SHARE

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ขอเชิญสมาชิกฯ เข้าร่วม​ "งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี​2564"
และ เสวนา MARKETING 5.0 ทางรอดของการตลาดยุคใหม่?

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564
เวลา 08.30-12.00 น.
ณ​ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท


เวลา​ 08.00-08.30 ​น. ลงทะเบียน

เวลา 08.30-10.30 น.  เสวนา ในหัวข้อ “Marketing 5.0 ทางรอดของการตลาดยุคใหม่?” โดย ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ, คุณณัฐพล ม่วงทำ และคุณไผท ผดุงถิ่น

เวลา 10.30 – 10.45 น. เบรค รับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45 – 12.00 น. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

สัมมนาฟรี.. สำหรับสมาชิกสมาคมการตลาดฯ ที่นั่งจำนวนจำกัด !!
ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกสมาคมฯ ตามลำดับการลงทะเบียนเท่านั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ทางสมาคมฯ จึงจัดงานในรูปแบบ Hybrid ท่านสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยทางสมาคมการตลาดฯ ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกฯ กรุณาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานทั้งสองรูปแบบ ล่วงหน้า ผ่าน QR Code ภายในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 หรือ รับชมทาง Facebook close group ของ MAT Society


ขั้นตอนการลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
  1. ลงทะเบียน ผ่านแบบฟอร์ม 1 ท่าน ต่อ 1 แบบฟอร์ม
  2. รอรับอีเมล์ยืนยันจากทางสมาคมฯ
    • กรณีเข้าร่วมงานที่ โรงแรม S31 ท่านสามารถมาแจ้งชื่อ และลงทะเบียนได้ที่ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5
    • กรณีรับชมผ่านทาง Facebook close group ท่านจะได้รับลิ้งค์เข้ากลุ่ม พร้อมรหัสยืนยัน ทางอีเมล์ที่ลงทะเบียน กรุณากดเข้ากลุ่มล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

สอบถามข้อมูลได้ที่​ :
Line Official : @matsociety
Tel: 026797360-3

วิทยากร
ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศูนย์สาธารณประโยชน์ และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
คุณณัฐพล ม่วงทำ
อาจารย์วิชา Data-Driven Communication ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เจ้าของเพจ “การตลาดวันละตอน”
คุณไผท ผดุงถิ่น
CEO บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด
วันและสถานที่จัดงาน
ณ​ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564
08.30-12.00 น.
โรงแรม S31 สุขุมวิท
545 ถ. สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ
กรุณาลงทะเบียน 1 ท่าน ต่อ 1 แบบฟอร์ม

กิจกรรมนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย

logo