News

งานชี้แจงโจทย์ J-MAT Award#29

ภาพบรรยากาศการชี้แจงโจทย์โครงการประกวดแผนการตลาด ภายใต้หัวข้อ “จัดจ้าน สุดไอเดีย” ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ มีนิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ เข้าร่วมงานกว่า 897 คน จาก 48 สถาบันทั่วประเทศ และสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวน 2,938 คน รวม 454 ทีม

สมัครรับข่าวสาร

logo