News

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาฯ ของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

SHARE
“The Future Marketer”

ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 15 คน จากผู้สมัครรับทุนจากมูลนิธิฯ จำนวน 80 คน
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้

 

 

 

 

ทั้งนี้ขอให้นิสิต-นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก นำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1. ชื่อจริง-นามสกุล / ชื่อเล่น
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ไฟล์ PDF)
3. มหาวิทยาลัย / ชั้นปี ปัจจุบัน
4. สำเนาหน้า Book Bank 1 ชุด (ไฟล์ PDF)
ส่งอีเมล์ไปที่ : [email protected] (คุณประภาพรรณ)

และขอให้นิสิตนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมกลุ่ม line Official (@matsociety อย่าลืมใส่เครื่องหมาย@นำหน้า) และ Facebook (MAT Society) เพื่อรับข่าวสาร และการนัดหมายในอนาคต

หมายเหตุ :
– สำหรับการนัดรายงานตัว ทางมูลนิธิเพื่อการศึกษาจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง 
– แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ (ผู้หญิงใส่กระโปรงยาว รองเท้าหุ้มส้น ผู้ชายผูกไทด์)

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 02-679-7360-3 (คุณประภาพรรณ)

Tags:

ผู้เขียน
MAT Team

Marketing Association of Thailand

Subscribe now

© 2019 Marketing Association of Thailand
logo