SHARE

Data and Insight Driven Marketing #5

หลักสูตรเพื่อการอัพสกิลการทำการตลาดยุคใหม่ของคุณด้วยการใช้ข้อมูล และอินไซท์ กำหนดกลยุทธ์ที่ได้ผลจริง ที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้าน Data และ Insight
สิ่งที่คุณจะได้จากหลักสูตรนี้
ได้นำความรู้ไปออกแบบ และวางแผนการหา DATA และ INSIGHT ได้มาใช้ประโยชน์ทางการตลาด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายในองค์กร
ทำงานร่วมกับ DATATECHNICIAN อย่างเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น
เรียนรู้ CASE STUDY ผลงานจากการใช้งานจริงจากองค์กรชั้นนำ
มี WORKSHOP การทำงานจริงในห้องเรียน จบแล้วสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ทันที
สอนตั้งแต่การเรื่มเรียน DATA ขั้นพื้นฐาน เหมาะกับนักการตลาดทุกท่าน ไม่จำเป็นต้องเป็น DATA EXPERT
DAY 1 : Data Driven Marketing
โดย คุณหนุ่ย เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน
อาจารย์ วิชา DATA-DRIVEN COMMUNICATION และผู้เขียนหนังสือ PERSONALIZED MARKETING
 1. Data Thinking & Analytic Mindset
  สอนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อต่อยอดออกมาเป็นแคมเปญการตลาด
 2. Creativity-Driven Data with Data Collection Canvas
  สอนการคิดแคมเปญการตลาดเพื่อเก็บข้อมูลที่ต้องการ
 3. CRM Strategy Canvas
  สอนการวางกลยุทธ์การตลาดแบบ Personalization ที่สามารถนำไปใช้กับแผนการตลาดจริงของธุรกิจตัวเอง

 

DAY 2 : Insight Driven Marketing
โดย คุณเอง บังอร สุวรรณมงคล
CEO and Founder at Hummingbirds Consulting
 1. เรียนรู้พื้นฐานการตลาด ที่งานการตลาดส่วนใหญ่พลาดมากที่สุด คือการมี 3 องค์ประกอบต่อไปนี้ที่แข็งแรง
  Marketing Goal, Strategy, Tactics
 2. Consumer Blackbox: บางครั้งลูกค้าไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร แล้วคุณจะค้นหาความต้องการ (unmet needs) ที่ซ่อนอยู่ในตลาดได้อย่างไร?
 3. เข้าใจการหา Winning Strategy ให้กับงานการตลาดของคุณ​ ด้วยการค้นหากล่องดำ 3 ส่วนคือ
  – Customers’ Needs: ที่ใครๆคิดว่าง่าย เราเข้าใจลูกค้าจริงหรือเปล่า?
  – Our Core Competency: จุดแข็งของเรา คืออะไร และจะพัฒนาต่อได้อย่างไร ?
  – Our competitors’ landscape: การมองคู่แข่งจากมุมลูกค้า ไม่ใช่มุมของนักการตลาดเอง
 4. การนำ Winning Strategy มาใช้กับการตลาดในด้านต่างๆ
  – Product Strategy ค้นหากลยุทธ์ในการออกสินค้าและบริการ ที่ตลาดต้องการ
  – Communication Strategy วิธีสร้างการสื่อสารที่ทรงพลัง และเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ได้จริง
  – Innovation Strategy วิธีคิดในการสร้างนวตกรรมใหม่ในองค์กร ที่สร้าง “คุณค่าใหม่” ในตลาดได้จริง
 5. Case study การเรียนรู้ครั้งนี้จะจัดเต็มด้วยกรณีศึกษาเพื่อทุกคนได้เข้าใจจริง ในแต่ละประเด็น
วิทยากร
คุณบังอร สุวรรณมงคล
CEO and Founder
Hummingbirds Consulting
คุณณัฐพล ม่วงทำ
เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน
อาจารย์วิชา Data-Driven Communication
อาจารย์วิชา DATA-DRIVEN COMMUNICATION และผู้เขียนหนังสือ PERSONALIZED MARKETING
วันที่ 28 -29 มีนาคม 2566
9.00 - 16.00 น.
Grande Centre Point Ratchadamri Hotel
153/2 ถนน ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 14,900 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 15,900 บาท

© 2019 Marketing Association of Thailand
logo