SHARE

Super Brand Management By MAT รุ่นที่ 38

Winning Brand Switching Game in the Tech Shifting Era เอาชนะตลาดในยุคเทคโนโลยี และผู้บริโภคกลายพันธุ์
25 พฤษภาคม 2567 ถึง 13 กรกฎาคม 2567
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
เรื่องที่เกี่ยวกับการตลาดในยุค Marketing 6.0 ที่คนทำแบรนด์จำเป็นต้องเรียนรู้
การสร้าง Brand Loyalty ในยุคที่ผู้บริโภคไม่ภักดีกับแบรนด์
Learning Experience ขององค์กรที่เอาเทคโนโลยี เข้ามาใช้จริง และเห็นผล
การใช้ดาต้าและเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ และสร้าง Brand Experience ให้กับลูกค้า
การนำ AI มาเป็นตัวช่วยในการทำงานการตลาด และจุดประกายไอเดีย
การออกแบบกลยุทธ์การตลาดผ่าน Business Model Canvas
เทรนด์และเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของ Consumer/ Shopper
การสื่อสารการตลาดในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยน
เทคนิคการขาย ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
การวางแผนสื่อ และการวัดผลให้คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุน
พื้นฐานการเงินที่นักการตลาดเอาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารแบรนด์
เทคนิคการสื่อการกับลูกค้า Brand Storytelling เพื่อให้เกิดการซื้อ
การทำงานร่วมกับ Agency Partner ให้ได้ยอดขาย
รายละเอียด

เพราะเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น การสร้าง brand loyalty ต้องใช้งบสูง พฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนเร็ว การบริหารแบรนด์ยากขึ้นทุกที นักสร้างแบรนด์จึงต้องปรับตัว upskill reskill ตลอดเวลา

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จึงได้จัดหลักสูตรเข้มข้น “Super Brand Management” ขึ้นทุกปี ล่าสุดรุ่นที่ 38 นี้ สมาคมการตลาดฯ ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย มีวิทยากรซึ่งเป็นทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญการบริหารแบรนด์ในวงการตลาด เอเจนซีชั้นนำของไทยมาร่วมกันถ่ายทอดในรูปแบบ Active Learning & Discussion รวมถึง Workshop ที่ผู้เรียนนำไปใช้กับแบรนด์ของตนเองได้เลย

รูปแบบการสัมมนา

• ฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และร่วมแบ่งกลุ่มทำแผนการตลาดจากโจทย์จริง พร้อมการนำเสนอแก่ Commentator ผู้เชี่ยวชาญ ที่ โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
  • ฝ่ายการตลาดตั้งแต่ระดับ manager ไปจนถึงผู้บริหาร
  • ผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์
  • ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  • ผู้ประกอบการขนาดย่อม ขนาดกลาง
  • ฝ่าย Strategy ใน Agency
Agenda

สัมมนาทุกวันพฤหัสบดี และเสาร์

วันที่สถานที่
 วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่ โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล21
 วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21
 วันเสาร์ ที่ 08 และวันอาทิตย์ ที่ 09 มิถุนายน 2567 ที่ โรงแรมรวินทรา รีสอร์ท พัทยา
 วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ ที่ 13, 20, 22, 27, 29 มิถุนายน 2567 ที่ โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21
 วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ ที่ 04, 06, 11, 13 กรกฎาคม 2567 ที่ โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21
วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2567

09.00-12.00 น. Marketing 6.0 and Sustainable Marketing. วิเคราะห์ เจาะลึกโลกการตลาด 6.0 และการก้าวสู่โลกการตลาดแบบยั่งยืน
โดย ผศ.ดร. เอกก์ ภทรธนกุล
อุปนายกฝ่ายกิจกรรม การสื่อสาร และการตลาดยั่งยืน
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

Head of Marketing Department Chulalongkorn Business School

13.00-16.00 น. Dot Connecting. กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ 
โดย คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน
Human Relationship Building Expert Professional instructor and Inspirer

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567

09.00-12.00 น. When Brand Switching is Common, How Can Brands Stay Relevant ? เมื่อผู้บริโภคไม่มี Loyalty แบรนด์จะทำยังไงให้ได้ใจคน
โดย  ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย
Chairman of Management Board
INTAGE Thailand

13.00-16.00 น. Managing Brand through Empathy Mindset: Consumer, Team, Organization. การบริหารแบรนด์ด้วยความเข้าอกเข้าใจในทุกมิติ
โดย  ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
อุปนายกฝ่ายออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ และนวัตกรรมการตลาด
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

กำหนดการต่างจังหวัด
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567

08.00-09.30 น. เดินทางสู่ บ้านบึง

09.30-12.00 น. เยี่ยมชม Smart Farming สยามคูโบต้า บ้านบึง Kubota Farm : How SMART farming will change Thailand economy

16.00-21.00 น. Connecting Activities on the beach + Dinner.
โดย คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน
Human Relationship Building Expert Professional instructor and Inspirer

วันอาทิตย์ที่ 09 มิถุนายน 2567

10.00-12.30 น. 360 Degree People Management ศาสตร์ และศิลป์แห่งการบริหารคนของผู้นำยุคใหม่
โดย คุณทอปัด สุบรรณรักษ์
Head of Business Development
Thai AirAsia

14.00-17.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

09.00-12.00 น. The Art of Integrated Marketing and Communication in the Tech Shifting Era. ศิลปะการสื่อสารการตลาดในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยน
โดย คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน
Consultant, Chief Strategist

