างความเข้าใจในทุกมิติของโลกการตลาดยุค Post Covid-19
สร้างมิตรภาพ
ของผู้เข้าร่วมอบรม ให้เกิดเครือข่ายผู้บริหารการตลาดที่เข้มแข็ง เกิดความร่วมมือและสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจร่วมกันได้ในอนาคต
รายละเอียด

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร Super Brand Manager รุ่นที่ 36 นี้ จะได้รับทั้ง ความรู้ในการทำงานตลาดในโลกยุค New Normal ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวประสบการณ์ของแบรนด์ต่างๆ ได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ และได้มิตรภาพทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อนำไปต่อยอดให้กับธุรกิจขององค์กรต่อไปได้

เป็นหลักสูตร ที่เหมาะสำหรับผู้บริหารด้านการตลาด การขาย และการสื่อสาร ที่ต้องการ Reskill & Upskill ทั้งด้านวิสัยทัศน์ และการลงมือทำจริง

รูปแบบการสัมมนา

• ฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และ ร่วมแบ่งกลุ่มทำแผนการตลาดจากโจทย์จริง พร้อมการนำเสนอแก่ Commentator ผู้เชี่ยวชาญ ที่ โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21

Review Super Brand Manager #35

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้บริหารฝ่ายขาย / การตลาด
 • ผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์
 • ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • ผู้ที่เตรียมตัวเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์
 • ผู้ประกอบการ SMEs
 • ผู้ที่เตรียมตัวเป็นเจ้าของธุรกิจ
มาตรการโควิด-19
เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน และลดความแออัดบริเวณจุดลงทะเบียน ก่อนการเข้าร่วมสัมมนา
หากท่านมีผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชม. กรุณาถ่ายรูปผลตรวจมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ ที่โต๊ะลงทะเบียน หรือ มารับชุดตรวจ ATK ที่ทางสมาคมฯ เตรียมไว้ให้ แล้วทำการตรวจด้วยตนเอง ก่อนเข้าห้องสัมมนา (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
Agenda
สัมมนาทุกวันศุกร์และเสาร์
วันที่สถานที่
17, 18 มิถุนายนโรงแรม VIE Hotel Bangkok, MGallery
24 – 25 มิถุนายนโรงแรมรวินทรา รีสอร์ท พัทยา
1, 2 กรกฎาคมโรงแรม VIE Hotel Bangkok, MGallery
8, 9, 22, 23 กรกฎาคมโรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล21
5, 6, 20 สิงหาคมโรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล21
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 65

09.00-12.00 น.  Trends & Changes : Post COVID-19 : new normal marketing & consumer trends วิเคราะห์ เจาะลึกโลกการตลาดและความเปลี่ยนแปลงหลังยุค COVID-19
โดย คุณสุนาถ ธนสารอักษร

13.00-16.00 น.  กลุ่มสัมพันธ์ /Break The Ice
โดย คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 65

09.00-12.00 น. 360° People Management ศาสตร์และศิลป์แห่งการบริหารคน
โดย คุณเพชราภรณ์ จียาศักดิ์

13.00-16.00 น.From Place to Customer Journey – On-life strategy : meet customer where they are เชื่อมต่ออย่างไร ให้เข้าไปอยู่ในทุกจังหวะชีวิตของผู้บริโภค
โดย ผศ.ดร. เอกก์ ภทรธนกุล

กำหนดการต่างจังหวัด
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 65

9.30-12.00 น. เดินทางไปต่างจังหวัด (โรงแรมรวินทรา รีสอร์ท พัทยา)

13.00-16.00 น. Post-Pandemic marketing strategies : Long-term planning, short-term goal, and agile mindset การปรับกลยุทธ์การตลาดในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง มองรอบด้าน วิเคราะห์รอบทิศ ต่อจิ๊กซอความสำเร็จให้กับธุรกิจ ด้วย Winning Strategy Canvas
โดย คุณบังอร สุวรรณมงคล

16.00-21.00 น. กิจกรรมสัมพันธ์+Dinner
โดย คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 65

09.20-12.00 น. Post-Pandemic marketing strategies : Long-term planning, short-term goal, and agile mindset การปรับกลยุทธ์การตลาดในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง มองรอบด้าน วิเคราะห์รอบทิศ ต่อจิ๊กซอความสำเร็จให้กับธุรกิจ ด้วย Winning Strategy Canvas
โดย คุณบังอร สุวรรณมงคล

13.00-16.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 65

09.00-12.00 น. From Product to Experience – Adapting customer experience in the time of pandemic ทำอย่างไรจึงจะชนะใจผู้บริโภค ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง
โดย คุณวิภาดา อัตศรัณย์ 

13.00-16.00 น. E-Commerce Marketing During a Global Pandemic พลังของโลกออนไลน์ กับความเปลี่ยนไปหลัง COVID-19
โดย คุณผรินทร์ สงฆ์ประชา

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 65

09.00-12.00 น. From Promotion to Advocacy – Influence the influencers สร้างยอดขายด้วยความรัก ให้ลูกค้าพูดแทนแบรนด์
โดย คุณสุวิตา จรัญวงศ์

13:00-16:00 น. Consumer-centric mindset : Insight and Empathy หัวใจความสำเร็จของนักการตลาดยุคใหม่ ด้วยการมองโลกจากมุมของลูกค้า
โดย ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 65

09.00-12.00 น.  NFT Marketing การตลาดแบบ Partnership รูปแบบการสร้างแบรนด์โดยชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนในรูปแบบ Web 3.0
โดย คุณธีระฑัต หนูดำ

13:00-16:00 น. Ethics & CSR for SBM ธุรกิจยั่งยืนด้วยจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม
โดย ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 65

09.00-16.00 น. Tools & Platform : Multi-Platform Media Landscape กลยุทธ์การวางสื่อแบบบูรณาการ ใช้ช่องทางอย่างไรให้มีความหมาย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดย คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 65

09.00-12.00 น. Finance for Marketing ปูพื้นฐานเรื่องการเงินในมุมนักการตลาด ฉลาดวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจ
โดย อ.นวพร บุศยสุนทร

13:00-16:00 น. Creative Content Marketing: Tell Your Brand Story Through Content สร้างคอนเทนต์อย่างไรให้แตกต่างอย่างสร้างสรรค์
โดย คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 65

09.00-12.00 น. Communication : The Art of Integrated Marketing and Communications in a Digital Age สื่อสารอย่างไรให้เข้าถึงใจผู้บริโภค
โดย คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน

13:00-16:00 น. From Price to Value Creation–How customer empathy create value การตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างไร ในยุคที่ลูกค้าให้ความสำคัญกับ คุณค่า มากกว่า ราคา
โดย คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 65

09.00-12.00 น. Art of Sales : Key to Win เทคนิคการขาย ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
โดย คุณณรงค์เวทย์ วจนพานิช

13:00-16:00 น. Tech & Innovation  เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
โดย คุณไผท ผดุงถิ่น

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 65

09.00-12.00 น. Purposeful brand & its impact ความจริงใจในการสร้างคุณค่า ที่มากกว่าแค่ผลกำไร
โดย คุณทอปัด สุบรรณรักษ์

13:00-16:00 น. Workgroup

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 65

09.00-12.00น. WorkGroup

13:00-16:30 น. รับฟัง และ Comment การนำเสนอผลงานของ SBM#36
โดย คุณชนิต สุวรรณพรินทร์, คุณสมพร มาอุทธรณ์, คุณอวยชัย รางชัยกุล, คุณสุชีพ ศรีพฤฒา และดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

16.30-17.00 น. พิธีปิดการอบรม / มอบวุฒิบัตร
โดย นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

Hightlight Super Brand Manager #35

วันและสถานที่อบรม
วันที่ 17, 18, 24, 25 มิถุนายน, 1, 2, 8, 9, 22, 23 กรกฎาคม และ 5, 6, 20 สิงหาคม 2565
09.00 - 16.00 น.
โรงแรม VIE Hotel Bangkok - MGallery และ โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21
117 39 40 ถ. พญาไท แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเหตุ
17, 18 มิถุนายน ที่ โรงแรมวีกรุงเทพ - เอ็มแกลเลอรี่
24 - 25 มิถุนายน ที่ โรงแรมรวินทรา รีสอร์ท พัทยา
1, 2 กรกฎาคม ที่ โรงแรมวีกรุงเทพ - เอ็มแกลเลอรี่
8, 9, 22, 23 กรกฎาคม ที่ โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล21
5, 6, 20 สิงหาคม ที่โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล21

