News

ขอความร่วมมือในสถานการณ์โควิด-19

2.5k
SHARE

09 เมษายน 2563

เรื่อง      ขอความร่วมมือในสถานการณ์โควิด-19

เรียน     ท่านผู้บริหารด้านการตลาด การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ กรรมการสมาคมฯ และสมาชิกทุกท่าน

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19)  ซึ่งดำเนินมานับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 และทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกภายในระยะเวลาอันสั้น ทางภาครัฐจึงได้ขอความร่วมมือจากประชาชนคนไทย ในการลดการเคลื่อนที่ของประชากร ลดการสัมผัสโรคด้วยการอยู่บ้าน และลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโดยหลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดหรือชุมชน รวมถึงมีการยกระดับมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมสถานการณ์ กล่าวคือ การออกพระราชกำหนดการบริหารงานราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม ประกาศกรุงเทพมหานคร ตลอดจนประกาศล่าสุดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) ซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคล้องกันอย่างชัดเจนในการยกเลิกละเว้นกิจกรรมทุกประเภทที่จะก่อให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก หรือยกเลิกการทำงานใดๆ ที่จะทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องมาอยู่ร่วมในสถานที่เดียวกัน

ด้วยความห่วงใย และเพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ในภาคธุรกิจ ให้มีการจำกัดและควบคุมกิจกรรมการตลาดอย่างเคร่งครัด ให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับต่างๆ ของทางภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นงานโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ที่มีการใช้บุคลากรจำนวนมากมาปฏิบัติงานร่วมกันทั้งในสถานที่และนอกสถานที่

สมาคมการตลาดฯมีความเชื่อมั่นว่าทุกองค์กรมีความตระหนักในความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันควบคุมการระบาดของโรค โดยการพิจารณายกเลิกหรือชะลอการทำงานผลิตถ่ายทำชิ้นงานโฆษณาหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงออกไปก่อน เพื่อช่วยให้ประเทศไทยกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วที่สุด

สุดท้ายนี้ สมาคมการตลาดฯขอขอบคุณในความร่วมมือจากทุกองค์กรที่จะปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงหรือมีประกาศเพิ่มเติมใดๆ ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพมีพลานามัยที่แข็งแรงและหวังว่าเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว หากมีประเด็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ สมาคมจะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบทันที

 

ขอแสดงความนับถือ

(อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)

นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

 

Tags:

ผู้เขียน
MAT TEAM

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

สมัครรับข่าวสาร

logo