Digital Marketing in Action#3

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
 1. ผู้ที่เตรียมตัวเป็นเจ้าของธุรกิจ
 2. ผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์
 3. ผู้ประกอบการ SMEs
 4. ผู้ที่สนใจเรียนรู้ทางด้านดิจิทัล
 5. ผู้บริหารฝ่ายการตลาด / ฝ่ายขาย
 6. ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 Intro to Digital Marketing in Action
เวลา 09:00 – 12:00 น. Course Opening: Welcome to the world of “Marketing in Digital Era”
โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

เวลา 13:30 – 16:00 น. Break the Ice: ทำความรู้จักเพื่อนร่วมคลาส
Reflection Workshop : “นักการตลาดในโลกยุคใหม่ อะไรที่ต้องเปลี่ยน!”
โดย คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 Getting to know your audience: Consumers Insight & Journey
เวลา 09:00 – 12:00 น. Consumers in Digital Era มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
โดย ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย
เวลา 13:00 – 15:00 น. Consumer insight exploration workshop ฝึกการเจาะใจและเข้าให้ถึงผู้บริโภคยุคดิจิทัล
เวลา 15:00 – 16:00 น. Reflection Workshop: “ลูกค้า 2021”
โดย คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน 

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 Content & Creative
9:00 – 12:00 น. Content Marketing เข้าใจการสร้างคอนเทนต์ให้มีคุณค่า เนื้อหาโดนใจลูกค้า
โดย คุณเมธี จารุมณีโรจน์
13:00 – 15:00 น. Creative through words
โดย คุณเมธี จารุมณีโรจน์
15.00 – 16.00 น. Content ideation workshop : ค้นหา idea สร้างสรรค์content
โดย คุณเมธี จารุมณีโรจน์

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 Strategy & Execution Plan
9:00 – 15:00 น. Marketing Strategy in Digital Era การวางกลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิทัลนั้นเปลี่ยนไปเพียงไร (วางผนกลยุทธ์ แผนปฎิบัติการณ์ พร้อมวาง KPI)
15:00 – 16:30 น. Key group task assignment (รับ Brief เกี่ยวกับ Framework และ Assignment ของกลยุทธ์ และแผนการตลาดที่จะต้องทำตลอดคอร์ส)
โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 Communication in Digital era
9:00 -11.00 น. Marketing Communication Strategy in Digital Era
11:00 – 12:00 น. Marketing Communication exercise
โดย ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
13.00 -1600 น. Data Driven Marketing
โดย คุณณัฐพล ม่วงทำ

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 Getting to Know Media : Platform & Planning
9:00 – 12.00 น. The changing landscape of Digital Media Channel & Strategy เข้าใจความเปลี่ยนไปของช่องทางการตลาด และเข้าใจภาพรวมของแพลตฟอร์มใหม่ๆ รวมถึงกลยุทธ์หลักๆในการใช้ Digital Media
13.00 – 16.00 น. Pre-planning : how to get start
โดย คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 Digital Marketing Plan in Action
เวลา 9:00 – 16.00 น. Digital Marketing Plan in Action
โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 Presentation and discussion
เวลา 13:00 – 16:30 น. Team Presentation : Digital Marketing Strategy & Action Plan
Comentators คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ, คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข และคุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล
เวลา 16.30 – 17.00 น. Closing speech & Certificate ceremony

วิทยากร
คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน
Consultant, Chief Strategist-Cheevamitr SE
คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย
Performance media & Digital solution Director
Dentsu X Thailand
คุณณัฐพล ม่วงทำ
เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน
อาจารย์วิชา Data-Driven Communication
ผู้เขียนหนังสือ Personalized Marketing
คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข
Director, Digital Marketing Program School of Business Administration
Bangkok University
ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย
COO, MD
INTAGE Thailand
คุณเมธี จารุมณีโรจน์
Managing Partner
BrandAholics
คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน
CEO, Answer Thailand
& Co-Founder "AMATA"
คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล
Strategic Planning Director &Co-Founder
BrandBaker Co., Ltd.
ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร
กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันและสถานที่อบรม
วันที่ 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 มีนาคม
และ 3 เมษายน 2564
09.00 - 16.00
VIE Hotel Bangkok - MGallery
https://g.page/viehotelbangkok?share

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 40,000 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 45,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที

B2B Marketing Strategy#2

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?
องค์กรใหญ่ถึงกลาง
ที่มีการทำ B2B business ทั้งหมดหรือบางส่วน (ธุรกิจที่ต้องขายสินค้าหรือบริการให้กับธุรกิจด้วยกัน หรือมีช่องทางที่ต้องขายผ่านคนกลาง ที่ไม่ใช่ end-users โดยตรง)
ผู้บริหารระดับ Director หรือ Manager เป็นต้นไป ที่มาจาก
o ผู้บริหารฝ่ายการตลาด
o ผู้บริหารฝ่ายการขาย
o ผู้บริหารฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์หรือการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า
o ผู้บริหาร หน่วยงานใดก็ตามที่ต้องดู external stakeholders กลุ่มต่างๆ
หลักสูตรการค้นหากลยุทธ์การตลาดและการขาย ของ B2B ที่ทรงพลังที่สุด!!
 • เป็นหลักสูตรเดียว: ที่ออกแบบให้ B2B Business โดยเฉพาะ (ธุรกิจที่ต้องขายสินค้าหรือบริการให้กับธุรกิจด้วยกัน หรือมีช่องทางที่ต้องขายผ่านคนกลาง ที่ไม่ใช่ end-users โดยตรง)
 • ติดอาวุธให้ผู้บริหารยุคใหม่: เพื่อให้เข้าใจวิธีการหากลยุทธ์การขายและการตลาดที่สร้างการเติบโตได้สูงสุดให้กับธุรกิจ ด้วยการเข้าใจInsight ของ stakeholders ที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการตลาดด้วย insight และกลยุทธ์ ไม่ใช่การเดา
 • ก้าวทันโลก: การปรับวิธีคิดแบบใหม่ ที่เข้ากับการตลาดยุคแข่งขันสูง และลูกค้า B2B ในยุค 2020 และก้าวข้ามความท้าทายด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนหมุนเร็ว
กำหนดการสัมมนา

08.30 น.   เริ่มลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.

