SHARE

Data and Insight Driven Marketing

หลักสูตรเพื่อการอัพสกิลการทำการตลาดยุคใหม่ของคุณด้วยการใช้ข้อมูล และอินไซค์ กำหนดกลยุทธ์ที่ได้ผลจริง ที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้าน Data และ Insight
25-26 August 2020
สิ่งที่คุณจะได้จากหลักสูตรนี้
ได้เรียนรู้การใช้ข้อมูลและอินไซค์ เพื่อสร้างการตลาดที่ทรงพลัง
หลักสูตรนี้ออกแบบให้นักการตลาดที่ไม่ได้มีความรู้เรื่อง DATA และ CONSUMER INSIGHT ได้เข้าใจวิธีการคิดและหาข้อมูลเพื่อการทำการตลาดและวางแผนกลยุทธที่มีประสิทธิภาพได้
ติดอาวุธให้ผู้บริหารยุคใหม่
เข้าใจความแตกต่างระหว่าง STRATEGY และ TACTICS ของการทำการตลาด
เข้าใจหลักการและได้ลงมือทำจริง
เข้าใจทั้งแนวคิดที่ถูกต้อง (ผ่านการสอน) และ การนำไปใช้ได้จริง (ผ่าน WORKSHOP)
DAY 1: Data Driven Marketing
โดย คุณหนุ่ย เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน และผู้แต่งเรื่อง Data Driven Marketing
 1. Data mindset เพราะการทำงานกับ Data ต้องเริ่มที่ความคิดหรือทัศนคติ ต้องเข้าใจก่อนว่า Data สำคัญอย่างไร รวมถึงทำอะไรได้บ้าง และอะไรบ้างที่เป็น Data
 2. Case study จากองค์กรชั้นนำระดับโลกที่ใช้ Data-Driven Marketing and Business
 3. Case study จากประสบการณ์ตรงของผู้สอนที่ประยุกต์ใช้ Data รอบตัวผ่าน data tools ต่างๆ ที่คนทั่วไปเข้าถึงได้
 4. Data tools การทำงานกับ Data นั้นสำคัญตรงที่ต้องมี Data วันนี้เราจะมาใช้ Public Data ผ่านเครื่องมือที่ทุกคนเข้าถึงได้ แต่ด้วยมุมมองใหม่ที่ไม่มีใครนึกถึง รวมถึงการเรียนรู้ที่จะใช้ Social data ผ่าน social listening tools ในราคาที่นักการตลาดทุกคนเข้าถึงได้
 5. Workshop สิ่งนี้สำคัญมาก เราจะใช้เวลากับส่วนนี้เพราะถ้าคุณเรียนแล้วคุณไม่ได้ลงมือทำคุณก็จะลืมมันทันที สิ่งสำคัญของคอร์ส Data นี้คือการลงมือทำ เพื่อให้ใช้งานได้จริง
DAY 2 : Insight Driven Marketing
โดย คุณเอง บังอร สุวรรณมงคล , Human Insight-Based Strategist
CEO and Founder at Hummingbirds Consulting
 1. เรียนรู้พื้นฐานการตลาด ที่งานการตลาดส่วนใหญ่พลาดมากที่สุด คือการมี 3 องค์ประกอบต่อไปนี้ที่แข็งแรง
  Marketing Goal, Strategy, Tactics
 2. Consumer Blackbox: บางครั้งลูกค้าไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร แล้วคุณจะค้นหาความต้องการ (unmet needs) ที่ซ่อนอยู่ในตลาดได้อย่างไร?
 3. เข้าใจการหา Winning Strategy ให้กับงานการตลาดของคุณ​ ด้วยการค้นหากล่องดำ 3 ส่วนคือ
  • Customers’ Needs: ที่ใครๆคิดว่าง่าย เราเข้าใจลูกค้าจริงหรือเปล่า?
  • Our Core Competency: จุดแข็งของเรา คืออะไร และจะพัฒนาต่อได้อย่างไร ?
  • Our competitors’ landscape: การมองคู่แข่งจากมุมลูกค้า ไม่ใช่มุมของนักการตลาดเอง กุญแจหลักที่เราให้เราขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. การนำ Winning Strategy มาใช้กับการตลาดในด้านต่างๆ
  • Product Strategy ค้นหากลยุทธ์ในการออกสินค้าและบริการ ที่ตลาดต้องการ
  • Communication Strategy วิธีสร้างการสื่อสารที่ทรงพลัง และเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ได้จริง
  • Innovation Strategy วิธีคิดในการสร้างนวตกรรมใหม่ในองค์กร ที่สร้าง “คุณค่าใหม่” ในตลาดได้จริง
 5. Case study การเรียนรู้ครั้งนี้จะจัดเต็มด้วยกรณีศึกษาเพื่อทุกคนได้เข้าใจจริง ในแต่ละประเด็น
วิทยากร
คุณบังอร สุวรรณมงคล
CEO and Founder
Hummingbirds Consulting
คุณณัฐพล ม่วงทำ
เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน
อาจารย์วิชา Data-Driven Communication
ผู้เขียนหนังสือ Personalized Marketing
วันและสถานที่อบรม
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2563
9.00 - 16.00 น.
VIE Hotel Bangkok - MGallery
117/39-40 Phayathai Rd, Thanon Phetchaburi, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 14,900 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 15,900 บาท

หมายเหตุ
• ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที
© 2019 Marketing Association of Thailand
logo