Knowledge

งานแถลงข่าว สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กับเทรนด์การตลาด ครึ่งปีหลัง 2023 และทิศทางการพัฒนาการตลาดไทย

2.6k
SHARE

นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ  พร้อม ผศ. ดร. เอกก์ ภทรธนกุล อุปนายก ฝ่ายกิจกรรมการสื่อสารและการตลาดยั่งยืน เผย 4 เทรนด์การตลาด ที่ทำให้ธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ให้ทันความต้องการของผู้บริโภค แนะกลยุทธ์เชิงก้าวหน้าสำหรับการ “ปรับเปลี่ยนและปฏิรูปแนวคิด” สู่ความสำเร็จของผู้บริหารในโลกการตลาดยุคใหม่

ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เผยว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความซับซ้อนขึ้น  โลกธุรกิจการตลาดก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ถือเป็นยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง พฤติกรรม ความต้องการ และ ความคาดหวังของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนอย่างสิ้นเชิง แผนการตลาดแบบเดิมๆอาจไม่นำไปสู่ผลสำเร็จที่ต้องการอีกต่อไป

“ในโลกธุรกิจที่ผู้บริโภคมองหาคุณค่าและประสบการณ์ใหม่ ผู้บริหารและนักการตลาด ควรให้ความสำคัญกับการปรับกลยุทธ์ เปลี่ยนวิธีการ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อมาตอบโจทย์ให้แก่พวกเขา โดยสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่เทรนด์การตลาดใหม่ๆ ที่เรามองว่า เป็น 4 เทรนด์ใหญ่ของปี 2566 นี้ กล่าวคือ Personalize Marketing : การตลาดรู้ใจ, Marketing on Multiverse : การตลาดเชื่อมโลก, Real Marketing : การตลาดจริงใจ, และ Dynamic Brand : การตลาดพร้อมปรับ

สมาคมการตลาดฯ ขอเสนอแนวทางกลยุทธ์ที่องค์กรต้องดำเนินการดังนี้

 1. Customer Empowerment: หากธุรกิจให้ความสำคัญและให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พวกเขาจะสามารถเสริมสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายและสอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าได้
 2. Applying Data Analytics and Machine Learning: องค์กรต้องรู้จักนำเทคโนโลยีมาใช้การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างประโยชน์ในกระบวนการการตลาดและการขาย
 3. Accelerating Personalized Marketing at Scale: ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและดาต้ามาสร้างประสบการณ์รู้ใจให้แก่ลูกค้า
 4. Building Ecosystems: และเน้นการสร้างระบบนิเวศน์ หรือ ecosystems อย่างครบวงจร ไม่ใช่เพียงให้ความสำคัญกับแบรนด์หรือตัวสินค้าเท่านั้น

จาก 4 เทรนด์ใหญ่ที่กล่าวมานี้ นำไปสู่ภาพใหญ่แห่งความเปลี่ยนแปลง หรือ New Marketing Model for the Future ที่เชื่อมต่อโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือนอย่างไร้รอยต่อ โดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง และเน้นการให้ความสำคัญกับเรื่อง การเสริมพลังให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับ การสร้างประสบการณ์ที่ให้คุณค่าอย่างแท้จริง

ผศ. ดร. เอกก์ ภทรธนกุล อุปนายกฝ่ายกิจกรรมการสื่อสารและการตลาดยั่งยืน เสริมว่า ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ ยังเป็นโอกาสให้ผู้บริการ และนักการตลาด “ปรับเปลี่ยนและปฏิรูปแนวคิด” เพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจเดินหน้าต่ออย่างราบรื่น โดยในยุคนี้ มี 5 มิติการตลาดใหม่ สำหรับผู้บริหาร เราสามารถเรียกง่ายๆ ว่า PILOT คือ

 •          P       Pioneering    มุ่งหน้า
 •          I        Insights          ลงลึก
 •          L       Long-term     มองยาว
 •          O       Openness      เปิดรับ
 •          T       Timeliness     ทันที