 • เทรนด์และการตลาดของ B2B business ที่เปลี่ยนไปในยุค 2020
 • กับดักและสิ่งที่ผู้บริหารมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการตลาด B2B
 • WHY:
  • ทำไมการตลาดแบบ B2B ต้องมีกลยุทธ์
  • ทำไมวิธีทำงานเดิมๆถึงไม่มีประสิทธิผล
 • WHAT:
  • กลยุทธ์คืออะไร?
  • ทำไมกลยุทธ์ที่ใช่ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ
  • การทำ Marketing Goal, Strategy และ Tactics ที่ได้ผลจริง
  • สิ่งที่ผู้นำต้องเข้าใจลึกซึ้ง: ความแตกต่างระหว่าง Strategy VS Tactics
 • How:
  • การพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการขาย เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจที่เป็นB2B
  • การหา Winning Strategy ให้กับการตลาดของคุณ
  • Digital and Innovation Strategy

13.00 – 16.00 น.
ตัวอย่าง และกรณีศึกษาของกลยุทธ์การตลาด B2B ในหลายรูปแบบ เช่น

 • Sales Strategy
  • Retention strategy: กลยุทธ์รักษาและสร้างยอดขายจากลูกค้าเดิม
  • Acquisition strategy: กลยุทธ์ในการหาลูกค้าใหม่
 • Innovation Strategy
  • Technology – start with why, not what
 • Marketing Strategy
  • Product Strategy: การพัฒนาสินค้าและบริการที่ใช่ ของ B2B
  • Sales Strategy: การพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการขายแบบ B2B
  • Right Customer Journey: การสร้าง Customer Journey ที่ทรงประสิทธิภาพ ของ B2B
   • Triggers / Awareness building
   • Information Search
   • Consideration
   • Purchase
   • Experience
   • Re-purchase
 • Mini-Workshop เพื่อลองนำความรู้ไปใช้งานจริง
วิทยากร
คุณบังอร สุวรรณมงคล
CEO & Founder
Hummingbirds Consulting
วันและสถานที่อบรม
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563
8.30 - 16.00 น.
Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel
518/8 Phloen Chit Rd, Lumphini, Khet Pathum Wan, Bangkok 10330
หมายเหตุ
เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 7,000 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 9,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที

Data and Insight Driven Marketing

สิ่งที่คุณจะได้จากหลักสูตรนี้
ได้เรียนรู้การใช้ข้อมูลและอินไซค์ เพื่อสร้างการตลาดที่ทรงพลัง
หลักสูตรนี้ออกแบบให้นักการตลาดที่ไม่ได้มีความรู้เรื่อง DATA และ CONSUMER INSIGHT ได้เข้าใจวิธีการคิดและหาข้อมูลเพื่อการทำการตลาดและวางแผนกลยุทธที่มีประสิทธิภาพได้
ติดอาวุธให้ผู้บริหารยุคใหม่
เข้าใจความแตกต่างระหว่าง STRATEGY และ TACTICS ของการทำการตลาด
เข้าใจหลักการและได้ลงมือทำจริง
เข้าใจทั้งแนวคิดที่ถูกต้อง (ผ่านการสอน) และ การนำไปใช้ได้จริง (ผ่าน WORKSHOP)
DAY 1: Data Driven Marketing
โดย คุณหนุ่ย เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน และผู้แต่งเรื่อง Data Driven Marketing
 1. Data mindset เพราะการทำงานกับ Data ต้องเริ่มที่ความคิดหรือทัศนคติ ต้องเข้าใจก่อนว่า Data สำคัญอย่างไร รวมถึงทำอะไรได้บ้าง และอะไรบ้างที่เป็น Data
 2. Case study จากองค์กรชั้นนำระดับโลกที่ใช้ Data-Driven Marketing and Business
 3. Case study จากประสบการณ์ตรงของผู้สอนที่ประยุกต์ใช้ Data รอบตัวผ่าน data tools ต่างๆ ที่คนทั่วไปเข้าถึงได้
 4. Data tools การทำงานกับ Data นั้นสำคัญตรงที่ต้องมี Data วันนี้เราจะมาใช้ Public Data ผ่านเครื่องมือที่ทุกคนเข้าถึงได้ แต่ด้วยมุมมองใหม่ที่ไม่มีใครนึกถึง รวมถึงการเรียนรู้ที่จะใช้ Social data ผ่าน social listening tools ในราคาที่นักการตลาดทุกคนเข้าถึงได้
 5. Workshop สิ่งนี้สำคัญมาก เราจะใช้เวลากับส่วนนี้เพราะถ้าคุณเรียนแล้วคุณไม่ได้ลงมือทำคุณก็จะลืมมันทันที สิ่งสำคัญของคอร์ส Data นี้คือการลงมือทำ เพื่อให้ใช้งานได้จริง
DAY 2 : Insight Driven Marketing
โดย คุณเอง บังอร สุวรรณมงคล , Human Insight-Based Strategist
CEO and Founder at Hummingbirds Consulting
 1. เรียนรู้พื้นฐานการตลาด ที่งานการตลาดส่วนใหญ่พลาดมากที่สุด คือการมี 3 องค์ประกอบต่อไปนี้ที่แข็งแรง
  Marketing Goal, Strategy, Tactics
 2. Consumer Blackbox: บางครั้งลูกค้าไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร แล้วคุณจะค้นหาความต้องการ (unmet needs) ที่ซ่อนอยู่ในตลาดได้อย่างไร?
 3. เข้าใจการหา Winning Strategy ให้กับงานการตลาดของคุณ​ ด้วยการค้นหากล่องดำ 3 ส่วนคือ
  • Customers’ Needs: ที่ใครๆคิดว่าง่าย เราเข้าใจลูกค้าจริงหรือเปล่า?
  • Our Core Competency: จุดแข็งของเรา คืออะไร และจะพัฒนาต่อได้อย่างไร ?
  • Our competitors’ landscape: การมองคู่แข่งจากมุมลูกค้า ไม่ใช่มุมของนักการตลาดเอง กุญแจหลักที่เราให้เราขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. การนำ Winning Strategy มาใช้กับการตลาดในด้านต่างๆ
  • Product Strategy ค้นหากลยุทธ์ในการออกสินค้าและบริการ ที่ตลาดต้องการ
  • Communication Strategy วิธีสร้างการสื่อสารที่ทรงพลัง และเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ได้จริง
  • Innovation Strategy วิธีคิดในการสร้างนวตกรรมใหม่ในองค์กร ที่สร้าง “คุณค่าใหม่” ในตลาดได้จริง
 5. Case study การเรียนรู้ครั้งนี้จะจัดเต็มด้วยกรณีศึกษาเพื่อทุกคนได้เข้าใจจริง ในแต่ละประเด็น
วิทยากร
คุณบังอร สุวรรณมงคล
CEO and Founder
Hummingbirds Consulting
คุณณัฐพล ม่วงทำ
เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน
อาจารย์วิชา Data-Driven Communication
ผู้เขียนหนังสือ Personalized Marketing
วันและสถานที่อบรม
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2563
9.00 - 16.00 น.
VIE Hotel Bangkok - MGallery
117/39-40 Phayathai Rd, Thanon Phetchaburi, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 14,900 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 15,900 บาท

