Knowledge

MAT Vaccine For Business EP.6

การปรับตัวสำหรับผู้ประกอบการ ในยุคโควิด สำหรับ Ep.6 จะเป็นการพูดคุยถึงภาพรวมการตลาดไทย ในหัวข้อ “เข็มทิศการตลาดไทยหลังยุคโควิด” จากคำถามที่ว่า New normal จะอยู่ตลอดไปหรือไม่ ระหว่างความกลัวกับความคุ้นเคยหรือความอยาก อะไรมีอิทธิพลมากกว่ากัน และจะต้องเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงอย่างไร อะไรคือสิ่งที่ “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ”

สมัครรับข่าวสาร

logo