Interview

Personal Branding in Social Media: ในวันที่ภาพลักษณ์ผู้บริหารบนโลกโซเชียลสำคัญกว่าที่คิด

สนทนากับ ชุติมา ดำสุวรรณ นักวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร เจ้าของเพจ Communicate Different ว่าด้วยเรื่องภาพลักษณ์ ค่านิยม และทัศนคติ ที่ผู้บริหารองค์กรส่งผ่านออกไปในโลกโซเชียล

Knowledge

พอแล้วดี…จริงไหม? เรียนรู้แนวทางสร้างธุรกิจให้สำเร็จอย่างพอดีและมีความสุข

เรียนรู้หลากมุมมองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณ ‘เติบโตได้จริง’ อย่างชาญฉลาดและยั่งยืน

สมัครรับข่าวสาร

logo