หมายเหตุ
• ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที

SUPER BRAND MANAGER #34

องค์ความรู้ 4 แกนหลักที่คุณจะได้จากหลักสูตรนี้
K: Knowledge
สร้างพื้นฐานแห่งความเข้าใจ เพื่อปูทางสู่ความสำเร็จ ฟังกระบวนการทางความคิด จากสุดยอดกูรูผู้เชี่ยวชาญ
I: Inspiration
จุดประกายความคิด เพื่อต่อยอดธุรกิจ และสร้างพลังแห่งความเปลี่ยนแปลง
N: Network
พบเพื่อนใหม่ สร้างเครือข่ายธุรกิจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนร่วมคลาส
D²: Digital & Direct Experience
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ลงสนามจริง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรและเพื่อนร่วมรุ่น พร้อมสัมผัสการตลาดในยุคดิจิทัล รวมแวดวง Start-up
แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดสัมมนา
จากเดิม โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอมินอล 21
มาที่ Gaysorn Urban Resort
รายละเอียด

หลักสูตร flagship ที่เข้มข้นที่สุด ครอบคลุมทุกเรื่องการตลาด ตลอด 14 วัน !!
การันตีความเข้มข้นของเนื้อหา พร้อมพบกับวิทยากรคุณภาพที่จะแบ่งปันประสบการณ์ และเคล็ดลับทางการตลาด เพื่อให้คุณพร้อมสู่ความสำเร็จ!!

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้บริหารฝ่ายขาย / การตลาด
 • ผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์
 • ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • ผู้ที่เตรียมตัวเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์
 • ผู้ประกอบการ SMEs
 • ผู้ที่เตรียมตัวเป็นเจ้าของธุรกิจ
Speaker
วันเสาร์ที่ 1 ส.ค.63

09.20-12.00 น.  Trends & Changes : Are you ready for future Marketing วิเคราะห์ เจาะลึกเทรนด์การตลาด ก้าวนำโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง
โดย คุณอนุวัตร เฉลิมไชย

13.00-16.00 น.  กลุ่มสัมพันธ์ /Break The Ice
โดย คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน

วันศุกร์ที่ 7 ส.ค.63

9.00-12.00 น.  From Customer Journey to Brand Journey – Connect with the Cs strategy เชื่อมต่ออย่างไร ให้เข้าไปอยู่ในทุกจังหวะชีวิตของผู้บริโภค
โดย ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย

13:00-16:00 น. กลยุทธ์การทำตลาด นำแบรนด์ไทยไปจีน
โดย คุณอิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร และ คุณบรรณ ภุชงค์เจริญ

วันเสาร์ที่ 8 ส.ค.63

9.00-12.00 น.  Human Insight-Based Strategy for Innovation
– Data VS Insight – นักการตลาดเชิงกลยุทธ์ต้องเข้าใจความแตกต่าง
– การหานวัตกรรมที่ใช่ เริ่มจากการเข้าใจมนุษย์กลุ่มเป้าหมายก่อน
– Innovation Trends ธุรกิจจะปรับตัวได้อย่างไร ให้เท่าทันลูกค้ายุคใหม่
– Case studies and key learning
โดย คุณบังอร สุวรรณมงคล

13.00-16.00 น.  From Price to Value Creation – how customer empathy create value การตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างไร ในยุคที่ลูกค้าให้ความสำคัญกับ คุณค่า มากกว่า ราคา
โดย คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข

วันเสาร์ที่ 15 ส.ค.63

9.00-11.00 น.  เดินทางไปต่างจังหวัด ( โรงแรมรวินทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา ,พัทยา)

13:00-16:00 น.  360° People Management ศาสตร์และศิลป์แห่งการบริหารคน
โดย คุณเพชราภรณ์ จียาศักดิ์

16.00-21.00 น.  กิจกรรมสัมพันธ์+Dinner
โดย คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน

วันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค.63

10.00-12.00 น.  Power of Presentation นำเสนออย่างไร ให้โดดเด่น และชนะใจผู้ฟัง
โดย คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน

13.00-16.00 น.  เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 21 ส.ค.63

09.00-12.00 น.  Business Model Canvas มองรอบด้าน วิคราะห์รอบทิศ ต่อจิ๊กซอความสำเร็จให้กับธุรกิจด้วย Business Model Canvas
โดย คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน

13.00-16.00 น.  Omni channel-Disruption of Thai Retail in Digital era ความเปลี่ยนแปลงของค้าปลีกไทย ในยุคดิจิทัล
โดย ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์

