SHARE

Digital Marketing in Action #4

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
  1. ผู้ที่เตรียมตัวเป็นเจ้าของธุรกิจ
  2. ผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์
  3. ผู้ประกอบการ SMEs
  4. ผู้ที่สนใจเรียนรู้ทางด้านดิจิทัล
  5. ผู้บริหารฝ่ายการตลาด / ฝ่ายขาย
  6. ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 Intro to Digital Marketing in Action

09.00 – 09.45 น. Course Opening : Welcome to the world of “Marketing in Digital Era”
• กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหารสมาคมฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ และภาพรวมของหลักสูตร
• มองเห็นภาพกว้างของการเดินทางเข้าสู่ยุคดิจิทัล พร้อมเทรนด์ใหม่ๆที่น่าจับตามอง เพื่อเตรียมปรับตัวให้ก้าวนำอย่างมีประสิทธิภาพ
• Digital 2022 What’s going on? Key Challenges?
• World digital trend 2022 and What’s next?
โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

09.45 – 10.00 น. แบ่งกลุ่ม และ จัดเคสของแต่ละกลุ่ม เพื่อใช้ในการเรียนตลอดคอร์ส (แจกโจทย์)

10.00 – 12.00 น. Break the Ice: ทำความรู้จักเพื่อนร่วมคลาส
Reflection Workshop : “นักการตลาดในโลกยุคใหม่ อะไรที่ต้องเปลี่ยน!”
• แต่ละกลุ่มหารือ และนำเสนอมุมมอง (กลุ่มละ 5 นาที)
โดย คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน

13:00 – 16.00 น. Data Driven Marketing
• Data มีผลต่อการ Run Business อย่างไร
• Data tools การทำงานกับ Data นั้นสำคัญตรงที่ต้องมี Data เราจะมาใช้
Public Dataผ่านเครื่องมือที่ทุกคนเข้าถึงได้ แต่ด้วยมุมมองใหม่ที่ไม่มีใครนึกถึง
รวมถึงการเรียนรู้ที่จะใช้ Social data ผ่าน social listening tools
ที่นักการตลาดทุกคนเข้าถึงได้
Workshop : หา Data จากโจทย์

โดย คุณณัฐพล ม่วงทำ

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 Media – Entertainment – Commerce Trends

Future of Platform
09.00 – 10.00 น. Facebook – คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์
10.00 – 11.00 น. LINE – คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์
11.15 – 12.00 น. TIKTOK – คุณภัชภิชา เม่นมิ่ง
13.00 – 14.00 น. Google – คุณรจนา ดำเกิงตระกูล

Future of MarTech
14.00 – 14.45 น. How to enhance marketing strategy with Martech
โดย คุณกัญชลี สำลีรัตน์

Future of Entertainmerce & The New Reality
15.00 – 16.00 น. Crypto x NFT x Gamefi
โดย คุณธีระฑัต หนูดำ

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 Getting to know your audience : Consumers Insight & Journey

09.00 – 12.00 น. Consumers in Digital Era มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
• เขาต้องการอะไร
• พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
• การเข้าถึงที่เปลี่ยนไป
• อะไรคือกุญแจสำคัญในการเข้าถึงหัวใจของผู้บริโภคยุคดิจิทัล
โดย ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย

13:00 – 16.00 น. Consumer insight exploration workshop ฝึกการเจาะใจและเข้าให้ถึงผู้บริโภคยุคดิจิทัล
• Selecting Consumers Segments
• Utilizing Tools to learn more about Consumers Insights
• Mapping Consumer moments & Journey
Workshop : ได้ Consumer Insights ของโจทย์
โดย คุณบังอร สุวรรณมงคล

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 Strategy & Execution Plan

09.00 – 16.00 น. Marketing Strategy in Digital Era การวางกลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิทัลนั้นเปลี่ยนไปเพียงไร
มาร่วมกันเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์ แผนปฎิบัติการณ์ พร้อมวาง KPI ไปด้วยกัน
• What is digital strategy?
• Digital Marketing Brief Guideline
• Objective clarification
• Turn Consumer Insights to Digital Strategy
• Strategy & Execution Plan
• KPI setting and evaluation
Workshop : ได้ Marketing Strategy ของโจทย์
โดย ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 Digital Touchpoint Planning

