SHARE

Digital Marketing in Action#3

06 มีนาคม 2564 ถึง 03 เมษายน 2564
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
  1. ผู้ที่เตรียมตัวเป็นเจ้าของธุรกิจ
  2. ผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์
  3. ผู้ประกอบการ SMEs
  4. ผู้ที่สนใจเรียนรู้ทางด้านดิจิทัล
  5. ผู้บริหารฝ่ายการตลาด / ฝ่ายขาย
  6. ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 Intro to Digital Marketing in Action
เวลา 09:00 – 12:00 น. Course Opening: Welcome to the world of “Marketing in Digital Era”
โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

เวลา 13:30 – 16:00 น. Break the Ice: ทำความรู้จักเพื่อนร่วมคลาส
Reflection Workshop : “นักการตลาดในโลกยุคใหม่ อะไรที่ต้องเปลี่ยน!”
โดย คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 Getting to know your audience: Consumers Insight & Journey
เวลา 09:00 – 12:00 น. Consumers in Digital Era มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
โดย ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย
เวลา 13:00 – 15:00 น. Consumer insight exploration workshop ฝึกการเจาะใจและเข้าให้ถึงผู้บริโภคยุคดิจิทัล
เวลา 15:00 – 16:00 น. Reflection Workshop: “ลูกค้า 2021”
โดย คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน 

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 Content & Creative
9:00 – 12:00 น. Content Marketing เข้าใจการสร้างคอนเทนต์ให้มีคุณค่า เนื้อหาโดนใจลูกค้า
โดย คุณเมธี จารุมณีโรจน์
13:00 – 15:00 น. Creative through words
โดย คุณเมธี จารุมณีโรจน์
15.00 – 16.00 น. Content ideation workshop : ค้นหา idea สร้างสรรค์content
โดย คุณเมธี จารุมณีโรจน์

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 Strategy & Execution Plan
9:00 – 15:00 น. Marketing Strategy in Digital Era การวางกลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิทัลนั้นเปลี่ยนไปเพียงไร (วางผนกลยุทธ์ แผนปฎิบัติการณ์ พร้อมวาง KPI)
15:00 – 16:30 น. Key group task assignment (รับ Brief เกี่ยวกับ Framework และ Assignment ของกลยุทธ์ และแผนการตลาดที่จะต้องทำตลอดคอร์ส)
โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 Communication in Digital era
9:00 -11.00 น. Marketing Communication Strategy in Digital Era
11:00 – 12:00 น. Marketing Communication exercise
โดย ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
13.00 -1600 น. Data Driven Marketing
โดย คุณณัฐพล ม่วงทำ

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 Getting to Know Media : Platform & Planning
9:00 – 12.00 น. The changing landscape of Digital Media Channel & Strategy เข้าใจความเปลี่ยนไปของช่องทางการตลาด และเข้าใจภาพรวมของแพลตฟอร์มใหม่ๆ รวมถึงกลยุทธ์หลักๆในการใช้ Digital Media
13.00 – 16.00 น. Pre-planning : how to get start
โดย คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 Digital Marketing Plan in Action
เวลา 9:00 – 16.00 น. Digital Marketing Plan in Action
โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 Presentation and discussion
เวลา 13:00 – 16:30 น. Team Presentation : Digital Marketing Strategy & Action Plan
Comentators คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ, คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข และคุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล
เวลา 16.30 – 17.00 น. Closing speech & Certificate ceremony

วิทยากร
คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน
Consultant, Chief Strategist-Cheevamitr SE
คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย
Performance media & Digital solution Director
Dentsu X Thailand
คุณณัฐพล ม่วงทำ
เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน
อาจารย์วิชา Data-Driven Communication
ผู้เขียนหนังสือ Personalized Marketing
คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข
Director, Digital Marketing Program School of Business Administration
Bangkok University
ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย
COO, MD
INTAGE Thailand
คุณเมธี จารุมณีโรจน์
Managing Partner
BrandAholics
คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน
CEO, Answer Thailand
& Co-Founder "AMATA"
คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล
Strategic Planning Director &Co-Founder
BrandBaker Co., Ltd.
ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร
กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันและสถานที่อบรม
วันที่ 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 มีนาคม
และ 3 เมษายน 2564
09.00 - 16.00
VIE Hotel Bangkok - MGallery
https://g.page/viehotelbangkok?share

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 40,000 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 45,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที
logo