SHARE

The CMO Academy#7 :The Marketing Mutation

เนื่องจากสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังโรคระบาดโควิด19 ทางสมาคมฯ ขอเลื่อนการจัดหลักสูตรจากเดิมวันที่ 20 สิงหาคม ไปในวันที่ 29 ตุลาคม - 17 ธันวาคม 2564
29 ตุลาคม 2564 ถึง 17 ธันวาคม 2564
เนื้อหาครอบคลุม 4 มุมมองสำคัญ
The World of Marketing Mutation
ความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่กลายพันธุ์ไปจากเดิม
Next-normal Strategic Moves
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์การตลาดกลายพันธุ์ในโลก Next Normal
Marketing Vaccine Series
ภูมิต้านทานทางธุรกิจและ Marketing Technology ต่างๆที่จะพาคุณฝ่าวิกฤติ
Marketing Mutation Trip to China
เปิดประสบการณ์โลกการตลาดยุค post-COVID ในประเทศจีน

หลักสูตร The CMO Academy รุ่นที่ 7: The Marketing Mutation ในปีนี้ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ให้มีเนื้อหาครบมุมมองที่ตอบโจทย์โลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง เพื่อนักการตลาดได้มาทบทวนและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจให้พร้อมเดินหน้าต่อหลังจากที่สถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย

หลักสูตรนี้ ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมมิตรภาพที่จะนำไปต่อยอดในการทำพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคตอีกด้วย อีกทั้งจะช่วยให้คุณได้เป็นผู้บริหารการตลาดที่กลายพันธ์ก่อนใคร และ Disrupt ธุรกิจของตัวเอง ก่อนที่จะถูกผู้อื่น disrupted

กำหนดการอบรมที่กรุงเทพฯ และหัวหิน รวม 10 วัน และดูงานที่ประเทศจีน 5 วัน

PART I: ” The World of Marketing Mutation ”

วันศุกร์ 29 ตุลาคม 2564 – โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ
8.30 – 9.00 น.    ลงทะเบียน
9:10 – 9:30 น.    Opening / Prelude to the course
9:30 – 12:00 น.  Outlook of Marketing Mutation world in 2021 and beyond [คุณอนุวัตร เฉลิมไชย]
13:30 – 16:30 น. Activity for Networking [คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน]

วันศุกร์ 5 พฤศจิกายน 2564 – โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ
9:00 – 12:00 น. Customer journey and Media Mutation 2021s [คุณปัทมวรรณ สถาพร]
13:30 – 16:30 น. Marketing Vaccine : Customer Empathy as a key to win customer heart [ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ]


PART II: ” Next-normal Strategic Moves ” 

วันศุกร์ 12 พฤศจิกายน 2564 – โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ
9:00 – 16:00 น. HR 2021: People strategies for an uncertain future [คุณมนูญ สรรค์คุณากร]

สัมมนาที่หัวหิน วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564
วันเสาร์ 13 พฤศจิกายน 2564 – โรงแรมวีรันดา หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา
13:00 – 16:00 น. Next-normal Values: The role of brand and business sustainability in surviving present and future crises [คุณทอปัด สุบรรณรักษ์]
16:00 – 20:00 น. Break The Ice + Activity for Networking [คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน]

วันอาทิตย์ 14 พฤศจิกายน 2564 – โรงแรมวีรันดา หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา
9:00 – 12:00 น. Next-normal Consumers: The Real Mutants [ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย]

วันเสาร์ 20 พฤศจิกายน 2564 – โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ
9:00 – 12:00 น. Marketing Vaccine : Making an Impact With BIG Data [ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล]
13:30 – 16:30 น. Marketing Vaccine : Impact of Social Tech and Social Commerce: during and post-pandemic [คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา]


PART III: ” Marketing Vaccine Series”

วันศุกร์ 26 พฤศจิกายน 2564 – โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ
9:00 – 12:00 น. Post Covid-19 Pandemic : How China’s business bounce back [ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร]
13:30 – 16:30 น. “Be Different” NO FORMAT CREATIVITY [คุณฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์]

วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2564 – โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ
9:00 – 12:00 น. Marketing Vaccine : Tech that changed consumers world [คุณอริยะ พนมยงค์]
13:30 – 16:30 น. Innovative Strategy – Building a powerful MarTech Stack for growth [ดร.ธรรม์ จิราธิวัฒน์]

วันศุกร์ 10 ธันวาคม 2564 – โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ
9:00 – 12:00 น. Next-normal Strategic Moves: กลยุทธ์แห่งการก้าวต่อไปในโลกธุรกิจ [ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน]
13:30 – 16:30 น. Next-normal Leadership: Enduring and Thriving vision [คุณวรรณิภา ภักดีบุตร] 


PART IV: “Marketing Mutation Trip to China”

วันศุกร์ 17 ธันวาคม 2564 – โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ
9:00 – 12:00 น. Marketing Vaccine : Brand love and customer loyalty [คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ]
13:30 – 16:30 น. Group Work สุด Cool “จาก CMO to CEO” [TEAM CMO]
17:00 – 18:00 น. * พิธีมอบวุฒิบัตร [คุณอนุวัตร เฉลิมไชย]
18:30 – 21:00 น. * รับประทานอาหารค่ำ