วันเสาร์ที่ 22 ส.ค.63

9.00-12.00 น.  Consumer-centric mindset : Insight and Empathy นักการตลาดยุคใหม่ ต้องไม่ใช่แค่เข้าใจ แต่มองโลกจากมุมของลูกค้า
โดย ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ

13.00-16.00 น.  From Product to Experience – When functional benefits is not enough ทำอย่างไรจึงจะชนะใจผู้บริโภค ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง
โดย คุณวิภาดา อัตศรัณย์

วันศุกร์ที่ 28 ส.ค.63

9.00-16.00 น.  Marketing and Innovation Plan : Good Marketing Plan Is Halfway to Success แผนการตลาดดีมีชัยไปกว่าครึ่ง แต่แผนที่ดีคืออะไร?
มาปลดล็อคกลยุทธ์การเขียนแผนการตลาดขั้นเทพกัน
โดย ดร.จรรย์จารี ธรรมา

วันเสาร์ที่ 29 ส.ค.63

9.00-12.00 น.  Finance for Marketing ปูพื้นฐานเรื่องการเงินในมุมนักการตลาด ฉลาดวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจ
โดย อ.นวพร บุศยสุนทร

13.00-16.00 น.  Communication in Digital Era : สื่อสารอย่างไรให้โดนใจผู้บริโภคยุคดิจิทัล
โดย คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ

วันศุกร์ที่ 4 ก.ย.63

09:00-12:00 น.  Digital Marketing : future of marketing and sales การตลาดยุคดิจิทัล การตลาดแห่งอนาคต
โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

13.00-16.00 น.  Virtual livestream by Google Thailand  Google Framework for Brand Marketing: เจาะลึก เครื่องมือการสร้างแบรนด์ และ Successful case
โดย คุณธนธรณ์ โพดาพล

วันเสาร์ที่ 5 ก.ย.63

9.00-12.00 น.  Design Thinking : Creative solution for innovation  พลิกความคิด ชีวิตเปลี่ยน
โดย คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร

13.00-16.00 น.  Digital Platfrom :Facebook Marketing เรียนรู้แพลตฟอร์ม กลยุทธ์การวางสื่อออนไลน์ ใช้ช่องทางอย่างไรให้มีความหมาย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดย คุณธัญญ์นิธิ​ อภิชัยโชติรัตน์

วันศุกร์ที่ 11 ก.ย.63

9.00-12.00 น.  The game changer : Innovation for Marketing Strategy เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
โดย คุณไผท ผดุงถิ่น

13.00-16.00 น.  Creative Content Marketing: Tell Your Brand Story Through Content สร้างคอนเทนต์อย่างไรให้แตกต่างอย่างสร้างสรรค์
โดย คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

วันเสาร์ที่ 12 ก.ย.63

9.00-12.00 น.  Art of Sales : Key to Win เทคนิคการขาย ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
โดย คุณณรงค์เวทย์ วจนพานิช

วันเสาร์ที่ 26 ก.ย.63

9.00-12.00 น.  รับฟัง และ Comment การนำเสนอผลงานของ SBM#34
โดย คุณชนิต สุวรรณพรินทร์, คุณสมพร มาอุทธรณ์, คุณอวยชัย รางชัยกุล, คุณสุชีพ ศรีพฤฒา และ ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

13.00-15.00 น.   Ethics & CSR for SBM ธุรกิจยั่งยืนด้วยจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม
โดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

15.15-16.00 น.  พิธีปิดการอบรม / มอบวุฒิบัตร

วันและสถานที่อบรม
1, 7, 8, 15, 16, 21, 22, 28, 29 ส.ค. 63 (วันศุกร์/เสาร์)
4, 5, 11, 12, 26 ก.ย. 63 (วันศุกร์/เสาร์)
9.00 - 16.00 น.
Gaysorn Urban Resort
127 Gaysorn Tower, 19th-20th Floor, Ratchaprasong Rd, Lumphini, Pathum Wan District, Bangkok 10330
หมายเหตุ
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 (วันเสาร์-อาทิตย์) เป็นการเดินทางไปต่างจังหวัด ณ โรงแรม รวินทารา รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 64,000 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 68,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคารวมห้องพักคู่ ณ โรงแรม รวินทารา รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา
• ราคาด้านบน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (สมาชิกราคา 68,480 บาท ผู้สนใจทั่วไปราคา 72,760 บาท)
• โปรดสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม “สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย” หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 256-1-03525-1 กรุณาส่งหลักฐานกลับมาที่ [email protected]
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 1.5% และรบกวนออกเอกสารส่งมาตามที่อยู่บริษัท
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)

B2B Marketing Strategy

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?
องค์กรใหญ่ถึงกลาง
ที่มีการทำ B2B business ทั้งหมดหรือบางส่วน (ธุรกิจที่ต้องขายสินค้าหรือบริการให้กับธุรกิจด้วยกัน หรือมีช่องทางที่ต้องขายผ่านคนกลาง ที่ไม่ใช่ end-users โดยตรง)
ผู้บริหารระดับ Director หรือ Manager เป็นต้นไป ที่มาจาก
o ผู้บริหารฝ่ายการตลาด
o ผู้บริหารฝ่ายการขาย
o ผู้บริหารฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์หรือการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า
o ผู้บริหาร หน่วยงานใดก็ตามที่ต้องดู external stakeholders กลุ่มต่างๆ

B2B Marketing Strategy

หลักสูตรการค้นหากลยุทธ์การตลาดและการขายของ B2B ที่ทรงพลังที่สุด
 • เป็นหลักสูตรเดียว: ที่ออกแบบให้ B2B Business โดยเฉพาะ (ธุรกิจที่ต้องขายสินค้าหรือบริการให้กับธุรกิจด้วยกัน หรือมีช่องทางที่ต้องขายผ่านคนกลาง ที่ไม่ใช่ end-users โดยตรง)
 • ติดอาวุธให้ผู้บริหารยุคใหม่: เพื่อให้เข้าใจวิธีการหากลยุทธ์การขายและการตลาดที่สร้างการเติบโตได้สูงสุดให้กับธุรกิจ ด้วยการเข้าใจInsight ของ stakeholders ที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการตลาดด้วย insight และกลยุทธ์ ไม่ใช่การเดา
 • ก้าวทันโลก: การปรับวิธีคิดแบบใหม่ ที่เข้ากับการตลาดยุคแข่งขันสูง และลูกค้า B2B ในยุค 2020 และก้าวข้ามความท้าทายด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนหมุนเร็ว
กำหนดการสัมมนา

08.30 น.   เริ่มลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.