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 65,000 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 69,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน และอาหารว่าง
• ราคารวมห้องพักคู่ (ในวันที่อบรมต่างจังหวัด)
• ราคาด้านบน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (สมาชิกราคา 69,550 บาท ผู้สนใจทั่วไปราคา 73,830 บาท)
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ และรบกวนออกเอกสารส่งมาตามที่อยู่บริษัท
• ค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ บริษัทและนิติบุคคลสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 200%
• โปรดสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม “สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย” หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 256-1-03525-1 กรุณาส่งหลักฐานกลับมาที่ [email protected]
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID [email protected]: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)

Inside out storytelling for business

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
● ผู้บริหารฝ่ายการตลาด /การขาย
● ผู้บริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร
● ผู้ที่ต้องนำเสนองาน หรือ แบรนด์ ให้น่าสนใจ

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ที่ Asia Aviation Academy
รู้เรา – Know Me

Content
● หาจุดแข็ง และจุดขายในงานที่ทำ และเรื่องที่จะต้องสื่อสารบ่อยๆ ค้นหา IKIGAI

Expected Outcome
● สร้างสรรค์ และ เลือกกลยุทธ์อย่างชาญฉลาดเพื่อเปลี่ยนผลลัพธ์
● รู้ความหมายของการตื่นมา เพื่อทำอะไรที่มีคุณค่าโดยไม่รู้สึกว่าต้องมาทำงาน

รู้เราในเขา รู้เขาในเรา – Know You

Content
● รู้จักพรรสวรรค์ของตัวเองและทีมงาน และนำไปสร้างเป็นจุดแข็งและ จุดขายในการสื่อสาร และการทำงาน

Expected Outcome

● ขยายมุมมองในการมองโลก
● เข้าใจแรงจูงใจของตนเองและคนอื่น

รู้เล่า – Know Who 

Content
● การกำหนดทิศทางการสื่อสารของเรา และแบรนด์
● เรียนรู้ Customer Persona และ Customer Journey จะไปพูดให้ใครฟัง?

Expected Outcome
● รู้กลยุทธ์การสื่อสารกับคนกลุ่มต่างๆ
● ฝึกทักษะการโน้มนาวใจคน

WORKSHOP

Content
● Start with WHO and WHY ลูกค้าของเราคือใคร อยู่ที่ไหน คิดอะไร ทำอะไร ชอบอะไร อะไรทำให้เขาต้องฟัง และซื้อเรา

Expected Outcome
● เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย และ Platform ที่จะสื่อสาร
● เข้าใจภาพรวมองค์กรเหมือนเป็น customers

รู้เรื่อง – Know How

Content
● การเขียน storyline เพื่อเล่าเรื่องให้ได้เรื่อง
● การเตรียม FRAMES Canvas เพื่อการนำเสนอที่ทรงพลัง
● การใช้เสียง รู้จักภาษากายและทักษะในการสื่อสารให้ได้ผลลัพธ์

Expected Outcome
● เข้าใจวัตถุประสงค์ ของการสื่อสาร และกำหนดวิธีการให้เหมาะสม
● วางแผนการนำเสนอทางธุรกิจให้กระชับ และทรงพลังตามสไตล์ของตัวเอง

WORKSHOP 

Content
● ฝึกการเล่าเรื่องตาม Storyline
● ฝึกการนำเสนอเรื่องงาน ที่ต้องสื่อสารเป็นประจำ โดยใช้กรอบ FRAMES

Expected Outcome
● สร้างโครงเรื่อง และนำเสนอเรื่องราวได้ ตรงวัตถุประสงค์
● สามารถนำเสนอให้ได้ผลในแบบของตัวเองอย่างทรงพลัง

วิทยากร
คุณทอปัด สุบรรณรักษ์
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารเพื่อความยั่งยืน
คุณชญาน์ทัต วงศ์มณี (ท้อฟฟี่ แบรดชอว์)
นักเขียน และ VP Content Management
ธนาคารไทยพาณิชย์
วันและสถานที่อบรม
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
09.00 - 16.00 น.
Asia Aviation Academy
ศูนย์ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านการบินระดับเอเชีย
228 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID [email protected]: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกในแบบฟอร์ม เพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 6,900 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 8,900 บาท

หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID [email protected]: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที

Marketing For Tomorrow

เหมาะกับผู้บริหาร Director Level เป็นต้นไปในองค์กรที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ :
• ทีม Innovation / Digital
ที่ต้องหากลยุทธ์ของ Innovation ที่ user ต้องการ สร้างกำไรได้ และยั่งยืนจริง
• ผู้บริหาร
ของธุรกิจ Platform / Tech driven company
• องค์กรทั่วไป
ที่กำลังมองหาการทำ Digital Transformation แบบมีกลยุทธ์และตอบโจทย์ตลาดได้จริง

Day1 : 21 June 2022

เวลา 9.00 – 12.00 น.
Marketing Transformation – The Next Marketing
Digital Disruption 

• การเข้ามาดิสรัปต์โลกธุรกิจของเทคโนโลยี
• ธุรกิจที่ถูกบีบให้เปลี่ยน
• ปัจจัยการแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป

Marketing Transformation: กระบวนการทรานส์ฟอร์มแนวคิดการตลาด

• อะไรคือนิยามของ Digitization, Digitalization, Transformation
• รูปแบบการตลาดและความแตกต่างของยุคก่อน VS ยุค Disruption

Marketing Transformation Framework: เฟรมเวิร์คหลัก สามมุมมองของการทำการตลาดยุคใหม่

• Product Transformation :

o Customer Desirability
o Business Capability
o Digital Technology

• Experience Transformation :

o Touchpoint
o Interaction
o Experience Technology

• Brand Transformation :

o Brand Value
o Communication
o Activation

• Data Driven Organization :

o Transformation Case study

โดย คุณสโรจ เลาหศิริ
Head of Marketing Transformation & Marketing Strategy, Bluebik Group PLC.

เวลา 13.00 – 14.30 น.
MarTech 2030 : Augmented Technology for Marketer

• Marketing Technology Fundamentals
• How Technology Transform Marketing World
• Marketing Technology Trend for The Next Decade
• The Orchestration of Business, Marketing, Technology & Data
• Real world used case from vary industry

โดย คุณจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์
Head of Digital Marketing, Plus Property.
Book Author of “Marketing Technology Trend 2022”

เวลา 14.45 – 16.15 น.
Metaverse – World for tomorrow business

• Metaverse Trend
• What’s Metaverse ?
• Metaverse Industry
• Metaverse OS
• Re-imaging Business with Metaverse
• Brandverse Solution & Partnership Model
• T-VERSE : Multiverse Bridge Platform & Ecosystem

โดย คุณณัฐเศรษฐ์ ไตรทิพย์เจริญชัย
Digital Evangelist & CEO, Jenosize  Digital Group

Day2 : 22 June 2022

เวลา 9.00 – 12.00 น.
Innovation Strategy and Discover Unknown 

• Discover unknown = Art of asking the right question and right analysis for human first innovation
• GOOD innovation starts with IDEAs, but RIGHT innovation starts with WHY?
• How to find your “WHY”? = User insight deep dive
• Tools to discover unknows
• How to find a winning strategy for your innovation?

o Consumer understanding: User insight deep dive
o Core competency: What is perceived as our strengths and weakness?
o Competitive landscape: Understanding all alternatives which solve the same problems with us from a user perspective.

• Innovation Strategy = Long Term Superior Growth
• Case studies from local and international brands

โดย คุณบังอร สุวรรณมงคล
CEO and Founder, Hummingbirds Consulting

เวลา 13.00 – 16.00 น.
Workshop: Innovation Strategy and Discover Unknown

นำเครื่องมือและวิธีคิดต่างๆมาใช้ ในโจทย์การทำงานจริง

โดย คุณบังอร สุวรรณมงคล
CEO and Founder, Hummingbirds Consulting
และ คุณสโรจ เลาหศิริ
Head of Marketing Transformation & Marketing Strategy, Bluebik Group PLC.

