SHARE

MAT National Webinar 2021

ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงหลังวิกฤติ COVID-19 นักการตลาดต้องปรับตัวอย่างฉับไว
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคีภาคการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
และ MAT University Council ร่วมจัดงาน “MAT National Webinar”

เพื่อ Update สถานการณ์โลกการตลาด Post-Pandemic เปิด Forum แบ่งปันความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้นักการตลาด คณาจารย์ และนักศึกษาทั่วประเทศได้มาเปิดมุมมองใหม่ๆร่วมกัน
27 สิงหาคม 2564
Online Webinar
Highlight of MAT National Webinar 2021
  • Next Move for Business Transformation in Marketing Mutation Era เปลี่ยนธุรกิจในยุคการตลาดกลายพันธุ์
  • เปิดกรณีศึกษากลยุทธ์ในยุคการตลาดกลายพันธุ์จากหลากหลาย Sectors : Penguin Eat Shabu, สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดชลบุรี, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น,สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย,นันยาง
  • อัปเดตกลยุทธ์การสื่อสารด้วยภาพให้ตรงใจผู้บริโภค โดย Getty Images
  • เรียนรู้เครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล กับเทคโนโลยีการตลาดทางเลือกของ SME ไทย
  • Next Move in E-commerce Landscape

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเข้าร่วมงานสัมมนา  https://bit.ly/3zwtsCL

สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรอง ได้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564

MAT National Webinar
สำหรับนักการตลาดและเจ้าของธุรกิจ (บัตรราคา 200 บาท)

“Next Move After Pandemic” เปิดโลกการตลาดหลังวิกฤติ COVID-19 นักการตลาดและเจ้าของธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไร พบกรณีศึกษาที่สร้างแรงบันดาลใจในกลุ่มร้านอาหาร การท่องเที่ยวและโรงแรม อสังหาฯ การขนส่ง สินค้าอุปโภคบริโภคพร้อมฟังเรื่องราวของการทำ Transformation ที่ต้องปรับเปลี่ยนทั้งเรื่องการทำธุรกิจ และ ช่องทางการขาย รวมไปถึงการอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีทางการตลาด การสื่อสาร และ ธุรกิจ E-commerce ให้สามารถนำไอเดียไปประยุกต์ใช้ได้จริง

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564
“MAT National Webinar 2021” หรือ “วันนักการตลาดสัญจรออนไลน์”
Theme: “Next Move After Pandemic” ก้าวต่อไปในโลกการตลาด ปรับธุรกิจฝ่าวิกฤต COVID-19

09.00 – 09.30 Welcome speech
โดย คุณอนุวัตร เฉลิมไชย
นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

09.30 – 10.15 Session1 : Next Move for Business Transformation in Marketing Mutation Era เปลี่ยนธุรกิจในยุคการตลาดกลายพันธุ์
โดย
– คุณอริยะ พนมยงค์
CEO และ ผู้ก่อตั้งบริษัท Transformational
– คุณไผท ผดุงถิ่น
CEO บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด

10.15 – 12.00 Session2 : Next Move กรณีศึกษากลยุทธ์ในยุคการตลาดกลายพันธุ์
(ท่านละ 20 นาที)
โดย
– คุณธนพงศ์ วงศ์ชินศรี
ผู้ร่วมก่อตั้ง Penguin Eat Shabu
– คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ
นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดชลบุรี
– คุณภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น
และ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัด ขอนแก่น
– ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์
นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย
– คุณจักรพล จันทวิมล
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

12.00 – 13.00 Break

13.00 – 13.30 Session 3 : อัปเดตกลยุทธ์การสื่อสารด้วยภาพให้ตรงใจผู้บริโภค
โดย คุณ ชลิต ตันติธรรม
ผู้จัดการ พัฒนาธุรกิจ Getty Images ประเทศไทย

13.30 – 14.00 Session 4 : เทคโนโลยีการตลาดทางเลือกของ SME ไทย
โดย คุณ ธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์
ผู้ร่วมก่อตั้งและวางแผนกลยุทธ์การตลาด บริษัท สมอลเวิล์ดฟอร์คิดส์ จำกัด

14.00 – 15.00 Session 5 : Next Move in E-commerce Landscape
โดย คุณผรินทร์ สงฆ์ประชา
Chief Executive Officer and Founder of Nasket


ขั้นตอนการซื้อบัตร เข้าร่วมงาน 

กำหนดการ
วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2564
09.00 - 15.00 น.
Online Webinar

ค่าบัตรเข้างาน

MAT National Webinar ท่านละ 200 บาท

หมายเหตุ
บัตรราคา 200 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
logo