13.00-16.00 น. How to Exploit AI in Marketing and Communications ใช้ AI เป็นตัวช่วยในการทำงานการตลาด และจุดประกายไอเดีย
โดย คุณโชค วิศวโยธิน
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Media และผู้ร่วมเขียนหนังสือ ChatGPT: AI ปฎิวัติโลก

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567

09.00-16.00 น. Crafting powerful business model to win your market battle. ออกแบบโมเดลธุรกิจ ที่ทรงพลังและชนะการแข่งขันในตลาดของคุณ
โดย คุณบังอร สุวรรณมงคล
CEO and Founder
Hummingbirds Consulting

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567

09:00-12:00 น. How Technology & Platforms Affect the Consumer & Shopper Buying Process ? เทคโนโลยีกับแพลตฟอร์ม ทำให้ Buying Process เปลี่ยนไปอย่างไร
โดย คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์
Co-Founder
Small World for Kids Co., Ltd. Facebook Alpha Tester , LINE Certified Coach

13:00-16:00 น. From Price to Value Creation : How Customer Empathy Create Value.การตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างไรในยุคที่ลูกค้าให้ความสำคัญกับคุณค่ามากกว่าราคา
โดย คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข
Business Consultant

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567

09.00-12.00 น. Data & Technology for Seamless Customer Experiences. เชื่อมต่อประสบการณ์ของผู้บริโภคแบบไม่มีสะดุดด้วยดาต้าและเทคโนโลยี
โดย คุณไชยพงศ์ ลาภเลี้ยงตระกูล
รองนายกสมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาด

13:00-16:00 น. How to Make Brand-Agency Marriage Work?. บริหารชีวิตคู่แบรนด์-เอเจนซี่ยังไงให้งานปัง
โดย คุณภารุจ ดาวราย
Chairman, Publicis Groupe Thailand
นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย (DAAT)

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567

09.00-12.00 น. Art of Sales : Key to Win. เทคนิคการขาย ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
โดย คุณณรงค์เวทย์ วจนพานิช
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ควอลิตี้คอนสครัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

13.00-14.30 น. Brand Success Case – Lamoon
โดย คุณเนตรนพิศ รุ่งธนเกียรติ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ละมุน เบบี้ จำกัด

14.45-16.15 น. Brand Success Cases – ไปรษณีย์ไทย
โดย คุณปิลันธนี สุวรรณบุบผา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกิจไปรษณีย์
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฎาคม 2567

09.00-16.00 น. Maximizing Media Efficiency & Measuring Campaign Performance. กลยุทธ์การวางแผนสื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และการวัดผลแคมเปญ
โดย คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย
Performance & Ecommerce Lead
Business Consultant

วันเสาร์ที่ 06 กรกฎาคม 2567

09.00-16.00 น. Road to High-caliber Brand Manager: From Product Marketing to Growth Strategy. เส้นทางสู่สุดยอด Brand Manager ตั้งแต่การตลาดผลิตภัณฑ์ยันกลยุทธ์การเติบโต
โดย คุณเมธี จารุมณีโรจน์
Chief Marketing Officer
CardX

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567

09.00-10.30 น. Brand Love and Sales. แบรนด์ก็ต้องโดน ของก็ต้องขาย
โดย คุณภาคย์ วรรณศิริ
Chief Creative Officer
VML Thailand

10.40-12.30 น. Refresh Brand Storytelling & Ideation Session. ปั้นแบรนด์สตอรี่ให้สดใหม่ ชวนคิด ชวนคุย ชวนซื้อ
โดย คุณญาณวุฒิ จรรยหาญ
Content Creator – เจ้าของเพจ “พี่เอ็ด 7 วิ”

13.30-16.30 น.  Financial Information for Decision Making. ปูพื้นฐานเรื่องข้อมูลบัญชีและการเงินในมุมนักการตลาด ฉลาดวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจ
โดย ผศ. ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรม และความยั่งยืน /อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567

09.00-12.00น. WorkGroup

13:00-16:30 น. รับฟัง และ Comment การนำเสนอผลงานของ SBM #38
โดย คุณชนิต สุวรรณพรินทร์, คุณสมพร มาอุทธรณ์, คุณสมพัฒน์ ทฤษฎิคุณ, คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล, คุณพงษกรณ์ คอวนิช

16.30-17.00 น. พิธีปิดการอบรม / มอบวุฒิบัตร
โดย นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

วันและสถานที่อบรม
สัมมนาทุกวันพฤหัสบดี และเสาร์
วันที่ 25, 30 พ.ค. 8, 9, 20, 22, 27, 29 มิ.ย. 2567
วันที่ 4, 6, 11 และ 13 ก.ค. 2567
09.00 - 16.00 น.
โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21
2 ซอย สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 70,000 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 75,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน และอาหารว่าง
• ราคารวมห้องพักคู่ (ในวันที่อบรมต่างจังหวัด)
• ราคาด้านบน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (สมาชิกราคา 70,000 บาท ผู้สนใจทั่วไปราคา 75,000 บาท)
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ และรบกวนออกเอกสารส่งมาตามที่อยู่บริษัท
• ค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ บริษัทและนิติบุคคลสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 200%
• โปรดสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม “สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย” หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 256-1-03525-1 กรุณาส่งหลักฐานกลับมาที่อีเมล [email protected]
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
logo