 • เทรนด์และการตลาดของ B2B business ที่เปลี่ยนไปในยุค 2020
 • กับดักและสิ่งที่ผู้บริหารมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการตลาด B2B
 • WHY:
  • ทำไมการตลาดแบบ B2B ต้องมีกลยุทธ์
  • ทำไมวิธีทำงานเดิมๆถึงไม่มีประสิทธิผล
 • WHAT:
  • กลยุทธ์คืออะไร?
  • ทำไมกลยุทธ์ที่ใช่ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ
  • การทำ Marketing Goal, Strategy และ Tactics ที่ได้ผลจริง
  • สิ่งที่ผู้นำต้องเข้าใจลึกซึ้ง: ความแตกต่างระหว่าง Strategy VS Tactics
 • How:
  • การพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการขาย เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจที่เป็นB2B
  • การหา Winning Strategy ให้กับการตลาดของคุณ
  • Digital and Innovation Strategy

13.00 – 16.00 น.
ตัวอย่าง และกรณีศึกษาของกลยุทธ์การตลาด B2B ในหลายรูปแบบ เช่น

 • Sales Strategy
  • Retention strategy: กลยุทธ์รักษาและสร้างยอดขายจากลูกค้าเดิม
  • Acquisition strategy: กลยุทธ์ในการหาลูกค้าใหม่
 • Innovation Strategy
  • Technology – start with why, not what
 • Marketing Strategy
  • Product Strategy: การพัฒนาสินค้าและบริการที่ใช่ ของ B2B
  • Sales Strategy: การพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการขายแบบ B2B
  • Right Customer Journey: การสร้าง Customer Journey ที่ทรงประสิทธิภาพ ของ B2B
   • Triggers / Awareness building
   • Information Search
   • Consideration
   • Purchase
   • Experience
   • Re-purchase
 • Mini-Workshop เพื่อลองนำความรู้ไปใช้งานจริง

วิทยากร
คุณบังอร สุวรรณมงคล
CEO & Founder
Hummingbirds Consulting
วันและสถานที่อบรม
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2563
9.00 - 16.00 น.
โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21
2 Soi Sukhumvit 19, Khlong Toei Nuea, เขตทวีวัฒนา Bangkok 10110

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 7,000 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 9,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที

The CMO Academy#6

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากหลักสูตรนี้
อัพเดตความรู้ 15 วันเต็มอิ่ม กับ 14 หัวข้อ จาก 14 กูรูการตลาดชั้นนำของประเทศไทย
คุณจะได้เปิดโลกแห่งวิสัยทัศน์ พร้อมรับทุกความเปลี่ยนแปลงในโลกการตลาด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับวิทยากร และเพื่อนๆผู้บริหารระดับสูงจากหลากอุตสาหกรรม
ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ ก้าวสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไปพร้อมกัน!

เนื้อหาเข้มข้น กลยุทธ์เหนือชั้น เป้าหมายแม่นยำ ก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้นในปี 2020

• มองทะลุ ถึง “2020’s Marketing Landscape” เข้าใจหัวใจแห่งความเปลี่ยนแปลงในโลกการตลาดยุค Marketing Disruption
• เปิดมุมมอง “Compelling Vision & Value” อะไรคือหัวใจสำคัญในการสร้างคุณค่าให้แก่การตลาดในยุคหน้า
• สร้าง Impact ด้วยการเปลี่ยนแปลง กับเรื่องราว “Transformation for Success”
• สัมผัสโลกนวัตกรรมล้ำหน้า กับ “InnoMarketing Trip in China” เยี่ยมนครหังโจว บ้านของ Alibaba Headquarter ศูนย์กลาง New Retail ที่ขึ้นชื่อว่า เป็น Smart City ของประเทศจีน
• ร่วมลงมือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ใน “Design Thinking Workshop” ที่คุณจะได้เรียนรู้กระบวนการสร้าง idea & solutions ใหม่ๆ โดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้คุณสามารถนำแนวคิดไปใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจได้

กำหนดการอบรมที่กรุงเทพฯ และหัวหิน รวม 10 วัน และดูงานที่ประเทศจีน 5 วัน
PART I : ” 2020 Marketing Landscape “

14 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่: โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์

8.30 – 9.00 น.    ลงทะเบียน
9:10 – 9:30 น.    Opening / Prelude to the course
9:30 – 12:00 น.  The future of customer experience : Customer journey and beyond  [ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย]

13:00 – 14:30 น. Connects the Dots : The CMO of 2020s [ Mr.Husin Adam]
14:45 – 17:00 น. Activity for Networking [คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน]

21 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่: โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์

9:00 – 12:00 น.   Media Landscape 2020s : Shift and change of Thailand media landscape [คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์]
13:00 – 16:00 น. Key to marketing success for the next decade: Modern Business Model and Brand Purpose
[ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน]

สัมมนาที่หัวหิน
สถานที่: โรงแรมวีรันดา หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา
22 กุมภาพันธ์ 2563

13:00 – 16:00 น. Connecting minds: how to delivering value to customers [ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ]
16:00 – 18:00 น. Break The Ice + Activity for Networking [คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน]

23 กุมภาพันธ์ 2563

9:00 – 12:00 น.  Connecting heart: How To Build Lasting Customer Relationships in the 2020s [คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ]

PART II : ” Compelling Vision & Value”

