SHARE

Digital Marketing in Action #5

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
  1. ผู้ที่เตรียมตัวเป็นเจ้าของธุรกิจ
  2. ผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์
  3. ผู้ประกอบการ SMEs
  4. ผู้ที่สนใจเรียนรู้ทางด้านดิจิทัล
  5. ผู้บริหารฝ่ายการตลาด / ฝ่ายขาย
  6. ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
Session 1: Intro to Digital Marketing in Action

09.00 – 09.45 น. Course Opening : Welcome to the world of “Marketing in Digital Era”
• มองเห็นภาพกว้างของการเดินทางเข้าสู่ยุคดิจิทัล
พร้อมเทรนด์ใหม่ๆที่น่าจับตามอง เพื่อเตรียมปรับตัวให้ก้าวนำอย่างมีประสิทธิภาพ
• Digital 2022 What’s going on? Key Challenges?
• World digital trend 2023 and What’s next?
โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

10.00 – 12.00 น. Break the Ice: ทำความรู้จักเพื่อนร่วมคลาส
Reflection Workshop : “นักการตลาดในโลกยุคใหม่ อะไรที่ต้องเปลี่ยน!”
• แต่ละกลุ่มหารือ และนำเสนอมุมมอง (กลุ่มละ 5 นาที)
โดย คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน

Session 2 : Technology & Future

13:00 – 13.45 น. Future of Marketing Commerce – คุณนัฐพล บุญภินนท์
13.45 – 14.30 น. Future of AI for Marketing – ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
14.45 – 16.30 น. Future of Social Platforms (LINE+FB + Linkedin+ TikTok) – คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Session 2 : Technology & Future

9:00 – 12.00 น. Data Driven Marketing
• Data มีผลต่อการ Run Business อย่างไร
• Data tools การทำงานกับ Data นั้นสำคัญตรงที่ต้องมี Data เราจะมาใช้
Public Dataผ่านเครื่องมือที่ทุกคนเข้าถึงได้ แต่ด้วยมุมมองใหม่ที่ไม่มีใครนึกถึง
รวมถึงการเรียนรู้ที่จะใช้ Social data ผ่าน social listening tools
ที่นักการตลาดทุกคนเข้าถึงได้
Workshop : หา Data จากโจทย์

โดย คุณณัฐพล ม่วงทำ

13.00 – 16.00 น. Enhancing Strategy with MarTech
• Introduction to New Era of Marketing
• How to utilize tech to drive sales

โดย คุณกัญชลี สำลีรัตน์

วันศุกร์ที่ 03 มีนาคม 2566
Session 3: Getting to know your audience : Consumers Insight & Journey

09.00 – 12.00 น.  Consumers in Digital Era มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
• เขาต้องการอะไร
• พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
• การเข้าถึงที่เปลี่ยนไป
• อะไรคือกุญแจสำคัญในการเข้าถึงหัวใจของผู้บริโภคยุคดิจิทัล
โดย ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย

13:00 – 16.00 น. Consumer insight exploration workshop ฝึกการเจาะใจและเข้าให้ถึงผู้บริโภคยุคดิจิทัล
• Selecting Consumers Segments
• Utilizing Tools to learn more about Consumers Insights
• Mapping Consumer moments & Journey
Workshop : Consumer Insights ของโจทย์
โดย คุณบังอร สุวรรณมงคล

วันกเสาร์ที่ 04 มีนาคม 2566
Session 6: Content & Creative

09.00 – 12.00 น. Content Marketing : เข้าใจการสร้างคอนเทนต์ให้มีคุณค่า เนื้อหาโดนใจลูกค้า
• Fundamental & value of content marketing
• Content Marketing Strategy
• The art of Story Telling
• Case Study of Content Marketing

13:00 – 15.00 น. Creative through words
• The art of Story Telling
• Copywriting

15:00 – 16.00 น. Content ideation workshop : ค้นหา idea สร้างสรรค์content
• Set objective / problem to be solved
• Idea Stormer
• Refine ideas / put into content
• Wrap up content
Workshop : Content ของโจทย์
โดย คุณเมธี จารุมณีโรจน์

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
Session 4: Strategy & Execution Plan

