บทความ & บทสัมภาษณ์

Knowledge

How to Enter Chinese Market

โดย อรพิชชา พนารมย์

ปัจจุบันประเทศจีนเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ การขยายธุรกิจเข้าไปยังประเทศจีนนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ก็สามารถทำได้ไม่ยากถ้ามีหลักการที่ถูกต้อง โดยต้องเข้าใจ Insight ของลูกค้าใน Target Segment และต้องเข้าใจ Digital Landscape ของจีนให้ดี 

17/12/2020
อ่านต่อ
Knowledge
from Purposeful Prosumers to Sustainable Branding & Marketing
โดย อรพิชชา พนารมย์

การสร้างแบรนด์ที่ยั่งยืน จะต้องสร้าง balance ระหว่าง 3P คือ People – Profit – Planet ให้เกิดขึ้น เริ่มต้นจากการคิดถึงลูกค้าก่อน จากนั้นจึงวิเคราะห์ value ที่จะเสนอลูกค้า แล้วจึงขยายต่อไปยังช่องอื่นๆ

17/12/2020
อ่านต่อ
Knowledge
MAT Vaccine for Business EP.12
โดย MAT TEAM

เทรด์ที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วจะต้องไม่ลืมจุดตั้งต้น คือสินค้าและบริการที่ดี แล้วจึงเสริมเทคโนโลยี และไม่หยุดที่จะคิดต่อยอดสร้างความแตกต่าง

17/12/2020
อ่านต่อ
Knowledge
MAT Vaccine for Business EP.11
โดย MAT TEAM

Media & Advertising ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักการตลาด การทำการสื่อสารการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ จึงมีความสำคัญสำหรับนักการตลาดที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า นำไปสู่การสร้างยอดขายที่มากขึ้น

09/12/2020
อ่านต่อ
Knowledge
MAT Vaccine for Business EP.10
โดย MAT TEAM

องค์กรยุคนี้ มองหาบุคลากรที่ไม่ได้มีแค่ความรู้ความสามารถตรงตามตำแหน่งเท่านั้น แต่ยังอยากได้พนักงานที่มีทั้งความสามารถ จิตวิญญาณ และทักษะความเป็นผู้ประกอบการด้วยเช่นกัน

08/12/2020
อ่านต่อ
Knowledge
MAT Vaccine for Business EP.9
โดย MAT TEAM

วัคซีนธุรกิจสู้โควิด หัวข้อ “Super Sale เปิดโลกการขายทะลายกำแพง” ดึงสุดยอดนักขายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ มาเผยเคล็ดลับสร้างยอดขายในยามวิกฤติ ทั้งแบบ B2B (Business-to-Business) และ B2C (Business-to-Consumer)

08/12/2020
อ่านต่อ
Knowledge
MAT Vaccine for Business EP.8
โดย MAT TEAM

ผู้บริโภคถือเป็นสิ่งสำคัญที่นักการตลาดต้องให้ความสำคัญ เพราะเปรียบเสมือนกระดุมเม็ดแรกของนักการตลาด ที่ต้องให้ความสำคัญ และต้องเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้สามารถเจาะใจผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12/10/2020
อ่านต่อ
Knowledge
MAT Vaccine for Business EP.7
โดย MAT TEAM

สื่งที่หลายคนกำลังพูดถึงคือ “New normal” แต่ไม่ว่าจะมีหรือไม่มี New normal สิ่งที่เป็นพื้นฐานของธุรกิจ “ธุรกิจจำเป็นต้องมีกลยุทธ์” โดยจะมาพูดตัวอย่าง เพื่อให้เห็นภาพทั้ง สเกลเล็กและใหญ่ ถ้าผู้ประกอบการที่จะเริ่มธุรกิจ ต้องการเข้าใจให้สูงกว่าระดับที่เข้าใจว่า สินค้าของเราขายอะไร จะเริ่มยังไง?

06/10/2020
อ่านต่อ
Knowledge
MAT Vaccine For Business EP.6
โดย MAT TEAM

การปรับตัวสำหรับผู้ประกอบการ ในยุคโควิด สำหรับ Ep.6 จะเป็นการพูดคุยถึงภาพรวมการตลาดไทย ในหัวข้อ “เข็มทิศการตลาดไทยหลังยุคโควิด” จากคำถามที่ว่า New normal จะอยู่ตลอดไปหรือไม่ ระหว่างความกลัวกับความคุ้นเคยหรือความอยาก อะไรมีอิทธิพลมากกว่ากัน และจะต้องเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงอย่างไร อะไรคือสิ่งที่ “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ”

05/10/2020
อ่านต่อ
Knowledge
Trends & Changes – Are you ready for Future Marketing?
โดย อรพิชชา พนารมย์

ทำความรู้จัก VUCA World พร้อม 4 เคล็ดลับที่พลาดไม่ได้ สำหรับนักการตลาดในยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว

17/08/2020

สมัครรับข่าวสาร และอัปเดตเทรนด์การตลาดทุกสัปดาห์

logo