News

ประกาศผลรางวัล Marketing Award of Thailand 2022

SHARE


สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ประกาศผลรางวัล Marketing Award of Thailand สุดยอดงานประกวดแคมเปญการตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุน และยกย่องผลงานซึ่งเป็นฝีมือของนักการตลาดในประเทศไทย ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครในด้านกลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์ มีการนำนวัตกรรมการตลาดหรือแนวคิดด้านการตลาดต่างๆมาเป็นเครื่องมือในการตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้กับองค์กรได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถวัดได้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จ พร้อมสร้างผลลัพธ์เชิงบวกอย่างยั่งยืน ผู้ชนะรางวัลนี้จึงนับเป็นเกียรติภูมิขององค์กรและของประเทศ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างและกรณีศึกษาในการยกระดับการตลาดของประเทศไทย

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมานี้ มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 73 ผลงาน จาก 39 องค์กร ทั่วประเทศ และการแข่งขันสิ้นสุดลงในเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จึงได้มีการจัดพิธีประกาศผลรางวัล “Marketing Award of Thailand: สุดยอดแคมเปญการตลาด” ณ โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ โดยมีรายนามผู้ชนะรางวัล จำนวน 4 กลุ่มรางวัล มีรายละเอียดดังนี้

Award Category 1: Strategic Marketing
แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์ สะท้อนแนวคิดทางการตลาดเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย และมีการนำกลยุทธ์มาแปรเป็นแผนปฎิบัติการณ์ที่สอดคล้อง ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ทางธุรกิจท่ามกลางการแข่งขัน และสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับแบรนด์ มีแคมเปญที่ได้รับรางวัล ดังนี้

 • รางวัล Gold Award มี 1 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล
  1. ชื่อผลงาน : Meat Zero – ‘No.1 Plant Based Meat in Thailand’ จาก บริษัท CPF Food and Beverage Company Limited
 • รางวัล Silver Award มี 1 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล
  1. ชื่อผลงาน : PT Max Service จาก บริษัท  PTG Energy Public Company Limited
 • รางวัล Bronze Award มี 3 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล
  1. ชื่อผลงาน : “กาช้างปอง” รองเท้าแตะช้างดาวแบบสุ่ม จาก บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  2. ชื่อผลงาน : The Resume “จากใจ ไปรษณีย์ไทย” จาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  3. ชื่อผลงาน : In a Relationship with Lotus’s จาก บริษัท  Lotus’s (Ek-Chai Distribution System Company Limited)

Award Category 2 : Brand Experience & Communication
แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างคุณค่าของแบรนด์ โดยมีการถ่ายทอดจุดยืนของ แบรนด์แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านการสร้างประสบการณ์และการสื่อสารต่างๆ ส่งผลไปสู่การสนับสนุนสินค้าหรือบริการ กลายเป็นความจงรักภักดีในตัวแบรนด์ และนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

 •  รางวัล Gold Award – ไม่มีแคมเปญที่ได้รับรางวัล
 • รางวัล Silver Award มี 4 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล
  1. ชื่อผลงาน : งานช่างวิถีใหม่ ที่ทำให้ชีวิตทุกวันช่างง่าย จาก บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล แอนด์โซลูชั่น จำกัด (Q-CHANG Business)
  2. ชื่อผลงาน : ช้างดาว : ห่านคู่ Legendary Edition จาก บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด และ บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด
  3. ชื่อผลงาน The Resume “จากใจ ไปรษณีย์ไทย” จาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  4. ชื่อผลงาน : PT Max Service จาก บริษัท PTG Energy Public Company Limited
 • รางวัล Bronze Award มี 1 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล
  1. ชื่อผลงาน : โครงการถุงนมกู้โลก จาก บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

Award Category 3 : Innovations & Martech
แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ให้แก่ธุรกิจ มีแนวทางความคิดทางการตลาดที่โดดเด่น สร้าสรรค์ และมีการนำเสนออย่างลงตัว ทั้งคุณค่าของสินค้าและบริการ พร้อมสะท้อนคุณค่าของแบรนด์ โดยใช้นวัตกรรมและเครื่องมือทางการตลาดที่ทันสมัย และนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

