Marketing Insight

New Normal Behavior but Same Old Needs

‘New Normal’ แม้จะทำให้รู้สึกปลอดภัยจากเชื้อไวรัส แต่ขณะเดียวกันก็ขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งไม่สามารถชดเชยด้วยการคุยกันผ่านมือถือ

สมัครรับข่าวสาร

logo