วิทยากร
คุณจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์
Head of Digital Marketing, Plus Property.
Book Author of "Marketing Technology Trend 2022"
คุณณัฐเศรษฐ์ ไตรทิพย์เจริญชัย
CEO, Jenosize Digital Group
Chief Metaverse Officer, Brandverse
คุณบังอร สุวรรณมงคล
CEO and Founder
Hummingbirds Consulting
คุณสโรจ เลาหศิริ
Head of Marketing Transformation & Marketing Strategy
Bluebik Group PLC.
วันและสถานที่อบรม
วันอังคาร และ พุธ ที่ 21 - 22 มิถุนายน 2565
09.00 - 16.00 น.
โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21
2 ซอย สุขุมวิท 19 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID [email protected]: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกในแบบฟอร์ม เพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 14,900 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 15,900 บาท

หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID [email protected]: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที

Digital Marketing in Action #4

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
 1. ผู้ที่เตรียมตัวเป็นเจ้าของธุรกิจ
 2. ผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์
 3. ผู้ประกอบการ SMEs
 4. ผู้ที่สนใจเรียนรู้ทางด้านดิจิทัล
 5. ผู้บริหารฝ่ายการตลาด / ฝ่ายขาย
 6. ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 Intro to Digital Marketing in Action

09.00 – 09.45 น. Course Opening : Welcome to the world of “Marketing in Digital Era”
• กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหารสมาคมฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ และภาพรวมของหลักสูตร
• มองเห็นภาพกว้างของการเดินทางเข้าสู่ยุคดิจิทัล พร้อมเทรนด์ใหม่ๆที่น่าจับตามอง เพื่อเตรียมปรับตัวให้ก้าวนำอย่างมีประสิทธิภาพ
• Digital 2022 What’s going on? Key Challenges?
• World digital trend 2022 and What’s next?
โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

09.45 – 10.00 น. แบ่งกลุ่ม และ จัดเคสของแต่ละกลุ่ม เพื่อใช้ในการเรียนตลอดคอร์ส (แจกโจทย์)

10.00 – 12.00 น. Break the Ice: ทำความรู้จักเพื่อนร่วมคลาส
Reflection Workshop : “นักการตลาดในโลกยุคใหม่ อะไรที่ต้องเปลี่ยน!”
• แต่ละกลุ่มหารือ และนำเสนอมุมมอง (กลุ่มละ 5 นาที)
โดย คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน

13:00 – 16.00 น. Data Driven Marketing
• Data มีผลต่อการ Run Business อย่างไร
• Data tools การทำงานกับ Data นั้นสำคัญตรงที่ต้องมี Data เราจะมาใช้
Public Dataผ่านเครื่องมือที่ทุกคนเข้าถึงได้ แต่ด้วยมุมมองใหม่ที่ไม่มีใครนึกถึง
รวมถึงการเรียนรู้ที่จะใช้ Social data ผ่าน social listening tools
ที่นักการตลาดทุกคนเข้าถึงได้
Workshop : หา Data จากโจทย์

โดย คุณณัฐพล ม่วงทำ

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 Media – Entertainment – Commerce Trends

Future of Platform
09.00 – 10.00 น. Facebook – คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์
10.00 – 11.00 น. LINE – คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์
11.15 – 12.00 น. TIKTOK – คุณภัชภิชา เม่นมิ่ง
13.00 – 14.00 น. Google – คุณรจนา ดำเกิงตระกูล

Future of MarTech
14.00 – 14.45 น. How to enhance marketing strategy with Martech
โดย คุณกัญชลี สำลีรัตน์

Future of Entertainmerce & The New Reality
15.00 – 16.00 น. Crypto x NFT x Gamefi
โดย คุณธีระฑัต หนูดำ

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 Getting to know your audience : Consumers Insight & Journey

09.00 – 12.00 น. Consumers in Digital Era มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
• เขาต้องการอะไร
• พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
• การเข้าถึงที่เปลี่ยนไป
• อะไรคือกุญแจสำคัญในการเข้าถึงหัวใจของผู้บริโภคยุคดิจิทัล
โดย ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย

13:00 – 16.00 น. Consumer insight exploration workshop ฝึกการเจาะใจและเข้าให้ถึงผู้บริโภคยุคดิจิทัล
• Selecting Consumers Segments
• Utilizing Tools to learn more about Consumers Insights
• Mapping Consumer moments & Journey
Workshop : ได้ Consumer Insights ของโจทย์
โดย คุณบังอร สุวรรณมงคล

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 Strategy & Execution Plan

09.00 – 16.00 น. Marketing Strategy in Digital Era การวางกลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิทัลนั้นเปลี่ยนไปเพียงไร
มาร่วมกันเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์ แผนปฎิบัติการณ์ พร้อมวาง KPI ไปด้วยกัน
• What is digital strategy?
• Digital Marketing Brief Guideline
• Objective clarification
• Turn Consumer Insights to Digital Strategy
• Strategy & Execution Plan
• KPI setting and evaluation
Workshop : ได้ Marketing Strategy ของโจทย์
โดย ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 Digital Touchpoint Planning

09.00 – 16.00 น. Digital Touchpoint Planning
* The changing landscape of digital media channels and strategy
* Pro & Con of each touchpoint
* How to use each touchpoint to support your business goal
(Awareness, Consideration and Conversion)
Workshop : ได้ Touchpoints Planning ของโจทย์
โดย  คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 Content & Creative

09.00 – 12.00 น. Content Marketing : เข้าใจการสร้างคอนเทนต์ให้มีคุณค่า เนื้อหาโดนใจลูกค้า
• Fundamental & value of content marketing
• Content Marketing Strategy
• The art of Story Telling
• Case Study of Content Marketing

13:00 – 15.00 น. Creative through words
• The art of Story Telling
• Copywriting

15:00 – 16.00 น. Content ideation workshop : ค้นหา idea สร้างสรรค์content
• Set objective / problem to be solved
• Idea Stormer
• Refine ideas / put into content
• Wrap up content
Workshop : ได้ Content ของ โจทย์
โดย คุณเมธี จารุมณีโรจน์

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 Digital Marketing Plan in Action

09.00 – 16.00 น. Digital Marketing Plan in Action
นำความรู้ที่เรียนมาทั้งหมด มารวมเป็นแผนกลยุทธ์การตลาด เพื่อฝึกในการ
ลงรายละเอียดการตลาดร่วมกันตามสถานการณ์จริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตลาดดิจิทัลให้คำปรึกษา
เรียนรู้แบบรู้ลึก รู้จริง ลงมือจริง ทั้ง 3 ด้านที่เป็นหัวใจหลัก
* Digital marketing strategy & planning
* Content strategy & planning
* Media strategy & planning
Workshop : ได้แผน ไป Present
โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 Presentation and discussion

09.00 – 12.00 น. เตรียมตัว และซ้อมการนำเสนอแผน

13.00 – 16.30 น. Team Presentation : Digital Marketing Strategy & Action Plan
แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานเพื่อรับ comment จากผู้เชี่ยวชาญ
โดยแต่ละกลุ่มจะมีเวลาดังนี้
• นำเสนอ 20 นาที
• คอมเม้น 20 นาที
โดย คุณกิตติพงษ์ วีระเตชะ, คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข และ คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

16.30 – 17.00 น. Closing speech & Certificate ceremony
• ผู้บริหารกล่าวปิด
• มอบประกาศนียบัตร
โดย คุณอนุวัตร เฉลิมไชย

