News

ประกาศผล! แคมเปญการตลาดฯ เข้ารอบสุดท้าย Finalists Marketing Award of Thailand 2022

SHARE

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565

ตามที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดโครงการประกวดแคมเปญการตลาดประจำปี ภายใต้ชื่องาน “Marketing Award of Thailand 2022” เพื่อส่งเสริมและเชิดชูนักการตลาดไทยที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และให้การสนับสนุนการพัฒนานักการตลาดไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล และในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 55 แคมเปญ แยกเป็น 73 ผลงานจาก 39 องค์กรทั่วประเทศ ซึ่งทุกๆผลงานได้รับการตัดสิน และคัดเลือกอย่างถี่ถ้วน และเป็นธรรมจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในนามของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่ผ่านเข้ารอบ และขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประกวดทุกองค์กร ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยแคมเปญ จาก 4 กลุ่มผลงาน ที่ผ่านการเข้ารอบสุดท้าย (Finalists) ได้แก่

Award Category 1 : Strategic Marketing แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์
 • The Resume “จากใจ ไปรษณีย์ไทย” – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • In a Relationship with Lotus’s – Lotus’s (Ek-Chai Distribution System Company Limited)
 • “กาช้างปอง” รองเท้าแตะช้างดาวแบบสุ่ม – บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • PT Max Service – PTG Energy Public Company Limited
 • Meat Zero launch in Thailand – CPF food and beverage

Award Category 2 : Brand Experience & Communication แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างคุณค่าของแบรนด์
 • โครงการถุงนมกู้โลก – บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
 • The Resume “จากใจ ไปรษณีย์ไทย” – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • ช้างดาว : ห่านคู่ Legendary Edition – บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด และ บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด
 • PT Max Service – PTG Energy Public Company Limited
 • งานช่างวิถีใหม่ ที่ทำให้ชีวิตทุกวันช่างง่าย – บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล แอนด์โซลูชั่น จำกัด (Q-CHANG Business)

Award Category 3 : Innovations & Martech แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ให้แก่ธุรกิจ
 • CP BOLOGNA THE 1st META “WORTH” – CPF Food and Beverage Company Limited
 • Draw your Dreams with Designs By CPAC Green Solution – บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
 • In a Relationship with Lotus’s – Lotus’s (Ek-Chai Distribution System Company Limited)
 • The World’s First Credit Card in an NFT – Ayudhya Capital Services Company Limited.
 • Meat Zero – No. 1 Plant-Based Meat in Thailand – CPF Food and Beverage Co., Ltd.

Award Category 4 : Sustainable Marketing แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน
 • โครงการถุงนมกู้โลก – บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
 • GO GREEN Together – ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • Sivatel Bangkok Hotel – Sivayathorn Co., Ltd.
 • “บูลลี่ในโรงเรียน หยุดได้ด้วยนักเรียน” – บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • งานช่างวิถีใหม่ ที่ทำให้ชีวิตทุกวันช่างง่าย – บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล แอนด์โซลูชั่น จำกัด (Q-CHANG Business)

หมายเหตุ: การแจ้งผลการตัดสินในเอกสารนี้ เป็นการจัดเรียงตามลำดับใบสมัครของแคมเปญ โดยไม่ได้จัดเรียงตามระดับคะแนนแต่อย่างใด


 

สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ Finalists ตามรายชื่อที่แจ้งไว้ ทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จะติดต่อผู้ประสานงาน ตามรายละเอียดที่ได้ให้ไว้ในใบสมัคร เพื่อนัดหมายขั้นตอนการเตรียมตัว และ ช่วงเวลาสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.30 น. ในรูปแบบการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ (ZOOM)

 


หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณจิราภรณ์
อีเมล์: [email protected] โทร. 099-242-5244
หรือ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 02-679-7360-3

Tags:

ผู้เขียน
MAT Team

Marketing Association of Thailand

Subscribe now

© 2019 Marketing Association of Thailand
logo