ในยุคนี้ ผู้นำองค์กรต้องเป็น pilot ผู้ขับเคลื่อนธุรกิจ แล้วให้เทคโนโลยีใหม่ๆมาเสริมทัพเป็น Co-pilot หากสามารถผสานวิสัยทัศน์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ก็จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ เริ่มจากตัวเองและทีมงาน และสิ่งสำคัญที่ตามมา คือ วิธีการในการสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยการ Reframe & Reform” หรือ “ปรับเปลี่ยนและปฏิรูปแนวคิด”

 • Reframe – ปรับเปลี่ยน : เชื่อมความเก๋าเข้ากับโลกยุคใหม่ เมื่อเทคโนโลยีก้าวกระโดด ผู้บริโภคก้าวกระโดด เด็กยุคใหม่ก้าวกระโดด ผู้นำองค์กรหรือนักการตลาด ก็ต้องกระโดดข้ามรูปแบบเดิมๆ เพื่อเดินกระบวนความคิดใหม่ให้เชื่อมกับความเปลี่ยนแปลง จะได้ทะยานต่อได้
 • Reform – ปฏิรูป : หากต้องการให้ธุรกิจไปต่อได้ในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงรอบด้าน  เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารต้องเปิดมุมมองสู่แนวคิดใหม่ๆ เพื่อจะได้พบความเป็นไปได้ของการ ไปต่อและเติบโต

ล่าสุด สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิด 2 หลักสูตร Flagship ใหม่ ที่จะมาตอบโจทย์ให้แก่ผู้บริหารที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง

Reframe สร้างความเปลี่ยนแปลง ไปกับหลักสูตร “XYZ : Experience Your Zero” หลักสูตรนี้เป็น Executive Program ใหม่ล่าสุดของสมาคมการตลาดที่จัดในรูปแบบ Cross-Generation Experience-Based Learning ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตร ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงได้เปิดมุมมองใหม่ๆ ให้เข้าใจถึงแก่นของโลกการตลาด Gen Z ให้ลึกกว่าที่เคยรู้  โดยเนื้อหาจะครอบคลุม 4 Insights สำคัญ คือ

 1. GenZ Insight: เข้าใจแนวคิดและโลกที่แตกต่างของคน GenZ
 2. Business Insight: เปิดวิสัยทัศน์การทำธุรกิจในโลกที่เปลี่ยนแปลง
 3. Communication Insight: ปรับมุมมองการสื่อสารเพื่อ Connect กับคนรุ่นใหม่
 4. Technology Insight: เปลี่ยนโลกการทำงานแบบเดิมๆ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ

ระยะเวลาหลักสูตรระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 20 กันยายน 2566

Reform ปฎิรูปความคิด ในหลักสูตร “MORPH : Visionary Re-Defined” หลักสูตรการตลาดหลักสูตรแรกที่จะมาเปิดโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงในแบบของ Morphology’ Growth Mindset Marketing Program ที่จะพาคุณ transformแนวคิด ผ่านเรื่องราวชีวิตของ คนลุยงานตัวจริง ที่ใครๆเรียกพวกเขาว่าผู้บริหาร แต่หลังบ้าน พวกเขาเป็นทั้ง นักคิด นักทำ นักเสี่ยง นักคำนวณ และ นักสร้างความเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรนี้ไม่ได้เน้นแค่การก้าวทันโลกธุรกิจ แต่อยากให้คุณสะท้อนถึงแก่นแท้ขององค์กร เข้าใจความต้องการ เข้าใจความเปลี่ยนแปลง เข้าใจเทคโนโลยี เข้าใจเป้าหมายเพื่อที่จะเดินหน้าต่อในแบบของตัวเอง เพื่อสร้าง community ของผู้บริหารนักลุยงานรุ่นใหม่ ที่พร้อม รู้ รับ ปรับ เปลี่ยนได้รอบด้าน เสริมศักยภาพผู้นำธุรกิจไทย ให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลก

ระยะเวลาหลักสูตรระหว่างวันที่ 8 กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2566

สอบถามข้อมูลได้ที่
Line OA : @MATsociety
โทร : 02-679-7360-3

ภาพบรรยากาศ งานแถลงข่าว สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
Tags:

ผู้เขียน
MAT TEAM

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

สมัครรับข่าวสาร

logo