News

สมาคมการตลาดแห่งประเทศจับมือแบรนด์ดัง ร่วมสร้างนักการตลาดรุ่นเยาว์

โครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา เข้าร่วมเรียนรู้ทักษะและวิธีการทำงานของนักการตลาดผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแบบเข้มข้นและเจาะลึก ตลอดระยะเวลา 2 เดือน

สมัครรับข่าวสาร

logo