28 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่: โรงแรมสยาม เคมพินสกี (Siam Kempinski)

9:00 – 16:00 น.  HR 2020: Building marketing success with Leadership behavior and mindset [ดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ]

6 มีนาคม 2563
สถานที่: โรงแรมสยาม เคมพินสกี (Siam Kempinski)

9:00 – 12:00 น.  Disruptive Leadership Articulate a vision, embrace the values, nurturing multi-generation employee to greatness
[คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์]
13:00 – 16:00 น. The Next Phase of Business Sustainability: Why all businesses should embrace sustainability [ดร.ศิริกุล เลากัยกุล]

PART III : ” Transformation for Success”

13 มีนาคม 2563
สถานที่: โรงแรมสยาม เคมพินสกี (Siam Kempinski)

09:00 – 16:00 น.   Design Thinking Workshop: Creative solutions for innovation [คุณนฤมล รัตนากรพันธุ์]

20 มีนาคม 2563
สถานที่: โรงแรมสยาม เคมพินสกี (Siam Kempinski)

09:00 – 12:00 น.   Making an Impact With BIG Data: Translating data into business value [ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล]
13:00 – 16:00 น.  The power of Partnership and brand collaboration [คุณอริยะ พนมยงค์]

27 มีนาคม 2563
สถานที่: โรงแรมสยาม เคมพินสกี (Siam Kempinski)

09:00 – 12:00 น. Game Changing Innovation: How Technology Is Changing Consumer Behavior [คุณไผท ผดุงถิ่น]
13:00 – 16:00 น.  Change and Impact of Change [ คุณฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์]

PART IV : “InnoMarketing Trip in China”

ศึกษาดูงานที่ประเทศจีน
29 มีนาคม – 2 เมษายน InnoMarketing Trip in China
(กำหนดการเดิม วันที่ 1-5 เมษายน)

24 เมษายน
สถานที่: โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์

09:00 – 12:00 น.  Unlocking success in corporate transformations : Vision, Strategy and Implementation [คุณสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์]
13:00 – 16:00 น.  Group Work สุด Cool “จาก CMO to CEO” [TEAM CMO]
17:00 – 18:00 น.  พิธีมอบวุฒิบัตร
18:30 – 21:00 น.  รับประทานอาหารค่ำ + Party

*ราคารวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสาร และที่พัก 1 คืน (ในวันที่อบรมต่างจังหวัด)
และศึกษาดูงานที่ประเทศจีน 5 วัน 4 คืน (ตั๋วเครื่องบิน Economy)

วิทยากร
คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
Chartchai
คุณฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย
COO, MD
INTAGE Thailand
คุณนฤมล
คุณนฤมล รัตนากรพันธ์
Innovation Developer,
National Innovation Agency
คุณไผท ผดุงถิ่น
CEO
บริษัท บิลค์ เอเชีย จากัด
ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
ที่ปรึกษา บริษัท แบรนด์ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา
ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
Data Scientist คนดังของเมืองไทย
และผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio
ดร.ศิริกุล เลากัยกุล
Brand Strategist & Corporate Advisor
The Brandbeing Consultant Co.,Ltd.
คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์
CEO บริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น จำกัด
ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
อุปนายกฝ่ายวิชาการ และข้อมูลการตลาด
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
สลิงชอท กรุ๊ป
คุณสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
คุณอริยะ พนมยงค์
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท บีอีซี เวิล์ด จำกัด (มหาชน)
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร
กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันและสถานที่อบรม
วันที่ 14, 21 กุมภาพันธ์
สถานที่: โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์
วันที่ 6, 13, 20 และ 27 มีนาคม
สถานที่: โรงแรมสยาม เคมพินสกี (Siam Kiepinski)

วันที่ 24 เมษายน
สถานที่: โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์
9.00 - 16.00 น.
Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel
518/8 ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเหตุ
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ เดินทางไปสัมมนา ณ โรงแรมวีรันดา หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา // วันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน เมษายน เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน 5 วัน 4 คืน (ตั๋วเครื่องบิน Economy)

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 160,000

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 170,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคารวมที่พัก 1 คืน (ในวันที่อบรมต่างจังหวัด)
และการไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน 5 วัน 4 คืน (ตั๋วเครื่องบิน Economy และที่พัก 4 คืน)
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที

Data Insight Driven Marketing

สิ่งที่คุณจะได้จากหลักสูตรนี้
นำความรู้ไปออกแบบและวางแผนกลยุทธ์ Big Data และ การหาข้อมูล Data insight มาใช้ประโยชน์ทางการตลาด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายในองค์กร
ใช้งาน data ได้เอง โดยไม่ต้องรอ data sciencetist
เรียนรู้ Case Study ผลจากการใช้งานจริงจากองค์กรชั้นนำ
มี Workshop การทำงานจริง ในห้องเรียนจบแล้วสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ทันที
สอนตั้งแต่เริ่มเรียน Data ขั้นพื้นฐานเหมาะกับนักการตลาดทุกท่าน ไม่จำเป็นต้องเป็น Data Expert
เหมาะสำหรับ Non-tecnical users หรือนักการตลาดที่ไม่รู้จักการใช้ data เลย

BIG data จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป! มาร่วมอบรมในคอร์ส “Data Insight Driven Marketing”
คอร์สใหม่ล่าสุดของสมาคมการตลาดฯ ที่ถูกพัฒนาเป็นพิเศษ เพื่อผู้บริหารและทีมงานภายในองค์กร
ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการหา consumer insight ในวิธีใหม่ๆ ผ่านโลกของ Big Data

 • เข้าใจความสำคัญของ Big Data ในโลกการตลาดยุคใหม่
 • การเก็บข้อมูลทำได้อย่างไร
 • มีเครื่องมืออะไรให้นักการตลาดนำมาใช้ได้บ้าง
 • เก็บข้อมูลแล้ว นำมาพัฒนาเป็นกลยุทธ์อย่างไร
กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
เวลา 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน / รับเอกสาร
เวลา 9:00 -12.00 น.  Data is all around us : How to utilize various tools and turn data into marketing actions
เรียนรู้การใช้ data รอบๆตัวเรา และฝึกการใช้เครื่องมือต่างๆ (free tools) ที่มีอยู่แล้วเพื่อช่วยวางแผนการตลาด

เวลา 13.00 – 16.00 น. Social Data Analytic in Action
– Social Data มีผลต่อการ Run Business อย่างไร
– เรียนรู้การหา Insight บน Social เพื่อเอาไปประยุกต์ใช้งานในโลกธุรกิจ

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
เวลา 9:00 -12.00 น.  Consumer Blackbox : Understand your target insight beyond data tools
– เข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ แบบลึกซึ้งให้มากกว่าแค่ข้อมูลเชิงตัวเลข
– วางแผนการตลาดแบบ Start with WHY ?

