ตัวอย่าง โปสเตอร์ผลงานที่ได้รับรางวัลที่ผ่านมา
รางวัล Marketing of The Year และ Gold
Nanyang RED limited edition 2019
รางวัล Gold
KHYA flip flop, product of trash
รางวัล Silver
รางวัล Bronze
มีข้อสงสัย หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
© 2019 Marketing Association of Thailand
logo