News

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดฯ
เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนต่อเนื่อง ปี2567

2.6k
SHARE
The Future Marketer
ทุนการศึกษา ที่ให้มากกว่าโอกาสทางการศึกษา
เพื่อสร้างนักการตลาดแห่งอนาคต

รับสมัคร จำนวน 12 ทุน ทุนการศึกษาละ 36,000 บาท ต่อปีการศึกษา
พร้อมโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ฟรี!
เปิดรับสมัคร วันนี้ – 14 มิถุนายน 2567

สิ่งที่ได้รับ
 • ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ทุนละ 36,000 บาท ต่อปีการศึกษา
 • โอกาสฝึกอบรมกับคอร์สของสมาคมการตลาด ฟรี!
 • โอกาสรับคำปรึกษา จากพี่ๆ นักการตลาดยุคใหม่ ที่จะให้คำแนะนำเป็นโค้ชให้คำปรึกษาแก่น้องๆ
 • โอกาสสมัครเข้าฝึกงานด้านการตลาดระหว่างเรียน
 • โอกาสในการสมัครงาน ในองค์กรชั้นนำเมื่อเรียนจบ โอกาสสร้างเน็ตเวิร์คใหม่ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และต่อยอดทางธุรกิจ
 • ได้พบปะเพื่อนๆ ที่รับทุนปีเดียวกันในงาน Orientation Day 1 ครั้ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล หรือ ราชภัฏ
 • นักศึกษาที่เรียนวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การสื่อสารการตลาด, บริหารธุรกิจ, ธุรกิจเพื่อสังคม, นวัตกรรมการค้า, นวัตกรรมและการประกอบการ, นวัตกรรมดิจิทัล ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่ได้รับทุนจากสถาบันอื่นอยู่ (กู้กยศ.สามารถขอทุนได้)
เอกสารข้อมูลประกอบการคัดเลือก
 • ไฟล์ใบสมัคร, บทความบรรยายประวัติส่วนตัว และ บทความบรรยายความตั้งใจเป็นนักการตลาด โดยรับได้จากการกรอกฟอร์มด้านล่างนี้
 • จดหมายรับรองสถานะการเป็นนักศึกษา และความประพฤติจากมหาวิทยาลัย
 • ผลการเรียน ที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย (Transcript)
 • ไฟล์รูปถ่ายตนเอง
ขั้นตอนการสมัครชิงทุน
 • ผู้สมัครส่งจะต้องกรอกใบสมัครในรูปแบบออนไลน์ พร้อมทั้งส่งไฟล์เอกสารประกอบเพิ่มเติมทาง ลิงก์ในอีเมลที่ได้รับหลังจากการกรอกฟอร์มด้านล่างนี้ กรอกข้อมูลทั้งหมดและอัพโหลดเอกสารมาภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เท่านั้น 
 • คณะกรรมการมูลนิธิฯ คัดเลือกและตรวจสอบเช็คประวัติ
 • มูลนิธิฯ จะประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 ทาง Facebook และเว็บไซต์ ของสมาคมการตลาดฯ
 • มูลนิธิฯ ส่งจดหมายแจ้งผลการคัดเลือก และระเบียบปฎิบัติถึงนักศึกษา ผู้ได้รับคัดเลือก** ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก 12 ทุน ทาง Facebook และเว็บไซต์ ของสมาคมการตลาดฯ วันที่ 22 ก.ค. 2567


ผู้เขียน
MAT TEAM

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

สมัครรับข่าวสาร

logo