วิทยากร
คุณกัญชลี สำลีรัตน์
Founder and Managing Director
DigiNative - a member of iiG
คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย
Senior professional
marketing technology enablement
Card X
คุณณัฐพล ม่วงทำ
เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน
อาจารย์วิชา Data-Driven Communication
ผู้เขียนหนังสือ Personalized Marketing
คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข
Director, Digital Marketing Program School of Business Administration
Bangkok University
ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย
COO
INTAGE Thailand
คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์
Co-Founder
Small World for Kids Co., Ltd.
1 ใน 10 Facebook Alpha Tester ของประเทศไทย
และ LINE Certified Coach
คุณธีระฑัต หนูดำ
Digital Asset investor
เจ้าของเพจ คยต และ Mooncat แมวกาวเกมส์
คุณบังอร สุวรรณมงคล
CEO and Founder
Hummingbirds Consulting
คุณภัชภิชา เม่นมิ่ง
Growth partnership team lead
TikTok
คุณรจนา ดำเกิงตระกูล
Head of Agency and Google Marketing Platform
Google Thailand
คุณเมธี จารุมณีโรจน์
Managing Partner
BrandAholics
คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน
Human Relationship Building Expert
Professional instructor and Inspirer
ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล
คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล
Strategic Planning Director &Co-Founder
BrandBaker Co., Ltd.
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร
กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันและสถานที่อบรม
สัมมนาทุกวันวันศุกร์ และเสาร์
วันที่ 11, 12, 18, 25, 26 มีนาคม
1, 2 และ 8 เมษายน 2565
09.00 - 16.00 น.
แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21
2 ซอย สุขุมวิท 19 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID [email protected]: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 43,000 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 47,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID [email protected]: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที

B2B Marketing Strategy#3 [Online]

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?
องค์กรใหญ่ถึงกลาง
ที่มีการทำ B2B business ทั้งหมดหรือบางส่วน (ธุรกิจที่ต้องขายสินค้าหรือบริการให้กับธุรกิจด้วยกัน หรือมีช่องทางที่ต้องขายผ่านคนกลาง ที่ไม่ใช่ end-users โดยตรง)
ผู้บริหารระดับ Director หรือ Manager เป็นต้นไป ที่มาจาก
o ผู้บริหารฝ่ายการตลาด
o ผู้บริหารฝ่ายการขาย
o ผู้บริหารฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์หรือการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า
o ผู้บริหาร หน่วยงานใดก็ตามที่ต้องดู external stakeholders กลุ่มต่างๆ
หลักสูตรการค้นหากลยุทธ์การตลาดและการขาย ของ B2B ที่ทรงพลังที่สุด!!
 • เป็นหลักสูตรเดียว: ที่ออกแบบให้ B2B Business โดยเฉพาะ (ธุรกิจที่ต้องขายสินค้าหรือบริการให้กับธุรกิจด้วยกัน หรือมีช่องทางที่ต้องขายผ่านคนกลาง ที่ไม่ใช่ end-users โดยตรง)
 • ติดอาวุธให้ผู้บริหารยุคใหม่: เพื่อให้เข้าใจวิธีการหากลยุทธ์การขายและการตลาดที่สร้างการเติบโตได้สูงสุดให้กับธุรกิจ ด้วยการเข้าใจInsight ของ stakeholders ที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการตลาดด้วย insight และกลยุทธ์ ไม่ใช่การเดา
 • ก้าวทันโลก: การปรับวิธีคิดแบบใหม่ ที่เข้ากับการตลาดยุคแข่งขันสูง และลูกค้า B2B ในยุค 2022 และก้าวข้ามความท้าทายด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนหมุนเร็ว
กำหนดการสัมมนา

08.30 น.   เริ่มลงทะเบียน / ล็อคอินเข้าระบบ Zoom

09.00 – 12.00 น.

 • เทรนด์และการตลาดของ B2B business ที่เปลี่ยนไปในยุค 2022
 • กับดักและสิ่งที่ผู้บริหารมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการตลาด B2B
 • WHY:
  • ทำไมการตลาดแบบ B2B ต้องมีกลยุทธ์
  • ทำไมวิธีทำงานเดิมๆถึงไม่มีประสิทธิผล
 • WHAT:
  • กลยุทธ์คืออะไร?
  • ทำไมกลยุทธ์ที่ใช่ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ
  • การทำ Marketing Goal, Strategy และ Tactics ที่ได้ผลจริง
  • สิ่งที่ผู้นำต้องเข้าใจลึกซึ้ง: ความแตกต่างระหว่าง Strategy VS Tactics
 • How:
  • การพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการขาย เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจที่เป็นB2B
  • การหา Winning Strategy ให้กับการตลาดของคุณ
  • Digital and Innovation Strategy

13.00 – 16.00 น.
ตัวอย่าง และกรณีศึกษาของกลยุทธ์การตลาด B2B ในหลายรูปแบบ เช่น

 • Sales Strategy
  • Retention strategy: กลยุทธ์รักษาและสร้างยอดขายจากลูกค้าเดิม
  • Acquisition strategy: กลยุทธ์ในการหาลูกค้าใหม่
 • Innovation Strategy
  • Technology – start with why, not what
 • Marketing Strategy
  • Product Strategy: การพัฒนาสินค้าและบริการที่ใช่ ของ B2B
  • Sales Strategy: การพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการขายแบบ B2B
  • Right Customer Journey: การสร้าง Customer Journey ที่ทรงประสิทธิภาพ ของ B2B
   • Triggers / Awareness building
   • Information Search
   • Consideration
   • Purchase
   • Experience
   • Re-purchase
 • Mini-Workshop เพื่อลองนำความรู้ไปใช้งานจริง
วิทยากร
คุณบังอร สุวรรณมงคล
CEO & Founder
Hummingbirds Consulting
วันและสถานที่อบรม
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
09.00 - 16.00 น.
Online
หมายเหตุ
หลักสูตรนี้ สอนสด ทางออนไลน์
ไม่มีการบันทึก และไม่สามารถรับชมย้อนหลังได้
เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 7,500 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 9,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID [email protected]: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที

Art of Sales : Key to Win [Online]

สิ่งที่คุณจะได้จากหลักสูตรนี้
ความรู้ด้านการขายในโลกธุรกิจยุคใหม่
ที่จำเป็นสำหรับฝ่ายขาย โดยเน้นสร้างความเข้าใจในองค์ประกอบการตลาด รวมถึงการสร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของตลาด และ ลูกค้า
เสริมความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาแนวคิด
เพื่อสร้างกลยุทธ์ และ พัฒนาเทคนิคการขายให้เหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า
เปิดประสบการณ์
ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้มีประสบการณ์จริงในสายงานนั้นๆ

เทคโนโลยียุคใหม่และความท้าทายในโลกธุรกิจยุค Post COVID-19 เปลี่ยนแปลงกระบวนการขายไปอย่างไร มาทำความเข้าใจมุมมองที่เปลี่ยนไป พร้อมเรียนรู้ความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ ที่ส่งผลกับโลกของการขายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

จะพัฒนากลยุทธ์การขายให้ประสบความสำเร็จ เราจำเป็นต้องทราบถึงเทคนิคต่างๆในการผสานเทคโนโลยียุคดิจิทัลเข้ากับศาสตร์การขายแบบมืออาชีพ พร้อมเข้าใจความต้องการของลูกค้า รู้จักวางกลยุทธ์การบริหารลูกค้ารายสำคัญ วางกลยุทธ์ที่ใช่ เลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสม!

คอร์ส Art of Sales – Key to Win จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์การขายจากหลากปัจจัย เพิ่มผลลัพธ์ พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวสู่จุดหมายที่วางไว้!

กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน

09:00 – 10:15 น.
เข้าใจการตลาดกับการขาย เรียนรู้ และ เข้าใจ ความต่างของ 2 หน้าที่ แต่สำคัญกับธุรกิจไม่แพ้กัน
เข้าใจผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ยุคดิจิทัล และ วิกฤติโควิด – 19 ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการขายอย่างไร มาทำความเข้าใจมุมมองที่เปลี่ยนไป

10:30 – 12:00 น.
เข้าใจบทบาทนักขาย มีความเข้าใจ ในหน้าที่ และ แนวปฏิบัติเรื่องการขายในยุคดิจิทัล และ การปรับตัวของนักขายให้ส่งเสริมความได้เปรียบการแข่งขันขององค์กร
เข้าใจสมการสู่ความสำเร็จการขาย ทำความเข้าใจกับปัจจัยสำคัญ สู่ความสำเร็จด้านการขาย วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มความสำเร็จในการขาย

13.00 – 15.15 น.
เข้าใจความพึงพอใจลูกค้าและการเปลี่ยนไป ความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ และส่งผลให้โลกของนักขายเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
เข้าใจเทคนิคในกระบวนการขายที่เป็นประโยชน์ แนวทางของกลยุทธ์ การเลือกกลยุทธ์ที่ใช่ เพื่อนำเข้าสู่เทคนิคการขายที่เหมาะสม

