SHARE

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

ขอเชิญสมาชิกฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ขอเชิญสมาชิกฯ เข้าร่วม “งานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567” ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
และ ร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ  “Martech & Insight Trends 2024 นักการตลาดยุคใหม่ รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์”

วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ในรูปแบบ On-Site ณ โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพ สุขุมวิท

Agenda :

09.00 – 09.15 น. สมาชิก และ แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน
09.15 – 09.30 น. ประธานกล่าวต้อนรับสมาชิก
09.30 – 10.30 น. สัมมนาพิเศษ “Martech & Insight Trends 2024 นักการตลาดยุคใหม่ รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์”
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567


 QR Code ลงทะเบียน

 

สอบถามข้อมูลได้ที่​ :
Line Official : @matsociety
Tel: 026797360-3

วันและสถานที่จัดงาน
วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567
09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องสุขุมวิท3 และ4 ชั้น8 โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพ สุขุมวิท
491 ถ. สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ
กรุณาลงทะเบียน 1 ท่าน ต่อ 1 แบบฟอร์ม

กิจกรรมนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย

© 2019 Marketing Association of Thailand
logo