SHARE

MAT National Webinar 2022

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักการตลาด นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ นิสิต-นักศึกษา และ คณาจารย์ รวมถึงผู้ที่สนใจด้านการตลาด ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ MAT National Webinar 2022 เป็นงานสัมมนาออนไลน์ระดับประเทศ ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด !!
08-09 กันยายน 2565
Online Webinar

Highlight of MAT National Webinar 2022

 • Martech for Education เทคโนโลยีการศึกษายุคใหม่ ความท้าทายทางการเรียนรู้กับอนาคตการศึกษา
 • Transformation the Future of Education ปรับเปลี่ยนเพื่อไปต่อ..กับทิศทางการศึกษาไทยในอนาคต
 • Marketing Education 5.0 กับ “MAT University Council”
 • In-trend to The Digital Marketing World
 • In-depth Digital Marketing การตลาดรุ่นใหม่มัดใจ Gen Z
 • Insight Platform 101 เจาะลึกคู่มือแพลตฟอร์มการตลาด
 • Intro to Metaverse โลกใบใหม่ที่ใครๆก็อยากเข้าถึง
 • Breakthrough the Unknown: ก้าวข้ามขีดจำกัดกับการตลาดไร้รูปแบบ
 • The HAPPY Marketing ถอดรหัสการตลาด “Fast Forward”
 • Catch the Unknown Opportunity: จับโอกาส 3 ตลาดสำคัญ
 • LINE Commerce insight: เจาะลึกแพลตฟอร์มสำคัญเพื่อโอกาสแห่งอนาคต
 • Metaverse – World for tomorrow business ชีวิตโลกเสมือนโอกาสใหม่สำหรับธุรกิจในโลกแห่งอนาคต

MAT National Webinar 2022

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคีภาคการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ MAT University Council ร่วมจัดงาน “MAT National Webinar” เพื่อ Update สถานการณ์โลกการตลาด Post-Pandemic แบ่งปันความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้นักการตลาด คณาจารย์ และนักศึกษาทั่วประเทศได้มาเปิดมุมมองใหม่ๆร่วมกัน

ในงาน “MAT National Webinar หรือ วันนัการตลาดสัญจร” เราจะมาร่วมกันปลดล็อคทางความคิด พบกับผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำ ที่จะมาแชร์มุมมองและประสบการณ์ให้นักการตลาดและผู้ประกอบการได้เห็นถึง “ความเป็นไปได้ในการเดินหน้าต่อ” เพราะเราเชื่อว่า ในโลกใหม่ที่เปลี่ยนไป จะมีโอกาสรอคนที่พร้อมอยู่เสมอ หากต้องการอยู่รอดและเติบโตต่อให้ได้ ก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนสู่ทางเดินเส้นใหม่อย่างมั่นคงในยุคที่สถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ผู้ประกอบการควรตั้งรับปรับตัวกันอย่างไร ในโลกที่ผู้บริโภคเปลี่ยนไป เขาเปลี่ยนไปจนหมดสิ้นหรือไม่ อะไรคือสิ่งที่ผู้ประกอบการและนักการตลาดควรจับตามอง

รูปแบบการจัดงาน “MAT National Webinar หรือ วันนัการตลาดสัญจร”
แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ที่คุณไม่ควรพลาด !!

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565
โครงการ Train the Trainers สัญจร
Theme: “The Future of Education”
>สำหรับคณาจารย์ผู้สอนวิชาการตลาด และ วิชาที่เกี่ยวเนื่องกับภาคธุรกิจ<<
(ลงทะเบียนฟรี !!) ✅ 
เมื่อโลกการตลาดเปลี่ยน โลกการศึกษาก็มีการปรับตัวอย่างฉับไว มาเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ฟังมุมมองมิติการเรียนรู้เมื่อโลกก้าวสู่ยุคดิจิทัล และ เทคโนโลยี เป็นแนวทางให้นำไปถ่ายทอดเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนิสิต-นักศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองการศึกษายุคใหม่ กับ “The Future of Education
และองค์ความรู้ที่เปลี่ยนไปในโลกอนาคต

 

กำหนดการ
08.00 – 08.30Welcome speeches:
โดย ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ
นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
08.30 – 10.00  Session1: “Martech for Education” เทคโนโลยีการศึกษายุคใหม่ ความท้าทายทางการเรียนรู้กับอนาคตการศึกษา
โดย คุณจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์
Ex-Marketing Technology Lead บริษัท แสนสิริ จำกัด มหาชน
และ ผู้เขียนหนังสือ Marketing Technology Trend 2022 พลิกโลกการตลาดด้วยมาร์เทค
10.00 – 11.00   Session 2: Transformation the Future of Education ปรับเปลี่ยนเพื่อไปต่อ…กับทิศทางการศึกษาไทยในอนาคต
โดย คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม
Chief Digital Officer บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
11.00 – 12.00   Session 3: Marketing Education 5.0 “MAT University Council”
โดย ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
หัวหน้าภาควิชาการตลาด และ ประธานหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด คณะบัญชีฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565
โครงการ “J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร”
Theme: “Marketer of the future ส่องอนาคตสู่เส้นทางนักการตลาดรุ่นใหม่”
>สำหรับนิสิต – นักศึกษา<< (ลงทะเบียนฟรี !!)✅ 