15:30 – 16:00 น.
เข้าใจเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การขายให้ประสบความสำเร็จ กลยุทธ์การเติบโตทางการตลาด และนำมาใช้ในการสร้างความเติบโตของยอดขาย และมีความเข้าใจ เทคนิคการขายให้เห็นผลอย่างรวดเร็ว

 

วิทยากร
คุณณรงค์เวทย์ วจนพานิช
อดีต B2B Business Director , SCG Distribution
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการขาย
วันและสถานที่อบรม
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
09.00 - 16.00 น.
Online
หมายเหตุ
เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 7,500 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 9,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
• ค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ นิติบุคคลสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID [email protected]: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที

SUPER BRAND MANAGER #35

สิ่งที่คุณจะได้จากหลักสูตรนี้
ได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง
ที่ต้องจับตามองในโลกการตลาดยุคใหม่ พร้อมได้รับแนวคิดในการปรับทิศทางการตลาดให้ตอบโจทย์ในโลกธุรกิจยุคการตลาด New normal
ได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และประสบการณ์
กับวิทยากรและเพื่อนร่วมหลักสูตร เพื่อRefresh ความรู้ใหม่ พร้อม Reskill & Upskill เพื่อสร้างความเข้าใจในทุกมิติของโลกการตลาดยุค Post Covid-19
สร้างมิตรภาพ
ของผู้เข้าร่วมอบรม ให้เกิดเครือข่ายผู้บริหารการตลาดที่เข้มแข็ง เกิดความร่วมมือและสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจร่วมกันได้ในอนาคต
รายละเอียด

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร Super Brand Manager รุ่นที่ 35 นี้ จะได้รับทั้ง ความรู้ในการทำงานตลาดในโลกยุค New Normal ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวประสบการณ์ของแบรนด์ต่างๆ ได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ และได้มิตรภาพทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อนำไปต่อยอดให้กับธุรกิจขององค์กรต่อไปได้

เป็นหลักสูตร ที่เหมาะสำหรับผู้บริหารด้านการตลาด การขาย และการสื่อสาร ที่ต้องการ Reskill & Upskill ทั้งด้านวิสัยทัศน์ และการลงมือทำจริง

รูปแบบการสัมมนา

• ฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทางออนไลน์ ในเดือนตุลาคม และพบกัน Face to Face ที่ โรงแรม คาร์ลตัน แบงคอก สุขุมวิท
• ร่วมแบ่งกลุ่มทำแผนการตลาดจากโจทย์จริง พร้อมการนำเสนอแก่ Commentator ผู้เชี่ยวชาญ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้บริหารฝ่ายขาย / การตลาด
 • ผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์
 • ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • ผู้ที่เตรียมตัวเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์
 • ผู้ประกอบการ SMEs
 • ผู้ที่เตรียมตัวเป็นเจ้าของธุรกิจ
Agenda
เดือนตุลาคม สอนสด ในรูปแบบ ONLINE
เดือนพฤศจิกายน พบกัน ที่ โรงแรม คาร์ลตัน แบงคอก สุขุมวิท
วันพฤหัสบดีที่ 7 ต.ค.64

09.00-12.00 น.  Trends & Changes : Post COVID-19 : new normal marketing & consumer trends วิเคราะห์ เจาะลึกโลกการตลาดและความเปลี่ยนแปลงหลังยุค COVID-19
โดย คุณอนุวัตร เฉลิมไชย

13.00-16.00 น.  กลุ่มสัมพันธ์ /Break The Ice
โดย คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน

วันเสาร์ที่ 9 ต.ค.64

09.00-12.00 น. 360° People Management ศาสตร์และศิลป์แห่งการบริหารคน
โดย คุณเพชราภรณ์ จียาศักดิ์

13.00-16.00 น. From Place to Customer Journey – On-life strategy : meet customer where they are เชื่อมต่ออย่างไร ให้เข้าไปอยู่ในทุกจังหวะชีวิตของผู้บริโภค
โดย ผศ.ดร. เอกก์ ภทรธนกุล

วันพฤหัสบดีที่ 14 ต.ค.64

09.00-12.00 น. From Promotion to Advocacy – Influence the influencers สร้างยอดขายด้วยความรัก ให้ลูกค้าพูดแทนแบรนด์
โดย คุณสุวิตา จรัญวงศ์

13.00-16.00 น. E-Commerce Marketing During a Global Pandemic พลังของโลกออนไลน์ กับความเปลี่ยนไปหลัง COVID-19
โดย คุณผรินทร์ สงฆ์ประชา

วันเสาร์ที่ 16 ต.ค.64

09.00-12.00 น. เดินทางไปต่างจังหวัด
13.00-16.00 น. Post-Pandemic marketing strategies : Long-term planning, short-term goal, and agile mindset การปรับกลยุทธ์การตลาดในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง มองรอบด้าน วิเคราะห์รอบทิศ ต่อจิ๊กซอความสำเร็จให้กับธุรกิจ ด้วย Winning Strategy Canvas
โดย คุณบังอร สุวรรณมงคล

16.00-21.00 น.  กิจกรรมสัมพันธ์+Dinner
โดย คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน

วันอาทิตย์ที่ 17 ต.ค.64

09.20-12.00 น. Post-Pandemic marketing strategies : Long-term planning, short-term goal, and agile mindset การปรับกลยุทธ์การตลาดในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง มองรอบด้าน วิเคราะห์รอบทิศ ต่อจิ๊กซอความสำเร็จให้กับธุรกิจ ด้วย Winning Strategy Canvas
โดย คุณบังอร สุวรรณมงคล

13.00-16.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 21 ต.ค.64

09.00-12.00 น. From Product to Experience – Adapting customer experience in the time of pandemic ทำอย่างไรจึงจะชนะใจผู้บริโภค ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง
โดย คุณวิภาดา อัตศรัณย์ 

13:00-16:00 น. Consumer-centric mindset : Insight and Empathy หัวใจความสำเร็จของนักการตลาดยุคใหม่ ด้วยการมองโลกจากมุมของลูกค้า
โดย ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ

วันพฤหัสบดีที่ 28 ต.ค.64

09.00-12.00 น. Ethics & CSR for SBM ธุรกิจยั่งยืนด้วยจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม
โดย ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

13:00-16:00 น. Creative Content Marketing: Tell Your Brand Story Through Content สร้างคอนเทนต์อย่างไรให้แตกต่างอย่างสร้างสรรค์
โดย คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

วันเสาร์ที่ 30 ต.ค.64

09.00-16.00 น. Tools & Platform : Multi-Platform Media Landscape กลยุทธ์การวางสื่อแบบบูรณาการ ใช้ช่องทางอย่างไรให้มีความหมาย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดย คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย

วันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ย.64

09.00-12.00 น. Finance for Marketing ปูพื้นฐานเรื่องการเงินในมุมนักการตลาด ฉลาดวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจ
โดย อ.นวพร บุศยสุนทร

13:00-16:00 น. Communication : The Art of Integrated Marketing and Communications in a Digital Age สื่อสารอย่างไรให้เข้าถึงใจผู้บริโภค
โดย คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน

วันเสาร์ที่ 6 พ.ย.64

09.00-12.00 น. Design Thinking : Creative solution for innovation พลิกความคิด ชีวิตเปลี่ยน
โดย คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร

13:00-16:00 น. From Price to Value Creation–How customer empathy create value การตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างไร ในยุคที่ลูกค้าให้ความสำคัญกับ คุณค่า มากกว่า ราคา
โดย คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข

วันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ย.64

09.00-12.00 น. Tech & Innovation  เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
โดย คุณไผท ผดุงถิ่น

13:00-16:00 น. Art of Sales : Key to Win เทคนิคการขาย ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
โดย คุณณรงค์เวทย์ วจนพานิช

วันเสาร์ที่ 13 พ.ย.64

09.00-12.00 น. Purposeful brand & its impact ความจริงใจในการสร้างคุณค่า ที่มากกว่าแค่ผลกำไร
โดย คุณจักรพล จันทวิมล

วันเสาร์ที่ 27 พ.ย.64

09.00-12.00น. WorkGroup

13:00-16:30 น. รับฟัง และ Comment การนำเสนอผลงานของ SBM#35
โดย คุณชนิต สุวรรณพรินทร์, คุณสมพร มาอุทธรณ์, คุณอวยชัย รางชัยกุล, คุณสุชีพ ศรีพฤฒา และดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