09.00 – 16.00 น. Marketing Strategy in Digital Era การวางกลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิทัลนั้นเปลี่ยนไปเพียงไร
มาร่วมกันเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์ แผนปฎิบัติการณ์ พร้อมวาง KPI ไปด้วยกัน
• What is digital strategy?
• Digital Marketing Brief Guideline
• Objective clarification
• Turn Consumer Insights to Digital Strategy
• Strategy & Execution Plan
• KPI setting and evaluation
Workshop : Marketing Strategy ของโจทย์
โดย ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2565
Session 5: Getting to Know Media : Platform & Planning

09.00 – 12.00 น. The changing landscape of Digital Media Channel & Strategy เข้าใจความเปลี่ยนไปของช่องทางการตลาด และเข้าใจภาพรวมของแพลตฟอร์มใหม่ๆ รวมถึงกลยุทธ์หลักๆในการใช้ Digital Media
* The changing landscape of digital media channels and strategy
* Pro & Con of each touchpoint
* How to use each touchpoint to support your business goal
(Awareness, Consideration and Conversion)
Workshop : Touchpoints Planning ของโจทย์
โดย  คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย

13.00 – 16.00 น. Pre-planning : how to get start
* Recap – understand a meaning of each digital metric
* Online tools for pre-plan digital campaign
* How to define your objective and set a KPI to your team or agency
* How to read and understand your digital campaign report
* Q & A
โดย  คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566
Session 7: Digital Marketing Plan in Action

09.00 – 16.00 น. Digital Marketing Plan in Action
นำความรู้ที่เรียนมาทั้งหมด มารวมเป็นแผนกลยุทธ์การตลาด เพื่อฝึกในการ
ลงรายละเอียดการตลาดร่วมกันตามสถานการณ์จริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตลาดดิจิทัลให้คำปรึกษา
เรียนรู้แบบรู้ลึก รู้จริง ลงมือจริง ทั้ง 3 ด้านที่เป็นหัวใจหลัก
* Digital marketing strategy & planning
* Content strategy & planning
* Media strategy & planning
Workshop : ได้แผน ไป Present
โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566
Session 8: Presentation and discussion

13.00 – 16.30 น. Team Presentation : Digital Marketing Strategy & Action Plan
แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานเพื่อรับ comment จากผู้เชี่ยวชาญ
โดยแต่ละกลุ่มจะมีเวลาดังนี้
• นำเสนอ 20 นาที
• คอมเม้น 20 นาที
โดย คุณกิตติพงษ์ วีระเตชะ, คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข และ คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

16.30 – 17.00 น. Closing speech & Certificate ceremony
• ผู้บริหารกล่าวปิด
• มอบประกาศนียบัตร
โดย ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ

วิทยากร
คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล
อุปนายกฝ่าย Digital marketing &Technology
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

Strategic Planning Director &Co-Founder
BrandBaker Co.,Ltd.
คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน
Human Relationship Building Expert
Professional instructor and Inspirer
คุณนัฐพล บุญภินนท์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด
ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
อุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์
Co-Founder
Small World for Kids Co., Ltd.
Facebook Alpha Tester , LINE Certified Coach
คุณณัฐพล ม่วงทำ
เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน
อาจารย์วิชา Data-Driven Communication
ผู้เขียนหนังสือ Personalized Marketing
คุณกัญชลี สำลีรัตน์
Founder and Managing Director, DigiNative
a member of iiG
ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย
Chairman of Management Board
INTAGE Thailand
คุณบังอร สุวรรณมงคล
CEO and Founder
Hummingbirds Consulting
คุณเมธี จารุมณีโรจน์
Chief Marketing Officer
CardX
ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย
Performance & Ecommerce Lead
Publicis Media Thailand
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ด้านการตลาดและนวัตกรรม
กลุ่มบริษัทเดนท์สุฯ ประเทศไทย
คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข
Director ,Digital Marketing Program
School of Business Administration
Bangkok University
วันและสถานที่อบรม
สัมมนาทุกวันวันศุกร์ และเสาร์
วันที่ 24, 25 กุมภาพันธ์
3, 10, 11,17,18 และ 25 มีนาคม 2565
09.00 - 16.00 น.
โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21
2 ซอย สุขุมวิท 19 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 45,000 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 49,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที
© 2019 Marketing Association of Thailand
logo