งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ขอเลื่อนการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และสัมมนาพิเศษ​
หัวข้อ “The changing trend of social commerce in Thailand”
ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26​ เมษายน ​2563

จากสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยของโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง
นายกสมาคมฯ และ คณะกรรมการบริหารสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ได้มีมติให้เลื่อการจัดงานออกไประยะหนึ่ง
เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน และป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19
โดยกำหนดการใหม่ ทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

สอบถามรายละเอียดได้ที่ E-Mail: [email protected]  โทร.081 456 6663
หรือ Line Official Id: @matsociety

แชร์ให้เพื่อนของคุณ
© 2019 Marketing Association of Thailand
logo