16.30-17.00 น. พิธีปิดการอบรม / มอบวุฒิบัตร
โดย คุณอนุวัตร เฉลิมไชย

วันและสถานที่อบรม
วันที่ 7,9,14,16,17,21,28,30 ตุลาคม [สอนสด ทาง Online]

และ 4,6,11,13,27 พฤศจิกายน 2564 [Face to Face ที่ โรงแรมคาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก สุขุมวิท]
9.00 - 16.00 น.
Online & โรงแรมคาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก สุขุมวิท
491 ถ. สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ
การเดินทางไปต่างจังหวัด จะเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้น

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 65,000 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 69,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน และอาหารว่าง
• ราคารวมห้องพักคู่ (ในวันที่อบรมต่างจังหวัด)
• ราคาด้านบน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (สมาชิกราคา 69,550 บาท ผู้สนใจทั่วไปราคา 73,830 บาท)
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ และรบกวนออกเอกสารส่งมาตามที่อยู่บริษัท
• ค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ บริษัทและนิติบุคคลสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 200%
• โปรดสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม “สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย” หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 256-1-03525-1 กรุณาส่งหลักฐานกลับมาที่ [email protected]
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID [email protected]: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)

The CMO Academy#7 :The Marketing Mutation

เนื้อหาครอบคลุม 4 มุมมองสำคัญ
The World of Marketing Mutation
ความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่กลายพันธุ์ไปจากเดิม
Next-normal Strategic Moves
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์การตลาดกลายพันธุ์ในโลก Next Normal
Marketing Vaccine Series
ภูมิต้านทานทางธุรกิจและ Marketing Technology ต่างๆที่จะพาคุณฝ่าวิกฤติ
Marketing Mutation Trip to China
เปิดประสบการณ์โลกการตลาดยุค post-COVID ในประเทศจีน

หลักสูตร The CMO Academy รุ่นที่ 7: The Marketing Mutation ในปีนี้ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ให้มีเนื้อหาครบมุมมองที่ตอบโจทย์โลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง เพื่อนักการตลาดได้มาทบทวนและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจให้พร้อมเดินหน้าต่อหลังจากที่สถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย

หลักสูตรนี้ ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมมิตรภาพที่จะนำไปต่อยอดในการทำพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคตอีกด้วย อีกทั้งจะช่วยให้คุณได้เป็นผู้บริหารการตลาดที่กลายพันธ์ก่อนใคร และ Disrupt ธุรกิจของตัวเอง ก่อนที่จะถูกผู้อื่น disrupted

กำหนดการอบรมที่กรุงเทพฯ และหัวหิน รวม 10 วัน และดูงานที่ประเทศจีน 5 วัน

PART I: ” The World of Marketing Mutation ”

วันศุกร์ 29 ตุลาคม 2564 – โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ
8.30 – 9.00 น.    ลงทะเบียน
9:10 – 9:30 น.    Opening / Prelude to the course
9:30 – 12:00 น.  Outlook of Marketing Mutation world in 2021 and beyond [คุณอนุวัตร เฉลิมไชย]
13:30 – 16:30 น. Activity for Networking [คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน]

วันศุกร์ 5 พฤศจิกายน 2564 – โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ
9:00 – 12:00 น. Customer journey and Media Mutation 2021s [คุณปัทมวรรณ สถาพร]
13:30 – 16:30 น. Marketing Vaccine : Customer Empathy as a key to win customer heart [ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ]


PART II: ” Next-normal Strategic Moves ” 

วันศุกร์ 12 พฤศจิกายน 2564 – โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ
9:00 – 16:00 น. HR 2021: People strategies for an uncertain future [คุณมนูญ สรรค์คุณากร]

สัมมนาที่หัวหิน วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564
วันเสาร์ 13 พฤศจิกายน 2564 – โรงแรมวีรันดา หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา
13:00 – 16:00 น. Next-normal Values: The role of brand and business sustainability in surviving present and future crises [คุณทอปัด สุบรรณรักษ์]
16:00 – 20:00 น. Break The Ice + Activity for Networking [คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน]

วันอาทิตย์ 14 พฤศจิกายน 2564 – โรงแรมวีรันดา หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา
9:00 – 12:00 น. Next-normal Consumers: The Real Mutants [ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย]

วันเสาร์ 20 พฤศจิกายน 2564 – โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ
9:00 – 12:00 น. Marketing Vaccine : Making an Impact With BIG Data [ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล]
13:30 – 16:30 น. Marketing Vaccine : Impact of Social Tech and Social Commerce: during and post-pandemic [คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา]


PART III: ” Marketing Vaccine Series”

วันศุกร์ 26 พฤศจิกายน 2564 – โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ
9:00 – 12:00 น. Post Covid-19 Pandemic : How China’s business bounce back [ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร]
13:30 – 16:30 น. “Be Different” NO FORMAT CREATIVITY [คุณฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์]

วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2564 – โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ
9:00 – 12:00 น. Marketing Vaccine : Tech that changed consumers world [คุณอริยะ พนมยงค์]
13:30 – 16:30 น. Innovative Strategy – Building a powerful MarTech Stack for growth [ดร.ธรรม์ จิราธิวัฒน์]

วันศุกร์ 10 ธันวาคม 2564 – โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ
9:00 – 12:00 น. Next-normal Strategic Moves: กลยุทธ์แห่งการก้าวต่อไปในโลกธุรกิจ [ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน]
13:30 – 16:30 น. Next-normal Leadership: Enduring and Thriving vision [คุณวรรณิภา ภักดีบุตร] 


PART IV: “Marketing Mutation Trip to China”

วันศุกร์ 17 ธันวาคม 2564 – โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ
9:00 – 12:00 น. Marketing Vaccine : Brand love and customer loyalty [คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ]
13:30 – 16:30 น. Group Work สุด Cool “จาก CMO to CEO” [TEAM CMO]
17:00 – 18:00 น. * พิธีมอบวุฒิบัตร [คุณอนุวัตร เฉลิมไชย]
18:30 – 21:00 น. * รับประทานอาหารค่ำ

TBC
Marketing Mutation Trip to China
*หากสถานการณ์ Covid-19 ดีขึ้น สามารถที่จะเดินทางได้ สมาคมฯ จะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง

วิทยากร
คุณฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์
ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
"นักปฎิบัติเรื่องแบรนด์
ที่ทำตามกฎ พอๆกับการแหกคอก
ผ่านความสำเร็จปังๆ และล้มเหลวพังๆ
มาแล้วอย่างโชกโชน"
ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จํากัด
"ปัจจุบันถึงแม้ความรับผิดชอบหลักจะเป็นงานบริหารให้บริษัทอินเทจซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดอันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น คุณดั่งใจถวิลยังให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์จิตวิทยาผู้บริโภคเพื่อนำมาดู เทรนด์ความเปลี่ยนแปลงของโลกการตลาดยุคใหม่อยู่เสมอ และนำเทรนด์เหล่านี้มาแบ่งปันเพื่อให้ผู้บริหารนำไปใช้สร้างกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค Marketing 5.0 ที่ Technologyและ Psychology ต้องประสานกันอย่างกลมกลืนเพื่อตอบสนอง Micro moment ของผู้บริโภคได้"
คุณทอปัด สุบรรณรักษ์
Chief strategic marketing and sustainability - Asset world corporation 
"ผู้ชนะเลิศรางวัล Asia Marketing Excellence Award ประเภทการตลาด 3.0 (Marketing 3.0) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรที่เป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการขับเคลื่อนด้านการตลาด และนวัตกรรมควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม"
คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา
CEO & Co-founder บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด และ นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
"คุณธนาวัฒน์ เป็น visionary ในวงการ Startup ที่ก่อตั้ง Priceza เครื่องมือค้นหาสินค้า และเปรียบเทียบราคารายแรกของไทย ขึ้นในปี 2552 ในปัจจุบัน Priceza นับเป็น Shopping Search Engine ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับ Startup ชั้นนำหลายๆราย คุณธนาวัฒน์แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ผ่าน Podcast Start with Wai และผ่านการสอน โดยเป็นอาจารย์พิเศษรับเชิญของหน่วยงานเอกชน ภาครัฐ และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ"
ดร.ธรรม์ จิราธิวัฒน์
President - The 1, Central Group
"ผู้ขับเคลื่อนวงการค้าปลีกยุคใหม่ ด้วย Data และ Digital ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 15 ปี ในธุรกิจค้าปลีกไทย ผู้พลิกโฉม The 1 จาก Loyalty Program ของเครือเซ็นทรัล สู่ Digital Loyalty Platform และกำลังพาองค์กรก้าวสู่การเป็น “Digital Lifestyle Platform” กับความท้าทายในการ บริหารความสัมพันธ์ลูกค้ามากกว่า 17 ล้านราย โดยใช้ Data Analytics และ MarTech เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดและตรงความสนใจของลูกค้าแบบ Personalization เชื่อมประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบ O2O อย่างไร้รอยต่อ"
คุณปัทมวรรณ สถาพร
CEO Mindshare
"ในฐานะผู้บริหารระดับสูงของเอเยนซี่เครือข่ายด้านการตลาดและการสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คุณปัทมวรรณมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา แบรนด์ต่างๆ ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของมายด์แชร์ เช่น ยูนิลีเวอร์ ธนาคารคารกสิกรไทย เป๊ปซี่ และมาสด้า ทั้งในมุมของการบริหารจัดการข้อมูล วิเคราะห์และเชื่อมโยงพฤติกรรมผู้บริโภคจากข้อมูล และนำเสนอกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่จะต่อยอดธุรกิจให้กับลูกค้าอย่างประสบความสำเร็จ"
ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน อุปนายกและเลขาธิการสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน
"ดร. ไพจิตร นับเป็นผู้ที่เข้าใจแนวคิดการทำธุรกิจและตลาดจีนอย่างทะลุปรุโปร่ง ด้วยประสบการณ์ในตำแหน่งทูตการค้าของไทยประจำเซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง และการทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชนไทยและจีน ช่วยให้ท่านสามารถสานสัมพันธ์และเข้าถึงเครือข่ายการประกอบการในจีนได้อย่างเป็นรูปธรรม และดร. ไพจิตร ยังเกาะติดกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และอื่นๆ ของจีนอย่างใกล้ชิด จนสามารถย่นย่อหลายสิบปีของพัฒนาการของจีนให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพในชั่วกระพริบตา"
คุณมนูญ สรรค์คุณากร
ที่ปรึกษาทางด้านการบริหารงานบุคคล กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
"ผู้เชี่ยวชาญการสร้างความสำเร็จให้แก่องค์กรทุกระดับ ด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร และใช้หัวใจ People Transformation มาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและความเติบโตของธุรกิจ"
ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
กรรมการอิสระธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)และ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
"หญิงแกร่งแห่งวงการการตลาด ที่มีประสบการณ์การนำการตลาดมาสร้างการเติบโตให้แก่บริษัท Brand Suntory ในระดับอาเซียน ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็น ที่ปรึกษาบริษัท แบรนด์ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระให้แก่หน่วยงานต่างๆมากมาย อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ เฌอร่า ล่ำสูง บางจากรีเทล โรจูคิส ฯลฯ"
คุณวรรณิภา ภักดีบุตร
CEO บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
"แม่ทัพผู้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดและการบริหารจากการทำงานในบริษัทชั้นนำตลอดระยะเวลาร่วม 30 ปี
มาวางกลยุทธ์ นำโอสถสภา องค์กรที่มีอายุกว่า 130 ปี ก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลง และสร้างการเติบโตให้กับแบรนด์ของบริษัทอย่างไม่หยุดนิ่ง"
ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
Data Scientist คนดังของเมืองไทย และผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio
"ทายาทธุรกิจแลคตาซอย อดีต Data Scientist เนื้อหอมจาก Facebook ผู้เปลี่ยนสายงานและกลับประเทศไทยมาร่วมก่อตั้ง Skooldio แพลตฟอร์มการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ร่วมกับ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น
กลุ่มธุรกิจการศึกษาชั้นนำของไทย เพื่อพัฒนาบุคลากร ด้าน Data, Tech, Design, Business และยกระดับการศึกษาไทยให้เด็กไทยเข้าถึงการศึกษาแนวใหม่ได้ ทุกที่ทุกเวลา"
ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
อุปนายก และ ประธานฝ่ายออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ และนวัตกรรมการตลาดของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และ
กรรมการบริหารและ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิด้า
"นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญในมุมวิชาการและนวัตกรรมการตลาด ยังรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่หลายองค์กรในประเทศไทย ด้วยการปรับ business model ปรับ process การทำการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกธุรกิจยุคใหม่ และการปรับกระบวนการคิดโดยใช้ design thinking process มาพัฒนาองค์กรอีกด้วย"
คุณอนุวัตร เฉลิมไชย
นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และ Head of Ceramic Business ในธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
"ผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างแบรนด์ COTTO สู่ตลาดโลก และมีความเชี่ยวชาญในการสร้างโอกาสใหม่ๆ ด้วยการออกแบบนวัตกรรม กลยุทธ์ ให้ธุรกิจเติบโตไม่หยุดนิ่ง"
คุณอริยะ พนมยงค์
Chief Transformation Officer & Founder – Transformational Co.,Ltd.
"ผู้เชี่ยวชาญในสายเทคโนโลยี คุณบี๋ อริยะ พนมยงค์ อดีตผู้บริหาร Tech Company จาก Google ประเทศไทย และ LINE ประเทศไทย และล่าสุด หลังจากก้าวออกจากตำแหน่งผู้บริหาร เขาได้เลือกเส้นทางการทำงานใหม่เป็น “ผู้ก่อตั้ง” บริษัท Transformational ด้าน Venture Builder มีหน้าที่สร้างธุรกิจใหม่ให้กับบริษัทเดิมที่ต้องทรานส์ฟอร์ม ให้ทันกระแสเทคโนโลยี Disrupt"
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
"ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์และสื่อสารการตลาดที่คร่ำหวอด อยู่ในแวดวงการวางแผนกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ในยุคดิจิตอล มีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทวิจัยตลาดและบริหารเอเจนซี่โฆษณาข้ามชาติมากว่า 20 ปี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ‘หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารกลุ่ม’ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่สยายปีกเทเลคอมสู่การขับเคลื่อนดิจิตอลไลฟสไตล์ครบวงจรและนวัตกรรม 5G ของคนไทย"
วันและสถานที่อบรม
29 ตุลาคม
5, 12, 13, 14, 20, 26 พฤศจิกายน
3, 10 และ 17 ธันวาคม 2564

* วันที่ 13-14 พฤศจิกายน สัมมนาที่หัวหิน *
สถานที่: โรงแรมวีรันดา หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา

*ศึกษาดูงานที่ประเทศจีน*
หากสถานการณ์ Covid-19 ดีขึ้น สามารถที่จะเดินทางได้ สมาคมฯ จะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง
9.00 - 16.30 น.
โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ
991/9 ถนน พระรามที่1 แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเหตุ
วันที่ 13-14 พฤศจิกายน เดินทางไปสัมมนา ณ โรงแรมวีรันดา หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา // กำหนดการ เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน จะแจ้งให้ทราบเมื่อสถานการณ์ covid-19 ดีขึ้น

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 160,000

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 170,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคารวมที่พัก 1 คืน ห้องพักเดี่ยว (ในวันที่อบรมต่างจังหวัด)
และการไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน 5 วัน 4 คืน (ตั๋วเครื่องบิน Economy และที่พัก 4 คืน ห้องพักคู่)
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• ค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ นิติบุคคลสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID [email protected]: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที

