1
กรอกข้อมูล
3
แจ้งโอนเงิน
“ทางสมาคมฯได้รับข้อมูลการสมัครสมาชิกของท่านเรียบร้อยแล้ว”

กรณีที่ท่านเลือกออกใบแจ้งหนี้ ทางสมาคมฯ จะทำการออกใบแจ้งหนี้ส่งให้ทางอีเมลไม่เกิน 2 วันทำการ
และจัดส่งตัวจริงทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ

รายละเอียดการชำระเงิน

ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 256-1-03525-1

กรุณาชำระเงินภายใน 7 วัน
หากไม่สามารถชำระเงินได้ภายในเวลาที่กำหนด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่นี่

มีข้อสงสัย หรือสอบถามเพิ่มเติม
logo