J-MAT Award ครั้งที่ 30

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
โดยชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ J-MAT
ร่วมกับ บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด (GAMBOL)
ภายใต้แนวคิด “เดิน..เฟี้ยว ไอเดีย..ฟ้าว”

J-MAT Award คือ โครงการประกวดแผนการตลาดระดับประเทศ เพื่อชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรับเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทโดยเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 ที่มีความสนใจทางด้านการตลาด ได้ลองเปิดประสบการณ์การเขียนแผนการตลาด โดยเรียนรู้จากการลงมือทำจริง เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองและเปิดประสบการณ์ในการเขียนแผนที่ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน

กำหนดการของโครงการ J-MAT AWARD

– เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ 12 กันยายน 2564 สมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://www.jotform.com/211985587218064
– ชี้แจงโจทย์และรายละเอียดการทำแผน ผ่านทางช่องทาง Zoom ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2564
– ปิดรับส่งผลงานภายในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564
– ประกาศผล 50 ทีม ในวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564
– ประกาศผล 24 ทีม ในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564
– ประกาศผู้เข้ารอบ 7 ทีมสุดท้าย ในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564
– นำเสนอผลงานผู้เข้ารอบ 7 ทีมสุดท้ายในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564
– พิธีประกาศผล/มอบรางวัลในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

โครงการนี้มีหลักสูตรหรือทำอะไรบ้าง

– เป็นโครงการประกวดแผนการตลาดภายใต้แนวคิด “เดิน..เฟี้ยว ไอเดีย..ฟ้าว”
– มีการ Training การทำแผนการตลาดให้กับผู้เข้าร่วม

สิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้

– โอกาสในการรับรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษามูลค่าทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาท

 • รางวัลชนะเลิศ – โล่พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 130,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 – ทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 – ทุนการศึกษา 55,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 4 รางวัล – ทุนการศึกษา รางวัลละ 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล The Best Idea – ทุนการศึกษา รางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัล The Best Support – ทุนการศึกษา รางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัล Creative Award – ทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมชนะเลิศ – 20,000 บาท
 • หนังสือรับรองสำหรับผู้เข้ารอบ 50 ทีม และ 24 ทีม สุดท้าย

– ประสบการณ์นอกห้องเรียนในการแสดงความรู้ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์แผนการตลาดระดับประเทศ
– โอกาสในการทบทวนความรู้ที่ศึกษามาจากในห้องเรียน ไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้นผ่านการค้นคว้า คิดวิเคราะห์ การบริหารจัดการเวลา และการวางแผนการทำงานร่วมกับผู้อื่นในช่วงของการทำแผนการตลาด
– โอกาสในการพัฒนาทักษะการปรับตัวตามความต้องการของลูกค้า
– โอกาสในการสร้างชื่อเสียงจากการร่วมการแข่งขันโครงการระดับประเทศ ซึ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตนเองในการทำงานในอนาคต

โครงการนี้เหมาะกับใคร และ ใครบ้างที่มีสิทธิสมัครบ้าง

1. เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 2-4 ภายในประเทศ (อนุโลมให้มีสมาชิกปี 2 ได้ไม่เกิน 40% ของจำนวนสมาชิกในทีม)
2. สมาชิกในทีมต้องมาจากสถาบันเดียวกัน ซึ่งกำหนดไว้ทีมละ 3-10 คน ไม่จำกัดคณะและสาขา โดยมีคณาจารย์ในสถาบันนั้น ๆ เป็นผู้เซ็นรับรอง

Agenda ในวันงานชี้แจงโจทย์
วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 12.00 – 17.00 น.

13:00 – 13:30

 • VTR เเนะนำ สมาคมการตลาดฯ
 • VTR เเนะนำ Gambol
 • กล่าวต้อนรับ โดย ผู้บริหาร Gambol
 • กล่าวเปิดงาน โดย คุณอนุวัตร เฉลิมไชย
 • นายกสมาคมการตลาดเเห่งประเทศไทย
 • ถ่ายภาพรวมผู้บริหาร

13:30 – 14:50

 • บรรยายพิเศษ “เทคนิคการเขียนแผนการตลาดอย่างมืออาชีพ” โดย
  คุณณัฐวรรรน์ ศรีสุข
  Brand Strategist Professional Marketer

14:50 – 15:30

 • VTR เเนะนำ บริษัท Gambol
 • ช่วงชี้เเจ้งโจทย์ : การประกวดแผนการตลาด โดย ผู้เเทน ผู้บริหาร Gambol

15:30 – 16:30

 • ช่วงเสวนาตอบคำถาม โดย
  • ผู้เเทน ผู้บริหาร Gambol
  • ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
  • ตัวเเทนทีมชนะเลิศ J-MAT #29

ผู้ดำเนินรายการโดย คุณพรกฤษณ เกษมสุวรรณ
รุ่นพี่ที่ปรึกษาชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT) จาก SCG

ช่องทางติดต่อและหมายเหตุต่างๆ

ติดตามรายละเอียดข่าวสาร และสอบถามโครงการได้ที่:
Facebook : J-MAT
Instagram : jmat_official
LINE@ : @SMARTJMAT
TikTok: @jmataward

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
คุณช่วง โทร. 095-952-4453
ประธานโครงการฯ
คุณแฮ่ม โทร. 096-837-9169
อีเมล : [email protected]

หมายเหตุ:
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ https://bit.ly/2VeZi8C

มีข้อสงสัย หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
logo