เวลา 13.00 – 16.00 น. Workshop
– คิดจริง + ทำจริง + ใช้งานจริง
– นำความรู้ทั้งสามด้านมาลองแก้ปัญหางานของคุณจริง
โดยมีวิทยากร ทั้ง 3 ท่าน ช่วยโค้ชให้คุณ

คุณบังอร สุวรรณมงคล
Managing Director and Founder
Hummingbirds Consulting
คุณณัฐพล ม่วงทำ
เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน
อาจารย์วิชา Data-Driven Communication
ผู้เขียนหนังสือ Personalized Marketing
คุณพุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท
Data Research Manager
Wisesight Thailand
วันและสถานที่อบรม
วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562
9.00 - 16.00 น.
โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21
2 ซอย สุขุมวิท 19 แขวง คลองเตยเหนือ เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 14,900 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 15,900 บาท

หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที

Digital Marketing in Action #2

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
 1. ผู้ที่เตรียมตัวเป็นเจ้าของธุรกิจ
 2. ผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์
 3. ผู้ประกอบการ SMEs
 4. ผู้ที่สนใจเรียนรู้ทางด้านดิจิทัล
 5. ผู้บริหารฝ่ายการตลาด / ฝ่ายขาย
 6. ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 Intro to Digital Marketing in Action
เวลา 09:00 – 12:00 น. Course Opening: Welcome to the world of “Marketing in Digital Era”
โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

เวลา 13.00 – 15.30 น. Break the Ice: ทำความรู้จักเพื่อนร่วมคลาส
เวลา 15:30 – 16:00 น. Reflection Workshop: “นักการตลาดในโลกยุคใหม่ อะไรที่ต้องเปลี่ยน!”
โดย คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 Getting to know your audience: Consumers Insight & Journey
เวลา 09:00 – 12:00 น. Consumers in Digital Era มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
โดย ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย
เวลา 13:00 – 15:00 น. Consumer insight exploration workshop ฝึกการเจาะใจและเข้าให้ถึงผู้บริโภคยุคดิจิตัล
เวลา 15:00 – 16:00 น. Reflection Workshop: “ลูกค้า 2019”
โดย คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน 

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 Strategy & Execution Plan
9:00 – 15:00 น. Marketing Strategy in Digital Era การวางกลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิตัลนั้นเปลี่ยนไปเพียงไร (วางผนกลยุทธ์ แผนปฎิบัติการณ์ พร้อมวาง KPI)
15:00 – 16:30 น. Key group task assignment (รับ Brief เกี่ยวกับ Framework และ Assignment ของกลยุทธ์ และแผนการตลาดที่จะต้องทำตลอดคอร์ส)
โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 Content & Creative
เวลา 9:00 -12.00 น. Content Marketing เข้าใจการสร้างคอนเทนต์ให้มีคุณค่า เนื้อหาโดนใจลูกค้า
เวลา 13:00 – 15:00 น. Creative through words
เวลา 15:00 – 16:00 น. Content ideation workshop : ค้นหา idea สร้างสรรค์content
โดย คุณเมธี จารุมณีโรจน์

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 Digital Marketing Landscape 2020
เวลา 10.00 – 12.00 น. Company Visit
เวลา 14.00 – 16.00 น. Company Visit

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 Communication in Digital era
เวลา 9:00 -11.00 น. Marketing Communication Strategy in Digital Era
เวลา 11:00 -12.00 น. Marketing Communication exercise
โดย  ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
เวลา 13:00 – 15:00 น. Social Data Analytic in Action
โดย คุณพุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 Getting to Know Media : Platform & Planning
เวลา 9:00 -12.00 น. The changing landscape of Digital Media Channel & Strategy เข้าใจความเปลี่ยนไปของช่องทางการตลาด และเข้าใจภาพรวมของแพลตฟอร์มใหม่ๆ รวมถึงกลยุทธ์หลักๆในการใช้ Digital Media
เวลา 13:00 – 16:00 น. Pre-planning : how to get start
โดย คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 Digital Marketing Plan in Action
เวลา 9:00 -16.00 น. Digital Marketing Plan in Action
โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 Presentation and discussion
เวลา 13:00 – 16:30 น. Team Presentation : Digital Marketing Strategy & Action Plan
กรรมการ คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ, คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข และคุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล
เวลา 16.30 – 17.00 น. Closing speech & Certificate ceremony  

วิทยากร
คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน
Deputy Managing Director
INTAGE Thailand
คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย
Performance media & Digital solution Director
Dentsu X Thailand
คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข
Director, Digital Marketing Program School of Business Administration
Bangkok University
ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย
COO, MD
INTAGE Thailand
คุณเมธี จารุมณีโรจน์
Managing Partner
BrandAholics
คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน
CEO, Answer Thailand
& Co-Founder "AMATA"
คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล
Strategic Planning Director &Co-Founder
BrandBaker Co., Ltd.
ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
คุณพุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท
Data Research Manager
Wisesight Thailand
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร
กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันและสถานที่อบรม
2, 8, 9, 16, 22, 23, 29, 30 พฤศจิกายน และ 14 ธันวาคม
9.00 - 16.00 น.
โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21
2 Soi Sukhumvit, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet Watthana, Krung Thep Maha Nakhon 10110