เชื่อมโลกการศึกษาเข้ากับโลกการตลาด “ส่องอนาคตสู่เส้นทางนักการตลาดรุ่นใหม่”
อัปเดตทุกเทรนด์ที่น่าสนใจ พบกับวิทยากรคนรุ่นใหม่ ที่จะมาแชร์ความรู้ และ เคล็ดลับ ที่หลากหลาย เพื่อปูทางสู่อาชีพในฝัน ทางเลือกในอนาคตของคน Gen Z ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไปกับ In-trend / In-depth / Insight / Intro

 

กำหนดการ
12.10 – 12.30 Welcome speeches:
โดย ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ
นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
12.30 – 13.30 Session1: In-trend to The Digital Marketing World
โดย สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล
Strategic Planning Director บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด
13.30 – 14.30 Session2: In-depth Digital Marketing การตลาดรุ่นใหม่มัดใจ Gen Z
โดย คุณภคศุภ เพ็ชรดี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท ดิจิมัสเกตเทียส์ จำกัด.
14.30 – 15.30 Session3: Insight Platform 101 เจาะลึกคู่มือแพลตฟอร์มการตลาด
โดย เภสัชกรหญิงโสภา พิมพ์สิริพานิชย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ เจ้าของเพจ โซอี้ Digital Shortcut
15.30 – 16.30 Session4: Intro to Metaverse โลกใบใหม่ที่ใครๆก็อยากเข้าถึง
โดย คุณณัฐเศรษฐ์ ไตรทิพย์เจริญชัย
Founder & CEO, Jenosize Digital Group & Brandverse


วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
“MAT National Webinar 2022” หรือ “วันนักการตลาดสัญจรออนไลน์”
Theme: “Marketing the Unknown”: รู้จักโลกใหม่ ที่ไม่เหมือนเดิม
>>สำหรับนักการตลาดและเจ้าของธุรกิจ<<(ลงทะเบียนฟรี !!)✅ 
โควิด-19 ทำให้พวกเราทุกคนต้องปรับตัวเพื่อตอบรับกับโลกวิถีใหม่ ภาคธุรกิจเอง ก็ต้องตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที แต่ทั้งนี้ ก็ยังมีคำถามต่างๆมากมายในใจผู้ประกอบการและนักการตลาดถึงทิศทางที่จะเดินต่อไป
ในโลกที่สถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ผู้ประกอบการควรตั้งรับปรับตัวกันอย่างไร อะไรคือสิ่งที่ผู้ประกอบการและนักการตลาดควรจับตามอง พลาดไม่ได้!!!
หากคุณเป็นผู้บริหาร เจ้าของกิจการที่ต้องวางกลยุทธ์ขององค์กร หรือนักการตลาดที่ต้องเดินหน้าต่อในโลกธุรกิจยุค Post-Pandemic งานนี้จะช่วยให้คุณติดอาวุธทางความคิด ให้คุณมองเห็นเส้นทางการปรับตัวและรับแรงบันดาลใจเพื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจอย่างทันท่วงที

กำหนดการ
09.00 – 09.30 Welcome speech
โดย ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ
นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
09.30 – 10.45  Session1: Breakthrough the Unknown: ก้าวข้ามขีดจำกัดกับการตลาดไร้รูปแบบ
โดย
คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด
คุณวรนันท์ จันทรัศมี
กรรมการบริหารศูนย์การค้าไดอาน่า หาดใหญ่ ในเครือพิธานกรุ๊ป
คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
ประธานกรรมการ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที)จำกัด
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินรายการ : โดย ผศ. ปิติพีร์ รวมเมฆ
อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ CEO Aimbition Corp
10.45 – 12.00  Session2: “The HAPPY Marketing ถอดรหัสการตลาด “Fast Forward”
โดย ผศ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ
อาจารย์สอนคณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.00 – 13.00  Break
13.00 – 14.30  Session3: Catch the Unknown Opportunity: จับโอกาส 3 ตลาดสำคัญ (พูดคนละ 30 นาที)
Sustainable World – Sustainable Business
โดย คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์
Founder Qualy Design (New Arriva Co.,Ltd.) CEO/CMO Cirplas Tech Co.,Ltd.
Healthy Business – Healthy You
โดย คุณนพดา อธิกากัมพู
กรรมการผู้จัดการ บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด B-Garlic
Future Business – Future of Us จับโอกาส เทรนด์การเติบโตตลาดผู้สูงวัย
โดย คุณวรรณา สวัสดิกูล
CEO and Founder of SilverActif Co.,Ltd. เจ้าของ CountUp social platform
14.30 – 15.30  Session4: LINE Commerce insight: เจาะลึกแพลตฟอร์มสำคัญเพื่อโอกาสแห่งอนาคต
โดย คุณยุทธนา เทียนธรรมชาติ
CEO, Founder บริษัn aDay Fresh
15.30 – 16.30  Session5: Metaverse – World for tomorrow business ชีวิตโลกเสมือนโอกาสใหม่สำหรับธุรกิจในโลกแห่งอนาคต
โดย คุณณัฐเศรษฐ์ ไตรทิพย์เจริญชัย
Founder & CEO, Jenosize Digital Group & Brandverse

 

สอบถามเพิ่มเติม
📞 โทร : กัญญาภัค เนียมหอม (เฟิร์น) 0988427933 หรือ จิราภรณ์ พึ่งสัตย์ (จิ๊บ) 0992425244
📧 อีเมล : [email protected] / [email protected]
📱 Line@ : @matsociety
🖥 หรือ Inbox เข้ามาได้ที่เพจ
👉MAT Society :https://www.facebook.com/marketingthai
👉J-MAT : https://www.facebook.com/SMARTJMAT

 

กำหนดการ
8-9 กันยายน 2565
8.30 - 16.30 น.
Online Webinar
logo