63
SHARE

The CMO Academy#6

หลักสูตรการตลาดระดับสูงสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ต้องการ Upskill & Reskill เพื่อเข้าถึงยุทธศาสตร์การตลาดแห่งทศวรรษหน้าที่กำลังจะมาถึง ไขทุกเคล็ดลับความสำเร็จที่ผู้บริหารด้านการตลาดต้องรู้!
14 February 2020 to 24 April 2020
สิ่งที่ท่านจะได้รับจากหลักสูตรนี้
อัพเดตความรู้ 15 วันเต็มอิ่ม กับ 14 หัวข้อ จาก 14 กูรูการตลาดชั้นนำของประเทศไทย
คุณจะได้เปิดโลกแห่งวิสัยทัศน์ พร้อมรับทุกความเปลี่ยนแปลงในโลกการตลาด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับวิทยากร และเพื่อนๆผู้บริหารระดับสูงจากหลากอุตสาหกรรม
ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ ก้าวสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไปพร้อมกัน!

เนื้อหาเข้มข้น กลยุทธ์เหนือชั้น เป้าหมายแม่นยำ ก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้นในปี 2020

• มองทะลุ ถึง “2020’s Marketing Landscape” เข้าใจหัวใจแห่งความเปลี่ยนแปลงในโลกการตลาดยุค Marketing Disruption
• เปิดมุมมอง “Compelling Vision & Value” อะไรคือหัวใจสำคัญในการสร้างคุณค่าให้แก่การตลาดในยุคหน้า
• สร้าง Impact ด้วยการเปลี่ยนแปลง กับเรื่องราว “Transformation for Success”
• สัมผัสโลกนวัตกรรมล้ำหน้า กับ “InnoMarketing Trip in China” เยี่ยมนครหังโจว บ้านของ Alibaba Headquarter ศูนย์กลาง New Retail ที่ขึ้นชื่อว่า เป็น Smart City ของประเทศจีน
• ร่วมลงมือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ใน “Design Thinking Workshop” ที่คุณจะได้เรียนรู้กระบวนการสร้าง idea & solutions ใหม่ๆ โดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้คุณสามารถนำแนวคิดไปใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจได้

กำหนดการอบรมที่กรุงเทพฯ และหัวหิน รวม 10 วัน และดูงานที่ประเทศจีน 5 วัน
PART I : ” 2020 Marketing Landscape “

14 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่: โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์

8.30 – 9.00 น.    ลงทะเบียน
9:10 – 9:30 น.    Opening / Prelude to the course
9:30 – 12:00 น.  The future of customer experience : Customer journey and beyond  [ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย]

13:00 – 14:30 น. Connects the Dots : The CMO of 2020s [ Mr.Husin Adam]
14:45 – 17:00 น. Activity for Networking [คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน]

21 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่: โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์

9:00 – 12:00 น.   Media Landscape 2020s : Shift and change of Thailand media landscape [คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์]
13:00 – 16:00 น. Key to marketing success for the next decade: Modern Business Model and Brand Purpose
[ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน]

สัมมนาที่หัวหิน
สถานที่: โรงแรมวีรันดา หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา
22 กุมภาพันธ์ 2563

13:00 – 16:00 น. Connecting minds: how to delivering value to customers [ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ]
16:00 – 18:00 น. Break The Ice + Activity for Networking [คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน]

23 กุมภาพันธ์ 2563

9:00 – 12:00 น.  Connecting heart: How To Build Lasting Customer Relationships in the 2020s [คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ]

PART II : ” Compelling Vision & Value”

28 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่: โรงแรมสยาม เคมพินสกี (Siam Kempinski)

9:00 – 16:00 น.  HR 2020: Building marketing success with Leadership behavior and mindset [ดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ]

6 มีนาคม 2563
สถานที่: โรงแรมสยาม เคมพินสกี (Siam Kempinski)

