News

ประกาศผลรางวัล Marketing Award of Thailand 2023

2.6k
SHARE

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ประกาศผลรางวัล Marketing Award of Thailand สุดยอดงานประกวดแคมเปญการตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุน และยกย่องผลงานซึ่งเป็นฝีมือของนักการตลาดในประเทศไทย ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครในด้านกลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์ มีการนำนวัตกรรมการตลาดหรือแนวคิดด้านการตลาดต่างๆมาเป็นเครื่องมือในการตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้กับองค์กรได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถวัดได้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จ พร้อมสร้างผลลัพธ์เชิงบวกอย่างยั่งยืน ผู้ชนะรางวัลนี้จึงนับเป็นเกียรติภูมิขององค์กรและของประเทศ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างและกรณีศึกษาในการยกระดับการตลาดของประเทศไทย

โดยในปี 2566 ที่ผ่านมานี้ มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 81 ผลงาน จาก 42 องค์กร ทั่วประเทศ และการแข่งขันสิ้นสุดลงในเดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จึงได้มีการจัดพิธีประกาศผลรางวัล “Marketing Award of Thailand: สุดยอดแคมเปญการตลาด” ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก โดยมีรายนามผู้ชนะรางวัล จำนวน 4 กลุ่มรางวัล มีรายละเอียดดังนี้

Award Category 1: Strategic Marketing
แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์ สะท้อนแนวคิดทางการตลาดเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย และมีการนำกลยุทธ์มาแปรเป็นแผนปฎิบัติการณ์ที่สอดคล้อง ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ทางธุรกิจท่ามกลางการแข่งขัน และสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับแบรนด์ มีแคมเปญที่ได้รับรางวัล ดังนี้

 • รางวัล Gold Award มี 1 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล
  1. ชื่อผลงาน : All You Can Check By Phayathai จาก บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

 

 • รางวัล Silver Award มี 2 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล
  1. ชื่อผลงาน : ช้างดาวพริ้ง จาก บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

  2. ชื่อผลงาน : Make the Most of Now อยู่ด้วยกันก๊อนนน จาก บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
 • รางวัล Bronze Award มี 1 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล
  1. ชื่อผลงาน : ZYndromes Campaign จาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Award Category 2 : Brand Experience & Communication
แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างคุณค่าของแบรนด์ โดยมีการถ่ายทอดจุดยืนของ แบรนด์แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านการสร้างประสบการณ์และการสื่อสารต่างๆ ส่งผลไปสู่การสนับสนุนสินค้าหรือบริการ กลายเป็นความจงรักภักดีในตัวแบรนด์ และนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

 • รางวัล Gold Award มี 1 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล
  1. ชื่อผลงาน : ธรรมดาที่ทำมาดี จาก บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด
 • รางวัล Silver Award มี 2 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล
  1. ชื่อผลงาน : Business Turn Around, Paving The Path To Success จาก The Coffee Club Thailand, Minor Food Group

  2. ชื่อผลงาน : Clean Air Matters by SCG Bi-ion จาก บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
 • รางวัล Bronze Award มี 2 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล
  1. ชื่อผลงาน : Impossible Growth จาก บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด

  2. ชื่อผลงาน : SCG: The Next Chapter-Your Next Chapter is Our Next Chapter จาก SCG

Award Category 3 : Innovations & Martech
แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ให้แก่ธุรกิจ มีแนวทางความคิดทางการตลาดที่โดดเด่น สร้าสรรค์ และมีการนำเสนออย่างลงตัว ทั้งคุณค่าของสินค้าและบริการ พร้อมสะท้อนคุณค่าของแบรนด์ โดยใช้นวัตกรรมและเครื่องมือทางการตลาดที่ทันสมัย และนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

 • รางวัล Gold Award – ไม่มีแคมเปญที่ได้รับรางวัล
 • รางวัล Silver Award มี 1 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล
  1. ชื่อผลงาน : 45DAYS: 45วัน เกี่ยวดีไม่มีสะดุด จาก บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด
 • รางวัล Bronze Award มี 2 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล
  1. ชื่อผลงาน : Tiger X M-150 “Collaborate, Engage and Connect” จาก บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจำกัด และ บริษัทโอสถสภา จำกัด (มหาชน)

  2. ชื่อผลงาน : My Lotus’s NFT Platform จาก บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

Award Category 4 : Sustainable Marketing
แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน โดยสามารถสะท้อนจุดยืนของแบรนด์ ในการหวังผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง stakeholder ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตัวองค์กร พนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมและสร้างผลลัพธ์เชิงบวกอย่างโดดเด่น มีนัยยะสำคัญ

 • รางวัล Gold Award มี 1 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล
  1. ชื่อผลงาน : “Wake Up Waste” แพลตฟอร์มและรถบีบอัด เพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการรีไซเคิล จาก บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
 • รางวัล Silver Award มี 1 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล
  1. ชื่อผลงาน : บ้านปะการัง รักษ์ทะเล by CPAC Green Solution จาก บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
 • รางวัล Bronze Award มี 3 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล
  1. ชื่อผลงาน : Investment-Led Sustainability การลงทุนเพื่อความยั่งยืน By KBank Private Banking จาก KBank Private Banking

  2. ชื่อผลงาน : กรุงไทยรักเกาะเต่า จาก ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

  3. ชื่อผลงาน : KUBOTA SHARE FOR THE BETTER จาก บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด

และมี “สุดยอดแคมเปญแห่งปี” อีก จำนวน 2 รางวัล คือ
1. CMO’s Top Choice Award : สุดยอดแคมเปญจากเสียงโหวตของ CMO เป็นรางวัลพิเศษที่ได้รับการโหวตด้วยคะแนนสูงสุด จาก MAT CMO COUNCIL ซึ่งเป็นคณะผู้บริหารระดับสูงด้านการตลาดกว่า 100 ท่าน จากบริษัทชั้นนำในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ

• ผลงานที่ชนะ : ธรรมดาที่ทำมาดี
• โดยบริษัท : บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด

2. Grand Prize สุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งปี : ที่มีความเป็นเลิศทั้งในเชิงกลยุทธ์ วิธีการ ความคิดสร้างสรรค์ และผลลัพธ์ที่น่าทึ่งในกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เป็นผลงานที่สะท้อนความภาคภูมิใจและความสำเร็จในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการตลาดอย่างแท้จริง ผู้ชนะรางวัลนี้ คือผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากแต่ละกลุ่มรางวัล และได้รับการโหวตสูงสุด จากคณะกรรมการผู้ตัดสิน คณะกรรมการสมาคมการตลาด และ คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของโครงการ

• ผลงานที่ชนะ : ธรรมดาที่ทำมาดี
• โดยบริษัท : บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด

โดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะยกย่องและเชิดชูนักการตลาดไทย รวมถึงองค์กรที่ใช้การตลาดขับเคลื่อนการเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างอันดี และเป็นตัวอย่างของเคสที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดใหม่ๆให้วงการการตลาดไทยสืบไป

********************************************************************************************************************

ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียด และ ขั้นตอนของการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
ได้ที่ Facebook Fan page : MAT society / Line@: @matsociety 
คุณจิราภรณ์ (จิ๊บ) ที่อีเมล์: [email protected] โทร. 099-242-5244
หรือ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 02-679-7360-3 ต่อ 106

 

 

Tags:

ผู้เขียน
MAT TEAM

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

สมัครรับข่าวสาร

logo