SHARE

Marketing For Tomorrow

องค์กรที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในการใช้ Innovation คือ นวัตกรรมนั้นต้องออกแบบและพัฒนามาจากการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ถ้าสิ่งนั้นแก้ปัญหาและสร้างคุณค่าใหม่ได้จริง ลูกค้าจะยอมเลือกเรา และเป็นเหตุผลที่ทำให้ธุรกิจของเราโตขึ้นแบบยั่งยืน และมีกำไรจริง
เหมาะกับผู้บริหาร Director Level เป็นต้นไปในองค์กรที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ :
• ทีม Innovation / Digital
ที่ต้องหากลยุทธ์ของ Innovation ที่ user ต้องการ สร้างกำไรได้ และยั่งยืนจริง
• ผู้บริหาร
ของธุรกิจ Platform / Tech driven company
• องค์กรทั่วไป
ที่กำลังมองหาการทำ Digital Transformation แบบมีกลยุทธ์และตอบโจทย์ตลาดได้จริง

Day1 : 21 June 2022

เวลา 9.00 – 12.00 น.
Marketing Transformation – The Next Marketing
Digital Disruption 

• การเข้ามาดิสรัปต์โลกธุรกิจของเทคโนโลยี
• ธุรกิจที่ถูกบีบให้เปลี่ยน
• ปัจจัยการแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป

Marketing Transformation: กระบวนการทรานส์ฟอร์มแนวคิดการตลาด

• อะไรคือนิยามของ Digitization, Digitalization, Transformation
• รูปแบบการตลาดและความแตกต่างของยุคก่อน VS ยุค Disruption

Marketing Transformation Framework: เฟรมเวิร์คหลัก สามมุมมองของการทำการตลาดยุคใหม่

• Product Transformation :

o Customer Desirability
o Business Capability
o Digital Technology

• Experience Transformation :

o Touchpoint
o Interaction
o Experience Technology

• Brand Transformation :

o Brand Value
o Communication
o Activation

• Data Driven Organization :

o Transformation Case study

โดย คุณสโรจ เลาหศิริ
Head of Marketing Transformation & Marketing Strategy, Bluebik Group PLC.

เวลา 13.00 – 14.30 น.
MarTech 2030 : Augmented Technology for Marketer

• Marketing Technology Fundamentals
• How Technology Transform Marketing World
• Marketing Technology Trend for The Next Decade
• The Orchestration of Business, Marketing, Technology & Data
• Real world used case from vary industry

โดย คุณจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์
Head of Digital Marketing, Plus Property.
Book Author of “Marketing Technology Trend 2022”

เวลา 14.45 – 16.15 น.
Metaverse – World for tomorrow business

• Metaverse Trend
• What’s Metaverse ?
• Metaverse Industry
• Metaverse OS
• Re-imaging Business with Metaverse
• Brandverse Solution & Partnership Model
• T-VERSE : Multiverse Bridge Platform & Ecosystem

โดย คุณณัฐเศรษฐ์ ไตรทิพย์เจริญชัย
Digital Evangelist & CEO, Jenosize  Digital Group

Day2 : 22 June 2022

เวลา 9.00 – 12.00 น.
Innovation Strategy and Discover Unknown 

• Discover unknown = Art of asking the right question and right analysis for human first innovation
• GOOD innovation starts with IDEAs, but RIGHT innovation starts with WHY?
• How to find your “WHY”? = User insight deep dive
• Tools to discover unknows
• How to find a winning strategy for your innovation?

o Consumer understanding: User insight deep dive
o Core competency: What is perceived as our strengths and weakness?
o Competitive landscape: Understanding all alternatives which solve the same problems with us from a user perspective.

• Innovation Strategy = Long Term Superior Growth
• Case studies from local and international brands

โดย คุณบังอร สุวรรณมงคล
CEO and Founder, Hummingbirds Consulting

เวลา 13.00 – 16.00 น.
Workshop: Innovation Strategy and Discover Unknown

นำเครื่องมือและวิธีคิดต่างๆมาใช้ ในโจทย์การทำงานจริง

โดย คุณบังอร สุวรรณมงคล
CEO and Founder, Hummingbirds Consulting
และ คุณสโรจ เลาหศิริ
Head of Marketing Transformation & Marketing Strategy, Bluebik Group PLC.

วิทยากร
คุณจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์
Head of Digital Marketing, Plus Property.
Book Author of "Marketing Technology Trend 2022"
คุณณัฐเศรษฐ์ ไตรทิพย์เจริญชัย
CEO, Jenosize Digital Group
Chief Metaverse Officer, Brandverse
คุณบังอร สุวรรณมงคล
CEO and Founder
Hummingbirds Consulting
คุณสโรจ เลาหศิริ
Head of Marketing Transformation & Marketing Strategy
Bluebik Group PLC.
วันและสถานที่อบรม
วันอังคาร และ พุธ ที่ 21 - 22 มิถุนายน 2565
09.00 - 16.00 น.
โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21
2 ซอย สุขุมวิท 19 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกในแบบฟอร์ม เพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 14,900 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 15,900 บาท

หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที
logo