SHARE

Digital Marketing in Action #6

09 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 16 มีนาคม 2567
สิ่งที่คุณจะได้จากหลักสูตรนี้
เนื้อหาที่เข้มข้น
เรียนรู้เนื้อหาเข้มข้น ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ในรูปแบบ Workshop
วิทยากรคุณภาพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดที่คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
กลยุทธ์ครบมือ
เรียนรู้การวางกลยุทธ์ 'การตลาดยุคดิจิทัลแบบครบวงจร' ตั้งแต่การมองตลาด การอ่านความเป็นไปได้ ทำความเข้าใจผู้บริโภค ไปจนถึงการตั้งเป้าหมาย การวางกลยุทธ์การสร้างคอนเทนต์ การวางแผนปฎิบัติการณ์ และการวัดผล
หลักสูตรที่จะพาคุณก้าวเข้าสู่ “โลกแห่งการตลาดยุคใหม่” ที่มีการผสมผสาน Traditional Marketing เข้ากับ Digital Marketing ให้คุณเข้าใจการเดินทางที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค เพื่อจะได้นำข้อมูลต่างๆ มาเป็นองค์ประกอบในการวางแผนกลยุทธ์สู่นวัตกรรมการตลาดยุคใหม่ ที่เหมาะสมกับองค์การของคุณ ด้วยการเรียนแบบ Project Based จะทำให้คุณได้เข้าใจการวางกลยุทธ์ และแผนการตลาดยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
  1. ผู้ที่เตรียมตัวเป็นเจ้าของธุรกิจ
  2. ผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์
  3. ผู้ประกอบการ SMEs
  4. ผู้ที่สนใจเรียนรู้ทางด้านดิจิทัล
  5. ผู้บริหารฝ่ายการตลาด / ฝ่ายขาย
  6. ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
Session 1: Intro to Digital Marketing in Action

09.00 – 09.45 น. Course Opening : Welcome to the world of “Marketing in Digital Era”
• มองเห็นภาพกว้างของการเดินทางเข้าสู่ยุคดิจิทัล
พร้อมเทรนด์ใหม่ๆที่น่าจับตามอง เพื่อเตรียมปรับตัวให้ก้าวนำอย่างมีประสิทธิภาพ
• Digital 2023 What’s Going on? Key Challenges?
• World Digital Trend 2024 and What’s Next?
โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

10.00 – 12.00 น. Break the Ice: ทำความรู้จักเพื่อนร่วมคลาส
Reflection Workshop : “นักการตลาดในโลกยุคใหม่ อะไรที่ต้องเปลี่ยน!”
• แต่ละกลุ่มหารือ และนำเสนอมุมมอง (กลุ่มละ 5 นาที)
โดย คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน

Session 2 : Technology & Future

13:00 – 13.45 น. Future of Social Commerceคุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา
13.45 – 14.30 น. Future of AI  –  คุณโชค วิศวโยธิน
14.45 – 16.30 น. Future of Social Platforms (LINE+FB + Linkedin+ TikTok)คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
Session 2 : Technology & Future

9:00 – 12.00 น. Data Driven Marketing
• Data มีผลต่อการ Run Business อย่างไร
• Data tools การทำงานกับ Data นั้นสำคัญตรงที่ต้องมี Data เราจะมาใช้
Public Dataผ่านเครื่องมือที่ทุกคนเข้าถึงได้ แต่ด้วยมุมมองใหม่ที่ไม่มีใครนึกถึง
รวมถึงการเรียนรู้ที่จะใช้ Social data ผ่าน social listening tools
ที่นักการตลาดทุกคนเข้าถึงได้
Workshop : หา Data จากโจทย์

โดย คุณณัฐพล ม่วงทำ

13.00 – 16.00 น. Enhancing Strategy with MarTech
• Introduction to New Era of Marketing
• How to utilize tech to drive sales

โดย คุณกัญชลี สำลีรัตน์

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
Session 3: Getting to know your audience : Consumers Insight & Journey

09.00 – 12.00 น.  Consumers in Digital Era มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
• เขาต้องการอะไร
• พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
• การเข้าถึงที่เปลี่ยนไป
• อะไรคือกุญแจสำคัญในการเข้าถึงหัวใจของผู้บริโภคยุคดิจิทัล
โดย ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย

13:00 – 16.00 น. Consumer Insight Exploration Workshop ฝึกการเจาะใจและเข้าให้ถึงผู้บริโภคยุคดิจิทัล
• Selecting Consumers Segments
• Utilizing Tools to learn more about Consumers Insights
• Mapping Consumer moments & Journey
Workshop : Consumer Insights ของโจทย์
โดย คุณบังอร สุวรรณมงคล

วันกเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
Session 4: Getting to Know Media : Platform & Planning

09.00 – 12.00 น. The changing landscape of Digital Media Channel & Strategy เข้าใจความเปลี่ยนไปของช่องทางการตลาด และเข้าใจภาพรวมของแพลตฟอร์มใหม่ๆ รวมถึงกลยุทธ์หลักๆในการใช้ Digital Media
* The Changing Landscape of Digital Media Channels and Strategy
* Pro & Con of Each Touchpoint (Google, Facebook, Line, EDM, Partnership, Affiliate)
* How to use Each Touchpoint to Support your Business Goal
(Awareness, Consideration and Conversion)
Workshop : Touchpoints Planning ของโจทย์
โดย  คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย

13.00 – 16.00 น. Pre-planning : How to Get Start
* Recap – Understand a Meaning of Each Digital Metric
* Online Tools for Pre-Plan Digital Campaign
* How to Define your Objective and Set a KPI to your Team or Agency
* How to Read and Understand your Digital Campaign Report
* Q & A
โดย  คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567
Session 5: Strategy & Execution Plan

09.00 – 16.00 น. Marketing Strategy in Digital Era การวางกลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิทัลนั้นเปลี่ยนไปเพียงไร มาร่วมกันเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์ แผนปฎิบัติการณ์ พร้อมวาง KPI ไปด้วยกัน
• What is Digital Strategy?
• Digital Marketing Brief Guideline
• Objective Clarification
• Turn Consumer Insights to Digital Strategy
• Strategy & Execution Plan
• KPI Setting and Evaluation
Workshop : Marketing Strategy ของโจทย์
โดย ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567
Session 6: Content & Creative

09.00 – 12.00 น. Content Marketing : เข้าใจการสร้างคอนเทนต์ให้มีคุณค่า เนื้อหาโดนใจลูกค้า
• Fundamental & Value of Content Marketing
• Content Marketing Strategy
• The art of Story Telling
• Case Study of Content Marketing

13:00 – 15.00 น. Creative through words
• The art of Story Telling
• Copywriting

15:00 – 16.00 น. Content ideation workshop : ค้นหา idea สร้างสรรค์content
• Set Objective / Problem to be Solved
• Idea Stormer
• Refine ideas / Put Into Content
• Wrap Up Content
Workshop : Content ของโจทย์
โดย คุณเมธี จารุมณีโรจน์

วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2567
Session 7: Digital Marketing Plan in Action

09.00 – 16.00 น. Digital Marketing Plan in Action
นำความรู้ที่เรียนมาทั้งหมด มารวมเป็นแผนกลยุทธ์การตลาด เพื่อฝึกในการ
ลงรายละเอียดการตลาดร่วมกันตามสถานการณ์จริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตลาดดิจิทัลให้คำปรึกษา
เรียนรู้แบบรู้ลึก รู้จริง ลงมือจริง ทั้ง 3 ด้านที่เป็นหัวใจหลัก
* Digital Marketing Strategy & Planning
* Content Strategy & Planning
* Media Strategy & Planning
Workshop : ได้แผน ไป Present
โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567
Session 8: Presentation and discussion

13.00 – 16.30 น. Team Presentation : Digital Marketing Strategy & Action Plan
แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานเพื่อรับ comment จากผู้เชี่ยวชาญ
โดยแต่ละกลุ่มจะมีเวลาดังนี้
• นำเสนอ 20 นาที
• คอมเม้น 20 นาที
โดย คุณกิตติพงษ์ วีระเตชะ, คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข และ คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

16.30 – 17.00 น. Closing speech & Certificate ceremony
• ผู้บริหารกล่าวปิด
• มอบประกาศนียบัตร
โดย ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ

วิทยากร
คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล
อุปนายกฝ่าย Digital marketing &Technology
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

Strategic Planning Director & Co-Founder
BrandBaker Co.,Ltd.
คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน
Human Relationship Building Expert
Professional instructor and Inspirer
คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา
CEO & Co-Founder
Priceza Co., Ltd.
 คุณโชค วิศวโยธิน
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Media
ผู้ร่วมเขียนหนังสือ ChatGPT: AI ปฎิวัติโลก
คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์
Co-Founder
Small World for Kids Co., Ltd.
Facebook Alpha Tester , LINE Certified Coach
คุณณัฐพล ม่วงทำ
เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน
อาจารย์วิชา Data-Driven Communication
ผู้เขียนหนังสือ Personalized Marketing
คุณกัญชลี สำลีรัตน์
Founder and Managing Director, DigiNative
a member of iiG
ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย
Chairman of Management Board
INTAGE Thailand
คุณบังอร สุวรรณมงคล
CEO and Founder
Hummingbirds Consulting
คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย
Performance & Ecommerce Lead
Publicis Media Thailand
ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
อุปนายกฝ่ายองค์ความรู้ด้านการตลาด
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
คุณเมธี จารุมณีโรจน์
Chief Marketing Officer
CardX
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ
Group Chief,Brand Innovation&Marketing
Dentsu Group 
คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข
Business Consultant
วันและสถานที่อบรม
สัมมนาทุกวันวันศุกร์ และเสาร์
วันที่ 9, 10, 16, 17 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ 1, 2, 8 และ 16 มีนาคม 2567
09.00 - 16.00 น.
โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21
2 ซอย สุขุมวิท 19 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที
• กรณีที่ต้องการรับสิทธิ Early Bird ราคาพิเศษเหลือเพียง 45,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) กรุณาลงทะเบียน และชำระเงิน ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เท่านั้น

ค่าลงทะเบียนอบรม

สมาชิกสมาคม ท่านละ 48,000 บาท

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 55,000 บาท

หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
• สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ราคาสมาชิกได้ทันที
• กรณีที่ต้องการรับสิทธิ Early Bird ราคาพิเศษเหลือเพียง 45,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) กรุณาลงทะเบียน และชำระเงิน ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
logo