9:00 – 12:00 น.  Disruptive Leadership Articulate a vision, embrace the values, nurturing multi-generation employee to greatness
[คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์]
13:00 – 16:00 น. The Next Phase of Business Sustainability: Why all businesses should embrace sustainability [ดร.ศิริกุล เลากัยกุล]

PART III : ” Transformation for Success”

13 มีนาคม 2563
สถานที่: โรงแรมสยาม เคมพินสกี (Siam Kempinski)

09:00 – 16:00 น.   Design Thinking Workshop: Creative solutions for innovation [คุณนฤมล รัตนากรพันธุ์]

20 มีนาคม 2563
สถานที่: โรงแรมสยาม เคมพินสกี (Siam Kempinski)

09:00 – 12:00 น.   Making an Impact With BIG Data: Translating data into business value [ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล]
13:00 – 16:00 น.  The power of Partnership and brand collaboration [คุณอริยะ พนมยงค์]

27 มีนาคม 2563
สถานที่: โรงแรมสยาม เคมพินสกี (Siam Kempinski)

09:00 – 12:00 น. Game Changing Innovation: How Technology Is Changing Consumer Behavior [คุณไผท ผดุงถิ่น]
13:00 – 16:00 น.  Change and Impact of Change [ คุณฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์]

PART IV : “InnoMarketing Trip in China”

ศึกษาดูงานที่ประเทศจีน
29 มีนาคม – 2 เมษายน InnoMarketing Trip in China
(กำหนดการเดิม วันที่ 1-5 เมษายน)

24 เมษายน
สถานที่: โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์

09:00 – 12:00 น.  Unlocking success in corporate transformations : Vision, Strategy and Implementation [คุณสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์]
13:00 – 16:00 น.  Group Work สุด Cool “จาก CMO to CEO” [TEAM CMO]
17:00 – 18:00 น.  พิธีมอบวุฒิบัตร
18:30 – 21:00 น.  รับประทานอาหารค่ำ + Party

*ราคารวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสาร และที่พัก 1 คืน (ในวันที่อบรมต่างจังหวัด)
และศึกษาดูงานที่ประเทศจีน 5 วัน 4 คืน (ตั๋วเครื่องบิน Economy)

วิทยากร
คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
Chartchai
คุณฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย
COO, MD
INTAGE Thailand
คุณนฤมล
คุณนฤมล รัตนากรพันธ์
Innovation Developer,
National Innovation Agency
คุณไผท ผดุงถิ่น
CEO
บริษัท บิลค์ เอเชีย จากัด
ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
ที่ปรึกษา บริษัท แบรนด์ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา
ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
Data Scientist คนดังของเมืองไทย
และผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio
ดร.ศิริกุล เลากัยกุล
Brand Strategist & Corporate Advisor
The Brandbeing Consultant Co.,Ltd.
คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์
CEO บริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น จำกัด
ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
อุปนายกฝ่ายวิชาการ และข้อมูลการตลาด
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
สลิงชอท กรุ๊ป
คุณสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
คุณอริยะ พนมยงค์
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท บีอีซี เวิล์ด จำกัด (มหาชน)
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร
กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันและสถานที่อบรม
วันที่ 14, 21 กุมภาพันธ์
สถานที่: โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์
วันที่ 6, 13, 20 และ 27 มีนาคม
สถานที่: โรงแรมสยาม เคมพินสกี (Siam Kiepinski)

วันที่ 24 เมษายน
สถานที่: โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์
9.00 - 16.00 น.
Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel
518/8 ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเหตุ
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ เดินทางไปสัมมนา ณ โรงแรมวีรันดา หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา // วันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน เมษายน เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน 5 วัน 4 คืน (ตั๋วเครื่องบิน Economy)

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 160,000

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 170,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคารวมที่พัก 1 คืน (ในวันที่อบรมต่างจังหวัด)
และการไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน 5 วัน 4 คืน (ตั๋วเครื่องบิน Economy และที่พัก 4 คืน)
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที
© 2019 Marketing Association of Thailand
logo