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 43,000 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 47,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที

ADVANCED MARKETING RESEARCH 16

สิ่งที่คุณจะได้จากหลักสูตรนี้
เรียนรู้เทคนิค ภาพรวมของการวางแผน การเขียนโครงการวิจัย
เรียนรู้การกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัด และ เข้าใจผู้ซื้อ ผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง
การวิจัยตลาดสำหรับการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่
การใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ การสร้างแบรนด์ และสื่อสารแบรนด์
กำหนดการ

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562

เวลา 09.00 – 12.00 น.
• Marketing Research Overview : รวมเทคนิคการวิจัยตลาด
– Understanding Marketing Research
– Marketing Research Application in Action
• Survey Design Basics : พื้นฐานการวางแผนรูปแบบการวิจัย
– Who, How, How to Gather, How to Read / Interpret
• Research Brief : การเขียนโครงการวิจัย
– Current Best Practice

โดย ดร.ปวีณา กลกิจชัยวรรณ

เวลา 13.00 – 16.00 น.
• Customer Segmentation: รู้จักลูกค้าแค่ไหน
– Starting point – The STP
– Art and Science of consumer Behavioral & Psychological analysis
• Real-time Engagement Study
– Digital customer journey
– Why engagement
– The 3 engagement pillars
– การวัดความพอใจของลูกค้าและผู้บริโภค

โดย คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
• New Product Idea Inception : การวิจัยตลาดสำหรับสินค้า บริการใหม่
– New Product Development Process
– How qualitative research can help generating ideas
– Projective Techniques
– Concept development and testing
• Development for Market : การวิจัยตลาดเพื่อพัฒนาสินค้า
– Understanding Marketing Research
– Single VS Paired Comparison VS Control * Flavor (Taste), Parfume

โดย ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ

เวลา 13.00 – 16.00 น. 
• การใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์สำหรับการสร้างและสื่อสารแบรนด์
(Research and Creative Development)
– The Essential Roles of Insight – its definition, ingredients for compelling
Brand / Marketing Communications Development
– Consumer Truth, Information & Data VS. INSIGHT / Marketing Communications
Development
– Consumer Truth, Information & Data VS. INSIGHT
– Tips & Techniques to discover actionable & powerful insight :
Unlocking Consumer’s Goal, Motivation & Values to generate IDEA
– From Ideation to Evaluation : monitoring effectiveness & measuring impact
– Case Studies : Global observation from successful campaigns

โดย คุณกิตติพงษ์ วีระเตชะ

วิทยากร
ดร.ปวีณา กลกิจชัยวรรณ
Country Manager - Thailand & Indochina
HAW PAR TIGER BALM (THAILAND) LIMITED
คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน
Deputy Managing Director
INTAGE Thailand
ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร
กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันและสถานที่อบรม
วันที่ 17-18 กันยายน 2562
9.00-16.00 (ลงทะเบียน 8.30 น.)
โรงแรมเอทัส ลุมพินี ถ.พระราม4
เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

รถไฟใต้ดิน MRT สถานีลุมพินี ทางออกประตู 1

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 15,943 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 17,013 บาท

หมายเหตุ
• ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Consumer Food Marketing

สิ่งที่คุณจะได้จากหลักสูตรนี้
เข้าใจกลไกของการทำงานตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป
สามารถค้นหาและคัดกรองกลยุทธ์ ที่เหมาะกับการสร้างธุรกิจและแบรนด์อาหารจริง
คิดแผนเชิงปฏิบัติการณ์ได้อย่างชัดเจน
ได้เรียนรู้ marketing tools & techniques ใหม่ๆ เข้าใจจริงและนำไปใช้ได้จริงจากผู้มีประสบการณ์ตรง
จุดประสงค์ของการเรียน

1. สามารถเข้าใจหลักการตลาดสำคัญ โดยเฉพาะกลไกของการตลาดสินค้าอาหาร
2. สามารถค้นหา และคัดกรองกลยุทธ์ที่เหมาะกับการสร้างธุรกิจ และแบรนด์อาหารจริง
3. คิดแผนเชิงปฏิบัติ (Action Plan) ได้อย่างชัดเจน
4. สามารถสรุปบทเรียน และทำงานการตลาดได้จริง

กำหนดการ

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562

09.00 – 13.00 น.
– เข้าใจเครื่องมือเพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาด
– กรวยพฤติกรรมผู้บริโภคคืออะไร
– ที่มาของยอดขาย

13.00 – 16.00 น.
– ที่มาของกลยุทธ์เครื่องปรุงอาหารที่สำคัญ
– ค้นหาและกำหนดกลยุทธ์การตลาดของแบรนด์ท่านเองพร้อมการโค้ชอย่างใกล้ชิด
– การสร้างกิจกรรมการตลาดจากกลยุทธ์อาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562

09.00 – 13.00 น.
– เแบรนด์คอนเซ็ปเบื้องต้นกับการสร้างนวัตกรรมสินค้าอาหารแนวใหม่

13.00 – 16.00 น.
– ทำงานจริง เคสสินค้าตนเอง เสนองานจริงและการวิพากษ์งาน การตัดสินและสรุปบทเรียนการตลาดอาหาร

วิทยากร
ดร.จรรย์จารี ธรรมา
นักการตลาดผู้มีประสบการณ์ทำงานจริงกับแบรนด์ดังมากมาย 1 ในนักการตลาดมืออาชีพชาวไทยที่มีประสบการณ์การเขียนแผนการตลาดที่ประสบความสำเร็จมากมาย
วันและสถานที่อบรม
วันที่ 25-26 กันยายน 2562
9.00 - 16.00 น.
โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21
2 ซอย สุขุมวิท 19 แขวง คลองเตยเหนือ เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 14,873 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 15,943 บาท

หมายเหตุ
• ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
© 2019 Marketing Association of Thailand
logo