TBC
Marketing Mutation Trip to China
*หากสถานการณ์ Covid-19 ดีขึ้น สามารถที่จะเดินทางได้ สมาคมฯ จะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง

วิทยากร
คุณฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์
ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
"นักปฎิบัติเรื่องแบรนด์
ที่ทำตามกฎ พอๆกับการแหกคอก
ผ่านความสำเร็จปังๆ และล้มเหลวพังๆ
มาแล้วอย่างโชกโชน"
ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จํากัด
"ปัจจุบันถึงแม้ความรับผิดชอบหลักจะเป็นงานบริหารให้บริษัทอินเทจซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดอันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น คุณดั่งใจถวิลยังให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์จิตวิทยาผู้บริโภคเพื่อนำมาดู เทรนด์ความเปลี่ยนแปลงของโลกการตลาดยุคใหม่อยู่เสมอ และนำเทรนด์เหล่านี้มาแบ่งปันเพื่อให้ผู้บริหารนำไปใช้สร้างกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค Marketing 5.0 ที่ Technologyและ Psychology ต้องประสานกันอย่างกลมกลืนเพื่อตอบสนอง Micro moment ของผู้บริโภคได้"
คุณทอปัด สุบรรณรักษ์
Chief strategic marketing and sustainability - Asset world corporation 
"ผู้ชนะเลิศรางวัล Asia Marketing Excellence Award ประเภทการตลาด 3.0 (Marketing 3.0) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรที่เป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการขับเคลื่อนด้านการตลาด และนวัตกรรมควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม"
คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา
CEO & Co-founder บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด และ นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
"คุณธนาวัฒน์ เป็น visionary ในวงการ Startup ที่ก่อตั้ง Priceza เครื่องมือค้นหาสินค้า และเปรียบเทียบราคารายแรกของไทย ขึ้นในปี 2552 ในปัจจุบัน Priceza นับเป็น Shopping Search Engine ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับ Startup ชั้นนำหลายๆราย คุณธนาวัฒน์แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ผ่าน Podcast Start with Wai และผ่านการสอน โดยเป็นอาจารย์พิเศษรับเชิญของหน่วยงานเอกชน ภาครัฐ และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ"
ดร.ธรรม์ จิราธิวัฒน์
President - The 1, Central Group
"ผู้ขับเคลื่อนวงการค้าปลีกยุคใหม่ ด้วย Data และ Digital ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 15 ปี ในธุรกิจค้าปลีกไทย ผู้พลิกโฉม The 1 จาก Loyalty Program ของเครือเซ็นทรัล สู่ Digital Loyalty Platform และกำลังพาองค์กรก้าวสู่การเป็น “Digital Lifestyle Platform” กับความท้าทายในการ บริหารความสัมพันธ์ลูกค้ามากกว่า 17 ล้านราย โดยใช้ Data Analytics และ MarTech เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดและตรงความสนใจของลูกค้าแบบ Personalization เชื่อมประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบ O2O อย่างไร้รอยต่อ"
คุณปัทมวรรณ สถาพร
CEO Mindshare
"ในฐานะผู้บริหารระดับสูงของเอเยนซี่เครือข่ายด้านการตลาดและการสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คุณปัทมวรรณมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา แบรนด์ต่างๆ ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของมายด์แชร์ เช่น ยูนิลีเวอร์ ธนาคารคารกสิกรไทย เป๊ปซี่ และมาสด้า ทั้งในมุมของการบริหารจัดการข้อมูล วิเคราะห์และเชื่อมโยงพฤติกรรมผู้บริโภคจากข้อมูล และนำเสนอกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่จะต่อยอดธุรกิจให้กับลูกค้าอย่างประสบความสำเร็จ"
ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน อุปนายกและเลขาธิการสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน
"ดร. ไพจิตร นับเป็นผู้ที่เข้าใจแนวคิดการทำธุรกิจและตลาดจีนอย่างทะลุปรุโปร่ง ด้วยประสบการณ์ในตำแหน่งทูตการค้าของไทยประจำเซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง และการทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชนไทยและจีน ช่วยให้ท่านสามารถสานสัมพันธ์และเข้าถึงเครือข่ายการประกอบการในจีนได้อย่างเป็นรูปธรรม และดร. ไพจิตร ยังเกาะติดกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และอื่นๆ ของจีนอย่างใกล้ชิด จนสามารถย่นย่อหลายสิบปีของพัฒนาการของจีนให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพในชั่วกระพริบตา"
คุณมนูญ สรรค์คุณากร
ที่ปรึกษาทางด้านการบริหารงานบุคคล กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
"ผู้เชี่ยวชาญการสร้างความสำเร็จให้แก่องค์กรทุกระดับ ด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร และใช้หัวใจ People Transformation มาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและความเติบโตของธุรกิจ"
ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
กรรมการอิสระธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)และ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
