Marketing Insight

พลิก-สลับ-สับ-เปลี่ยน ด้วย “ออสบอร์นเช็คลิสต์” กลยุทธ์การต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ไม่ซ้ำใคร

คำกล่าวที่ว่า “โลกนี้ไม่มีอะไรใหม่” นั้นไม่เกินเลยความจริงแม้แต่น้อย เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกตั้งแต่ระบอบการปกครองไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าล้วนพัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้และวิทยาการที่คนรุ่นก่อนๆ ได้เคยออกแบบไว้แล้วทั้งสิ้น

Interview

สืบสานมรดกคราฟท์ไทย ด้วยการตลาดยุคใหม่ที่คิดไม่เหมือนเดิม

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยพูดคุยกับ ผ.อ.แป้ง – อัมพวัน พิชาลัย หัวเรือใหญ่แห่งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศถึงวิสัยทัศน์ด้านการสืบสาน อนุรักษ์ และต่อยอดหัตถศิลป์ไทยในทุกมุมของประเทศ

สมัครรับข่าวสาร

logo