SHARE

Inside out storytelling for business

เรียนรู้การสร้างเรื่องเล่า ของเราและแบรนด์ ผ่านโมเดล F.R.AM.E.S รู้เรา รู้เขา รู้เล่า รู้เรื่อง
09 June 2022

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
● ผู้บริหารฝ่ายการตลาด /การขาย
● ผู้บริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร
● ผู้ที่ต้องนำเสนองาน หรือ แบรนด์ ให้น่าสนใจ

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ที่ Asia Aviation Academy
รู้เรา – Know Me

Content
● หาจุดแข็ง และจุดขายในงานที่ทำ และเรื่องที่จะต้องสื่อสารบ่อยๆ ค้นหา IKIGAI

Expected Outcome
● สร้างสรรค์ และ เลือกกลยุทธ์อย่างชาญฉลาดเพื่อเปลี่ยนผลลัพธ์
● รู้ความหมายของการตื่นมา เพื่อทำอะไรที่มีคุณค่าโดยไม่รู้สึกว่าต้องมาทำงาน

รู้เราในเขา รู้เขาในเรา – Know You

Content
● รู้จักพรรสวรรค์ของตัวเองและทีมงาน และนำไปสร้างเป็นจุดแข็งและ จุดขายในการสื่อสาร และการทำงาน

Expected Outcome

● ขยายมุมมองในการมองโลก
● เข้าใจแรงจูงใจของตนเองและคนอื่น

รู้เล่า – Know Who 

Content
● การกำหนดทิศทางการสื่อสารของเรา และแบรนด์
● เรียนรู้ Customer Persona และ Customer Journey จะไปพูดให้ใครฟัง?

Expected Outcome
● รู้กลยุทธ์การสื่อสารกับคนกลุ่มต่างๆ
● ฝึกทักษะการโน้มนาวใจคน

WORKSHOP

Content
● Start with WHO and WHY ลูกค้าของเราคือใคร อยู่ที่ไหน คิดอะไร ทำอะไร ชอบอะไร อะไรทำให้เขาต้องฟัง และซื้อเรา

Expected Outcome
● เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย และ Platform ที่จะสื่อสาร
● เข้าใจภาพรวมองค์กรเหมือนเป็น customers

รู้เรื่อง – Know How

Content
● การเขียน storyline เพื่อเล่าเรื่องให้ได้เรื่อง
● การเตรียม FRAMES Canvas เพื่อการนำเสนอที่ทรงพลัง
● การใช้เสียง รู้จักภาษากายและทักษะในการสื่อสารให้ได้ผลลัพธ์

Expected Outcome
● เข้าใจวัตถุประสงค์ ของการสื่อสาร และกำหนดวิธีการให้เหมาะสม
● วางแผนการนำเสนอทางธุรกิจให้กระชับ และทรงพลังตามสไตล์ของตัวเอง

WORKSHOP 

Content
● ฝึกการเล่าเรื่องตาม Storyline
● ฝึกการนำเสนอเรื่องงาน ที่ต้องสื่อสารเป็นประจำ โดยใช้กรอบ FRAMES

Expected Outcome
● สร้างโครงเรื่อง และนำเสนอเรื่องราวได้ ตรงวัตถุประสงค์
● สามารถนำเสนอให้ได้ผลในแบบของตัวเองอย่างทรงพลัง

วิทยากร
คุณทอปัด สุบรรณรักษ์
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารเพื่อความยั่งยืน
คุณชญาน์ทัต วงศ์มณี (ท้อฟฟี่ แบรดชอว์)
นักเขียน และ VP Content Management
ธนาคารไทยพาณิชย์
วันและสถานที่อบรม
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
09.00 - 16.00 น.
Asia Aviation Academy
ศูนย์ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านการบินระดับเอเชีย
228 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกในแบบฟอร์ม เพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 6,900 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 8,900 บาท

หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที
© 2019 Marketing Association of Thailand
logo