SHARE

Art of Sales : Key to Win [Online]

เนื่องจากสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังโรคระบาดโควิด19 ทางสมาคมฯ ขอแจ้งเปลี่ยนรูปแบบการจัดหลักสูตรเป็น การสอนสด ผ่านทางออนไลน์ ในวันที่ 23 กันยายน 2564

ไม่ว่าการแข่งขันจะรุนแรงแค่ไหน หรือเศรษฐกิจจะปรับตัวไปในทิศทางใด กลยุทธ์และเทคนิคการขายที่มีประสิทธิภาพ จะพาคุณก้าวไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจได้
23 September 2021
COURSE ONLINE
สิ่งที่คุณจะได้จากหลักสูตรนี้
ความรู้ด้านการขายในโลกธุรกิจยุคใหม่
ที่จำเป็นสำหรับฝ่ายขาย โดยเน้นสร้างความเข้าใจในองค์ประกอบการตลาด รวมถึงการสร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของตลาด และ ลูกค้า
เสริมความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาแนวคิด
เพื่อสร้างกลยุทธ์ และ พัฒนาเทคนิคการขายให้เหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า
เปิดประสบการณ์
ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้มีประสบการณ์จริงในสายงานนั้นๆ

เทคโนโลยียุคใหม่และความท้าทายในโลกธุรกิจยุค Post COVID-19 เปลี่ยนแปลงกระบวนการขายไปอย่างไร มาทำความเข้าใจมุมมองที่เปลี่ยนไป พร้อมเรียนรู้ความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ ที่ส่งผลกับโลกของการขายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

จะพัฒนากลยุทธ์การขายให้ประสบความสำเร็จ เราจำเป็นต้องทราบถึงเทคนิคต่างๆในการผสานเทคโนโลยียุคดิจิทัลเข้ากับศาสตร์การขายแบบมืออาชีพ พร้อมเข้าใจความต้องการของลูกค้า รู้จักวางกลยุทธ์การบริหารลูกค้ารายสำคัญ วางกลยุทธ์ที่ใช่ เลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสม!

คอร์ส Art of Sales – Key to Win จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์การขายจากหลากปัจจัย เพิ่มผลลัพธ์ พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวสู่จุดหมายที่วางไว้!

กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน

09:00 – 10:15 น.
เข้าใจการตลาดกับการขาย เรียนรู้ และ เข้าใจ ความต่างของ 2 หน้าที่ แต่สำคัญกับธุรกิจไม่แพ้กัน
เข้าใจผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ยุคดิจิทัล และ วิกฤติโควิด – 19 ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการขายอย่างไร มาทำความเข้าใจมุมมองที่เปลี่ยนไป

10:30 – 12:00 น.
เข้าใจบทบาทนักขาย มีความเข้าใจ ในหน้าที่ และ แนวปฏิบัติเรื่องการขายในยุคดิจิทัล และ การปรับตัวของนักขายให้ส่งเสริมความได้เปรียบการแข่งขันขององค์กร
เข้าใจสมการสู่ความสำเร็จการขาย ทำความเข้าใจกับปัจจัยสำคัญ สู่ความสำเร็จด้านการขาย วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มความสำเร็จในการขาย

13.00 – 15.15 น.
เข้าใจความพึงพอใจลูกค้าและการเปลี่ยนไป ความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ และส่งผลให้โลกของนักขายเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
เข้าใจเทคนิคในกระบวนการขายที่เป็นประโยชน์ แนวทางของกลยุทธ์ การเลือกกลยุทธ์ที่ใช่ เพื่อนำเข้าสู่เทคนิคการขายที่เหมาะสม

15:30 – 16:00 น.
เข้าใจเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การขายให้ประสบความสำเร็จ กลยุทธ์การเติบโตทางการตลาด และนำมาใช้ในการสร้างความเติบโตของยอดขาย และมีความเข้าใจ เทคนิคการขายให้เห็นผลอย่างรวดเร็ว

 

วิทยากร
คุณณรงค์เวทย์ วจนพานิช
อดีต B2B Business Director , SCG Distribution
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการขาย
วันและสถานที่อบรม
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
09.00 - 16.00 น.
Online
หมายเหตุ
เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 7,500 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 9,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
• ค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ นิติบุคคลสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที
© 2019 Marketing Association of Thailand
logo