09.00 – 16.00 น. Digital Touchpoint Planning
* The changing landscape of digital media channels and strategy
* Pro & Con of each touchpoint
* How to use each touchpoint to support your business goal
(Awareness, Consideration and Conversion)
Workshop : ได้ Touchpoints Planning ของโจทย์
โดย  คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 Content & Creative

09.00 – 12.00 น. Content Marketing : เข้าใจการสร้างคอนเทนต์ให้มีคุณค่า เนื้อหาโดนใจลูกค้า
• Fundamental & value of content marketing
• Content Marketing Strategy
• The art of Story Telling
• Case Study of Content Marketing

13:00 – 15.00 น. Creative through words
• The art of Story Telling
• Copywriting

15:00 – 16.00 น. Content ideation workshop : ค้นหา idea สร้างสรรค์content
• Set objective / problem to be solved
• Idea Stormer
• Refine ideas / put into content
• Wrap up content
Workshop : ได้ Content ของ โจทย์
โดย คุณเมธี จารุมณีโรจน์

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 Digital Marketing Plan in Action

09.00 – 16.00 น. Digital Marketing Plan in Action
นำความรู้ที่เรียนมาทั้งหมด มารวมเป็นแผนกลยุทธ์การตลาด เพื่อฝึกในการ
ลงรายละเอียดการตลาดร่วมกันตามสถานการณ์จริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตลาดดิจิทัลให้คำปรึกษา
เรียนรู้แบบรู้ลึก รู้จริง ลงมือจริง ทั้ง 3 ด้านที่เป็นหัวใจหลัก
* Digital marketing strategy & planning
* Content strategy & planning
* Media strategy & planning
Workshop : ได้แผน ไป Present
โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 Presentation and discussion

09.00 – 12.00 น. เตรียมตัว และซ้อมการนำเสนอแผน

13.00 – 16.30 น. Team Presentation : Digital Marketing Strategy & Action Plan
แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานเพื่อรับ comment จากผู้เชี่ยวชาญ
โดยแต่ละกลุ่มจะมีเวลาดังนี้
• นำเสนอ 20 นาที
• คอมเม้น 20 นาที
โดย คุณกิตติพงษ์ วีระเตชะ, คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข และ คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

16.30 – 17.00 น. Closing speech & Certificate ceremony
• ผู้บริหารกล่าวปิด
• มอบประกาศนียบัตร
โดย คุณอนุวัตร เฉลิมไชย

วิทยากร
คุณกัญชลี สำลีรัตน์
Founder and Managing Director
DigiNative - a member of iiG
คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย
Senior professional
marketing technology enablement
Card X
คุณณัฐพล ม่วงทำ
เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน
อาจารย์วิชา Data-Driven Communication
ผู้เขียนหนังสือ Personalized Marketing
คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข
Director, Digital Marketing Program School of Business Administration
Bangkok University
ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย
COO
INTAGE Thailand
คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์
Co-Founder
Small World for Kids Co., Ltd.
1 ใน 10 Facebook Alpha Tester ของประเทศไทย
และ LINE Certified Coach
คุณธีระฑัต หนูดำ
Digital Asset investor
เจ้าของเพจ คยต และ Mooncat แมวกาวเกมส์
คุณบังอร สุวรรณมงคล
CEO and Founder
Hummingbirds Consulting
คุณภัชภิชา เม่นมิ่ง
Growth partnership team lead
TikTok
คุณรจนา ดำเกิงตระกูล
Head of Agency and Google Marketing Platform
Google Thailand
คุณเมธี จารุมณีโรจน์
Managing Partner
BrandAholics
คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน
Human Relationship Building Expert
Professional instructor and Inspirer
ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล
คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล
Strategic Planning Director &Co-Founder
BrandBaker Co., Ltd.
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร
กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันและสถานที่อบรม
สัมมนาทุกวันวันศุกร์ และเสาร์
วันที่ 11, 12, 18, 25, 26 มีนาคม
1, 2 และ 8 เมษายน 2565
09.00 - 16.00 น.
แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21
2 ซอย สุขุมวิท 19 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 43,000 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 47,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที
© 2019 Marketing Association of Thailand
logo