"หญิงแกร่งแห่งวงการการตลาด ที่มีประสบการณ์การนำการตลาดมาสร้างการเติบโตให้แก่บริษัท Brand Suntory ในระดับอาเซียน ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็น ที่ปรึกษาบริษัท แบรนด์ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระให้แก่หน่วยงานต่างๆมากมาย อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ เฌอร่า ล่ำสูง บางจากรีเทล โรจูคิส ฯลฯ"
คุณวรรณิภา ภักดีบุตร
CEO บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
"แม่ทัพผู้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดและการบริหารจากการทำงานในบริษัทชั้นนำตลอดระยะเวลาร่วม 30 ปี
มาวางกลยุทธ์ นำโอสถสภา องค์กรที่มีอายุกว่า 130 ปี ก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลง และสร้างการเติบโตให้กับแบรนด์ของบริษัทอย่างไม่หยุดนิ่ง"
ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
Data Scientist คนดังของเมืองไทย และผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio
"ทายาทธุรกิจแลคตาซอย อดีต Data Scientist เนื้อหอมจาก Facebook ผู้เปลี่ยนสายงานและกลับประเทศไทยมาร่วมก่อตั้ง Skooldio แพลตฟอร์มการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ร่วมกับ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น
กลุ่มธุรกิจการศึกษาชั้นนำของไทย เพื่อพัฒนาบุคลากร ด้าน Data, Tech, Design, Business และยกระดับการศึกษาไทยให้เด็กไทยเข้าถึงการศึกษาแนวใหม่ได้ ทุกที่ทุกเวลา"
ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
อุปนายก และ ประธานฝ่ายออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ และนวัตกรรมการตลาดของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และ
กรรมการบริหารและ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิด้า
"นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญในมุมวิชาการและนวัตกรรมการตลาด ยังรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่หลายองค์กรในประเทศไทย ด้วยการปรับ business model ปรับ process การทำการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกธุรกิจยุคใหม่ และการปรับกระบวนการคิดโดยใช้ design thinking process มาพัฒนาองค์กรอีกด้วย"
คุณอนุวัตร เฉลิมไชย
นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และ Head of Ceramic Business ในธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
"ผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างแบรนด์ COTTO สู่ตลาดโลก และมีความเชี่ยวชาญในการสร้างโอกาสใหม่ๆ ด้วยการออกแบบนวัตกรรม กลยุทธ์ ให้ธุรกิจเติบโตไม่หยุดนิ่ง"
คุณอริยะ พนมยงค์
Chief Transformation Officer & Founder – Transformational Co.,Ltd.
"ผู้เชี่ยวชาญในสายเทคโนโลยี คุณบี๋ อริยะ พนมยงค์ อดีตผู้บริหาร Tech Company จาก Google ประเทศไทย และ LINE ประเทศไทย และล่าสุด หลังจากก้าวออกจากตำแหน่งผู้บริหาร เขาได้เลือกเส้นทางการทำงานใหม่เป็น “ผู้ก่อตั้ง” บริษัท Transformational ด้าน Venture Builder มีหน้าที่สร้างธุรกิจใหม่ให้กับบริษัทเดิมที่ต้องทรานส์ฟอร์ม ให้ทันกระแสเทคโนโลยี Disrupt"
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
"ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์และสื่อสารการตลาดที่คร่ำหวอด อยู่ในแวดวงการวางแผนกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ในยุคดิจิตอล มีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทวิจัยตลาดและบริหารเอเจนซี่โฆษณาข้ามชาติมากว่า 20 ปี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ‘หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารกลุ่ม’ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่สยายปีกเทเลคอมสู่การขับเคลื่อนดิจิตอลไลฟสไตล์ครบวงจรและนวัตกรรม 5G ของคนไทย"
วันและสถานที่อบรม
29 ตุลาคม
5, 12, 13, 14, 20, 26 พฤศจิกายน
3, 10 และ 17 ธันวาคม 2564

* วันที่ 13-14 พฤศจิกายน สัมมนาที่หัวหิน *
สถานที่: โรงแรมวีรันดา หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา

*ศึกษาดูงานที่ประเทศจีน*
หากสถานการณ์ Covid-19 ดีขึ้น สามารถที่จะเดินทางได้ สมาคมฯ จะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง
9.00 - 16.30 น.
โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ
991/9 ถนน พระรามที่1 แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเหตุ
วันที่ 13-14 พฤศจิกายน เดินทางไปสัมมนา ณ โรงแรมวีรันดา หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา // กำหนดการ เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน จะแจ้งให้ทราบเมื่อสถานการณ์ covid-19 ดีขึ้น

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 160,000

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 170,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคารวมที่พัก 1 คืน ห้องพักเดี่ยว (ในวันที่อบรมต่างจังหวัด)
และการไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน 5 วัน 4 คืน (ตั๋วเครื่องบิน Economy และที่พัก 4 คืน ห้องพักคู่)
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• ค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ นิติบุคคลสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที
logo