 • รางวัล Gold Award – ไม่มีแคมเปญที่ได้รับรางวัล
 • รางวัล Silver Award – ไม่มีแคมเปญที่ได้รับรางวัล
 • รางวัล Bronze Award มี 5 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล
  1. ชื่อผลงาน : CP BOLOGNA THE 1st META “WORTH” จาก บริษัท : CPF Food and Beverage Company Limited
  2. ชื่อผลงาน : Meat Zero – ‘No.1 Plant Based Meat in Thailand’ จาก บริษัท : CPF Food and Beverage Company Limited
  3. ชื่อผลงาน : In a Relationship with Lotus’s จาก บริษัท : Lotus’s (Ek-Chai Distribution System Company Limited)
  4. ชื่อผลงาน : Draw your Dreams with Designs By CPAC Green Solution  จาก บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
  5. ชื่อผลงาน : The World’s First Credit Card in an NFT  จาก บริษัท : Ayudhya Capital Services Company Limited

Award Category 4 : Sustainable Marketing
แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน โดยสามารถสะท้อนจุดยืนของแบรนด์ ในการหวังผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง stakeholder ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตัวองค์กร พนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมและสร้างผลลัพธ์เชิงบวกอย่างโดดเด่น มีนัยยะสำคัญ

 • รางวัล Gold Award มี 2 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล
  1. ชื่อผลงาน : Sivatel Bangkok Hotel จาก บริษัท SIVAYATORN COMPANY LIMITED
  2. ชื่อผลงาน : โครงการถุงนมกู้โลก จากบริษัท : บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
 • รางวัล Silver Award มี 1 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล
  1. ชื่อผลงาน : GO GREEN Together จาก ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
 • รางวัล Bronze Award มี 2 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล
  1. ชื่อผลงาน : งานช่างวิถีใหม่ ที่ทำให้ชีวิตทุกวันช่างง่าย จากบริษัท  เน็กซเตอร์ ดิจิตอล แอนด์โซลูชั่น จำกัด (Q-CHANG Business)
  2. ชื่อผลงาน : “ บูลลี่ในโรงเรียน หยุดได้ด้วยนักเรียน ” จาก บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

และมี “สุดยอดแคมเปญแห่งปี” อีก จำนวน 2 รางวัล คือ
1. CMO’s Top Choice Award : สุดยอดแคมเปญจากเสียงโหวตของ CMO เป็นรางวัลพิเศษที่ได้รับการโหวตด้วยคะแนนสูงสุด จาก MAT CMO COUNCIL ซึ่งเป็นคณะผู้บริหารระดับสูงด้านการตลาดกว่า 100 ท่าน จากบริษัทชั้นนำในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ

• ผลงานที่ชนะ : ช้างดาว : ห่านคู่ Legendary Edition
• โดย บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด และ บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด

2. Grand Prize สุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งปี : ที่มีความเป็นเลิศทั้งในเชิงกลยุทธ์ วิธีการ ความคิดสร้างสรรค์ และผลลัพธ์ที่น่าทึ่งในกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เป็นผลงานที่สะท้อนความภาคภูมิใจและความสำเร็จในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการตลาดอย่างแท้จริง ผู้ชนะรางวัลนี้ คือผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากแต่ละกลุ่มรางวัล และได้รับการโหวตสูงสุด จากคณะกรรมการผู้ตัดสิน คณะกรรมการสมาคมการตลาด และ คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของโครงการ

• ผลงานที่ชนะ : Meat Zero – ‘No.1 Plant Based Meat in Thailand’
• โดยบริษัท : CPF Food and Beverage Company Limited

โดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะยกย่องและเชิดชูนักการตลาดไทย รวมถึงองค์กรที่ใช้การตลาดขับเคลื่อนการเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างอันดี และเป็นตัวอย่างของเคสที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดใหม่ๆให้วงการการตลาดไทยสืบไป

*******************************************************************************************************************************************

ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียด และ ขั้นตอนของการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
ได้ที่ Facebook Fan page : MAT society / Line@: @matsociety 
คุณจิราภรณ์ (จิ๊บ) ที่อีเมล์: [email protected] โทร. 099-242-5244
หรือ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 02-679-7360-3 ต่อ 106

 


Tags:

ผู้เขียน
MAT Team

Marketing Association of Thailand

Subscribe now

© 2019 Marketing Association of Thailand
logo