News

MAT ร่วมกับ SCG ชวนนิสิต นักศึกษาร่วมประกวด “การสร้างแบรนด์” โครงการ J-MAT Brand Planning Competition ครั้งที่ 1

สมาคมการตลาดฯ ร่วมกับ SCG เปิดเวทีแข่งขัน “การสร้างแบรนด์” สำหรับเยาวชนที่มีความสนใจด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์ ได้มาร่วมประลองความคิด พิชิตเงินรางวัล ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบของเวิร์คช็อปและได้ทดลองลงมือทำ

Course

สมาคมการตลาดแห่งประเทศจับมือแบรนด์ดัง ร่วมสร้างนักการตลาดรุ่นเยาว์

โครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา เข้าร่วมเรียนรู้ทักษะและวิธีการทำงานของนักการตลาดผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแบบเข้มข้นและเจาะลึก ตลอดระยะเวลา 2 เดือน

News

งานชี้แจงโจทย์ J-MAT Award#30

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าแบรนด์แกมโบล (GAMBOL) จัดพิธีเปิดโครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 30 พร้อมชี้แจงโจทย์ และรายละเอียดการทำแผนการตลาด ภายใต้หัวข้อ “เดิน..เฟี้ยว ไอเดีย..ฟ้าว” ในรูปแบบอีเว้นต์เสมือนจริง

Subscribe now

© 2019 Marketing Association of Thailand
logo