Data and Insight Driven Marketing

สิ่งที่คุณจะได้จากหลักสูตรนี้
ได้เรียนรู้การใช้ข้อมูลและอินไซค์ เพื่อสร้างการตลาดที่ทรงพลัง
หลักสูตรนี้ออกแบบให้นักการตลาดที่ไม่ได้มีความรู้เรื่อง DATA และ CONSUMER INSIGHT ได้เข้าใจวิธีการคิดและหาข้อมูลเพื่อการทำการตลาดและวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพได้
ติดอาวุธให้ผู้บริหารยุคใหม่
เข้าใจความแตกต่างระหว่าง STRATEGY และ TACTICS ของการทำการตลาด
เข้าใจหลักการและได้ลงมือทำจริง
เข้าใจทั้งแนวคิดที่ถูกต้อง (ผ่านการสอน) และ การนำไปใช้ได้จริง (ผ่าน WORKSHOP)
DAY 1 : Data Driven Marketing
โดย คุณหนุ่ย เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน
อาจารย์วิชา DATA-DRIVEN COMMUNICATION และผู้เขียนหนังสือ PERSONALIZED MARKETING
 1. Data mindset เพราะการทำงานกับ Data ต้องเริ่มที่ความคิดหรือทัศนคติ ต้องเข้าใจก่อนว่า Data สำคัญอย่างไร รวมถึงทำอะไรได้บ้าง และอะไรบ้างที่เป็น Data
 2. Case study จากองค์กรชั้นนำระดับโลกที่ใช้ Data-Driven Marketing and Business
 3. Case study จากประสบการณ์ตรงของผู้สอนที่ประยุกต์ใช้ Data รอบตัวผ่าน data tools ต่างๆ ที่คนทั่วไปเข้าถึงได้
 4. Data tools การทำงานกับ Data นั้นสำคัญตรงที่ต้องมี Data วันนี้เราจะมาใช้ Public Data ผ่านเครื่องมือที่ทุกคนเข้าถึงได้ แต่ด้วยมุมมองใหม่ที่ไม่มีใครนึกถึง รวมถึงการเรียนรู้ที่จะใช้ Social data ผ่าน social listening tools ในราคาที่นักการตลาดทุกคนเข้าถึงได้
 5. Workshop สิ่งนี้สำคัญมาก เราจะใช้เวลากับส่วนนี้เพราะถ้าคุณเรียนแล้วคุณไม่ได้ลงมือทำคุณก็จะลืมมันทันที สิ่งสำคัญของคอร์ส Data นี้คือการลงมือทำ เพื่อให้ใช้งานได้จริง
DAY 2 : Insight Driven Marketing
โดย คุณเอง บังอร สุวรรณมงคล , Human Insight-Based Strategist
CEO and Founder at Hummingbirds Consulting
 1. ทำไมการเข้าใจแค่ตัวเลข ถึงยังไม่เพียงพอในการเข้าใจลูกค้า ?
 2. Insight เข้าใจลูกค้า จุดเริ่มต้นของการตลาดที่ประสบความสำเร็จ
  • What: Insight คืออะไร
  • Why: ทำไม insight ถึงสำคัญ
  • How: แล้วนำไปใช้อย่างไร?
  • เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อเข้าใจและสะกดใจลูกค้า
 3. Red Ocean Strategy เมื่อสินค้าของคุณอยู่ในตลาดทะเลเดือด จะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร?
  • Product Strategy การค้นหาสินค้าที่ใช่
  • Experience Strategy การออกแบบประสบการณ์ชนะใจและเปลี่ยนพฤติกรรมลูกค้าได้จริง
  • Brand Strategy การค้นหาจุดยืนของแบรนด์ที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน
  • Business Model การสร้างแนวคิดในการทำธุรกิจแบบใหม่
 4. Blue Ocean Strategy ค้นหาโอกาสการตลาดแบบใหม่ ในตลาดที่คู่แข่งไม่เคยนึกถึง?
 5. ห้ลองทำโจทย์จริง เพื่อใช้แนวคิดที่เรียนมาต่อยอด
วิทยากร
คุณบังอร สุวรรณมงคล
CEO and Founder
Hummingbirds Consulting
คุณณัฐพล ม่วงทำ
เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน
อาจารย์วิชา Data-Driven Communication
อาจารย์วิชา DATA-DRIVEN COMMUNICATION และผู้เขียนหนังสือ PERSONALIZED MARKETING
วันและสถานที่อบรม
วันที่ 21 - 22 กันายน 2564 (อังคาร - พุธ)
9.00 - 16.00 น.
Grande Centre Point Ploenchit
100 ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 14,900 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 15,900 บาท

หมายเหตุ
• ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
• ค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ นิติบุคคลสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID [email protected]: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที

Right Strategy Wins All
ค้นหากลยุทธ์ที่ใช่ ทำการตลาดอะไรก็ชนะ

ข้อดี ของการวางกลยุทธ์การตลาด คือ
ทำงานแบบใช้ทรัพยาการน้อย (คน เงิน เวลา) แต่ได้ผลมาก
ทีมงานมีทิศทางเดียวกัน ไม่ใช่ขยันทำ แต่คนละทาง = ไม่ได้ผล
1+1 = 10 การตลาดคุณจะมีผลลัพธ์สูงสุด

เหตุผลที่การตลาดส่วนใหญ่ได้ผลลัพธ์แค่ค่าเฉลี่ย เพราะเราเน้นที่การหา Tactics (เช่น จะทำตลาดแบบไหนดี มีเคมเปญดีไหม ใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีเจ๋งๆ อันก่อน เป็นต้น) แต่นักการตลาดที่สร้างผลลัพธ์หลายเท่าตัวเหนือคู่แข่งในตลาด ต้องมาจากการวางกลยุทธ์ หาวิธีที่จะชนะก่อนลงไปสู้ในสนามจริง ถ้าคุณวางแผนมาดี ตอนลงมือทำคุณจะไม่เหนื่อย และไปถูกทาง แล้วสร้างผลลัพธ์ได้สูงสุดจริง ไม่ว่าจะอยู่ในสนามรบใดก็ชนะ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร :
 • ผู้บริหารทีมการตลาด ที่ต้องกำหนดทิศทางการตลาดให้องค์กร ไปสู่ผลลัพธ์สูงสุด และเหนือกว่าคู่แข่งขัน
 • นักการตลาดที่อยากเข้าใจเรื่อง การตลาดเชิงกลยุทธ์​ ที่ไม่ใช่เน้นแค่การทำงานปัจจุบัน แต่คือการวางแผนให้ชนะอย่างแยบยล
What? กลยุทธ์คืออะไร
 • กรณีศึกษา ทำไมต้องเข้าใจปัญหา ก่อนแก้ปัญหา
 • การรู้ปัญหา VS เข้าใจปัญหา –  ผลลัพธ์ที่ต่างกันสุดขั้ว จากระดับความเข้าใจของปัญหา
 • สิ่งที่ตัวเลข ไม่ได้บอกคุณ –  เมื่อผู้บริหารทุ่มเท ทรัพยากรผิดจุด
 • อะไรคือ ความลับ ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลูกค้า
 • Consumer Insight การเข้าใจลูกค้าจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ และการวางกลยุทธ์ให้ชนะ
Why? ทำไมต้องมีกลยุทธ์
 • การตลาดคืออะไร ทำไมการตลาดต้องมีกลยุทธ์ –  ธุรกิจแข่งขันกันที่วิธีคิด ไม่ใช่แค่ความพยายาม
 • การตลาดที่ทรงพลังต้องมี
  • Goal เป้าหมาย
  • Strategy กลยุทธ์
  • Tactics ยุทธ์วิธี
 • Failing to plan = Planning to Fail
How? การค้นหากลยุทธ์
 • วิธีคิดในการค้นหากลยุทธ์ ที่ทำให้คุณชนะ จาก 3 กล่องดำ
  • Blackbox 1 : Consumer Needs เราเข้าใจลูกค้าลึกซึ้งจริงหรือไม่ ?
  • Blackbox 2 : Our Core Competency จุดแข็งของเราคืออะไร ? เราจะครอบครองใจลูกค้าได้มากกว่านี้ไหม ?
  • Blackbox 3 : Our Competitive Landscape วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของคู่แข่งเรา เพื่อวางแผนการต่อสู้ ?
 • กลยุทธ์การตลาด ของเราอยู่ในมุมไหน ?
  • Dump Zone
  • Losing Zone
  • Danger Zone
  • Winning Zone
 • การเรียนรู้จากกรณีศึกษา เรื่องการค้นหา Winning Strategy
วิทยากร
คุณบังอร สุวรรณมงคล
CEO & Founder
Hummingbirds Consulting
วันและสถานที่อบรม
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
8.30 - 16.00 น.
Grande Centre Point Ploenchit
100 ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ
เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 7,500 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 9,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID [email protected]: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที ในแบบฟอร์มลงทะเบียน
© 2019 Marketing Association of Thailand
logo