Marketing Insight

“หนาแค่ไหนก็ 15 นาทีจบ” BLINKIST สตาร์ทอัพหัวใสสรุปไฮไลท์จากหนังสือทั่วโลก

รู้จักแอพลิเคชันสำหรับนักอ่านเวลาน้อย ที่ย่อยประเด็นสำคัญจากหนังสือ nonfiction มาให้คุณรู้เรื่องได้ใน 15 นาที

Interview

สนทนากับ จารุพัชร อาชวะสมิต ว่าด้วยการแร่แปรธาตุกับนวัตกรรมสิ่งทอแนวดิ่ง AUSARA SURFACE

แบรนด์สัญชาติไทยแท้ผู้ผลิตนวัตกรรมผ้าทอเส้นใยโลหะคือกรณีศึกษาที่จะทำให้คุณเห็นว่า “ผลิตภัณฑ์” (P ตัวแรกใน Marketing Mix) คือปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจลอยลำได้โดยไม่ต้องเหนื่อยกับอีก 3P จนเลือดตากระเด็น

สมัครรับข่าวสาร

logo