News

สมาคมการตลาดฯ จัดงานมอบทุนแก่นิสิตที่ได้รับทุนจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 

2.6k
SHARE

 

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ได้จัดงานมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนดีและมีศักยภาพที่จะเป็นนักการตลาดที่ดี  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบทุนการศึกษา โดยนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ

 

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขึ้นกล่าวรายงานถึงผลการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดฯ ซึ่งมีจำนวน 28 ทุน โดยเป็นทุนที่ให้ต่อเนื่องทุกปีจนจบการศึกษาและนักเรียนทุนจะได้มีโอกาส เข้าฟังการอบรมหลักสูตรต่างๆของสมาคมฯ ,เข้าเรียนโครงการ Marketing Trainee ฯลฯ โดยมูลนิธิฯให้การสนับสนุนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ท่านได้กรุณามากล่าวให้โอวาทและให้ความรู้แก่นิสิตในพิธีมอบทุนการศึกษานี้ด้วย

 

 

ภาพบรรยากาศ

Tags:

ผู้เขียน
MAT TEAM

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

สมัครรับข่าวสาร

logo