News

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดฯเปิดรับสมัครนักศึกษาทุนต่อเนื่อง ปี2564

2.5k
SHARE
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาฯ
ของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 คน จากผู้สมัครรับทุนจากมูลนิธิฯ จำนวน 62 คน
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต นักศึกษาๆ ทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ด้วยนะคะ


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก ให้เข้ารอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์
ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก จำนวน 9 ทุน
ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น.
ทาง Facebook : MAT Society และ www.marketingthai.or.th


โอกาสดีๆ ที่มากกว่าการรับทุน

รับสมัคร จำนวน 9 ทุน ทุนการศึกษาละ 36,000 บาท ต่อปีการศึกษา
พร้อมโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ฟรี!
ขยายเวลาเปิดรับสมัคร  วันนี้ – 25 มิถุนายน 2564
คุณสมบัติผู้สมัคร

• เกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป
• กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 หรือ 2
• นักศึกษาที่เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลหรือราชภัฏ
• ไม่ได้รับทุนจากสถาบันอื่นอยู่ (กู้กยศ.สามารถขอทุนได้)

เอกสารข้อมูลประกอบการคัดเลือก

1. ใบสมัคร Download คลิก
2. จดหมายรับรองสถานะการเป็นนักศึกษา และความประพฤติจากมหาวิทยาลัย
3. ผลการเรียน
4. บทความบรรยายประวัติส่วนตัว
5. บทความบรรยายความตั้งใจเป็นนักการตลาด – ตัวอักษรขนาด 16pt ความยาวเต็ม 1 หน้ากระดาษ A4

ขั้นตอนการสมัครชิงทุน

• ผู้สมัครส่ง เอกสารข้อมูลประกอบการคัดเลือก มาทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 25 มิ.ย. 2564
ตามที่อยู่ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1168/21 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120
• คณะกรรมการมูลนิธิฯ คัดเลือกและตรวจสอบเช็คประวัติ
• มูลนิธิฯ ส่งจดหมายแจ้งผลการคัดเลือก และระเบียบปฎิบัติถึงนักศึกษา ผู้ได้รับคัดเลือก

** ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก 9 ทุน ทาง Facebook และเว็บไซต์ ของสมาคมการตลาดฯ วันที่ 16 ก.ค. 2564

 


ผู้เขียน
MAT TEAM

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

สมัครรับข่าวสาร

logo