Knowledge

เมื่อวิกฤติโควิดกลับมา เราจะรับมือกับมันอย่างไร

สมาคมการตลาดฯ ขอรวบรวมคำแนะนำต่างๆ จากประสบการณ์ตรงของผู้บริหารองค์กรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยน เพื่อรับมือกับความท้าทายรอบใหม่นี้

Subscribe now

© 2019 Marketing Association of Thailand
logo