ที่มาและวัตถุประสงค์

รางวัล “สุดยอดแคมเปญการตลาด MAT AWARD” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ
ที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) จะมอบให้กับสุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งปี โดยทางสมาคมฯ
ได้จัดงานมอบรางวัล MAT Award ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อสนับสนุนและยกย่องผลงานซึ่งเป็นฝีมือของนักการตลาดไทย
ที่โดดเด่นทั้งเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นไม่ซํ้าใคร รวมถึง ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลของแคมเปญ ที่สามารถวัดได้
เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จ เพื่อให้แคมเปญการตลาดที่ได้รับรางวัลเป็นกรณีศึกษาแก่ผู้ที่ทำงานด้านการตลาด
และผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ได้รับประโยชน์ และแนวทางสร้างสรรค์ผลงานต่อๆ ไป

ประเภทการตัดสิน MAT Award

ประเภทหมวดหมู่ของผลงาน “การตลาดยอดเยี่ยม” ที่จัดประกวด

  องค์กรธุรกิจประเภท : อาหาร และ ร้านอาหาร
⇒  องค์กรธุรกิจประเภท : เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ และ ไม่มีแอลกอฮอลล์
⇒  องค์กรธุรกิจประเภท : ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
⇒  องค์กรธุรกิจประเภท : ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว และ เวชภัณฑ์
⇒  องค์กรธุรกิจประเภท : ร้านค้าปลีก ค้าส่ง
⇒  องค์กรธุรกิจประเภท : อุตสาหกรรมยานยนต์ และ เคมีภัณฑ์
⇒  องค์กรธุรกิจประเภท : อสังหาริมทรัพย์ และ วัสดุก่อสร้าง
⇒  องค์กรธุรกิจประเภท : อิเล็กทรอนิกส์
⇒  องค์กรธุรกิจประเภท : สาขาบริการต่างๆ
⇒  องค์กรธุรกิจประเภท : ผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่ายสื่อ และ สิ่งพิมพ์
⇒  องค์กรธุรกิจประเภท : เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสาร
⇒  องค์กรธุรกิจประเภท : ผลงานเพื่อสังคม

Best of the Year Award

⇒  รางวัลสุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งปี (โดยคัดเลือกจากผู้ชนะทั้ง 12 กลุ่มด้านบน)

 

คุณสมบัติของผลงานที่ส่ง

 1. เป็นรูปแบบของ Marketing Campaign หรือ Brand Building ที่ประสบความสำเร็จ
 2. เป็นผลงานที่เริ่มในปี 2019 และสามารถวัดผลลัพธ์ได้ตามวัตถุประสงค์
 3. เป็นผลงานที่เกิดจากฝีมือนักการตลาดไทย
 4. เป็นผลงานที่ไม่ได้คัดลอก หรือ ลอกเลียนแบบมาจากที่อื่น

ข้อตกลงเบื้องต้น

 1. สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จะรักษาความลับฐานข้อมูล / เอกสาร / ข้อสัญญา ของบริษัทและแคมเปญที่เข้าร่วมประกวด โดยข้อมูล
  ที่เป็นความลับทางการค้า จะเปิดเผยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทางสมาคมการตลาด เพื่อใช้ในการตัดสินของคณะกรรมการเท่านั้น
 2. ท่านจะอนุญาตให้สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เผยแพร่ผลงานของท่านในส่วนของข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับความลับทางการค้า ทางเทคนิค หรือ ข้อสัญญาใดๆ ที่ท่านมีภาระผูกพันอยู่กับหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นวิทยาทานต่อสาธารณะ และเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆให้ผู้ประกอบการ
  ด้านการตลาด
 3. ท่านได้ศึกษาและทำความเข้าใจกับกฎระเบียบต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 4. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 5. ผลงานหรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เอกสาร ที่ส่งเข้าร่วมในแคมเปญจะไม่ส่งคืน ยกเว้นจะได้รับการระบุไว้เป็นพิเศษ

การสมัครเข้าประกวดแคมเปญ

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร          ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ปิดรับสมัคร           วันที่ 11 ตุลาคม 2562

ขั้นตอนการเข้าร่วมประกวด

1.ส่งใบสมัคร
กรอกรายละเอียดในใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด และ ส่งใบสมัคร เพื่อแจ้งความจำนงล่วงหน้ามาที่
อีเมล์: [email protected]  (Download ใบสมัคร คลิก)

2. ส่งเอกสารสรุปรายละเอียดผลงาน
เขียนสรุปสาระสำคัญของผลงานที่ประสบความสำเร็จด้วยความยาวเพียง 2 หน้ากระดาษ A4 (ขนาดอักษร 14pt)
พร้อมแนบวัสดุสนับสนุนผลงานตามสมควร อาทิ VDO / PPT presentationไม่เกิน 5 นาที (ถ้ามี)

ท่านสามารถส่งผลงานได้ 2 ช่องทาง (จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2562)

  • ส่งที่ อีเมล์: [email protected]
  • ส่งที่ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ที่อยู่ 1168/21 ชั้น14 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม4 เขตสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ กทม 10120
กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิราภรณ์
อีเมล์: [email protected]
โทร. 085-199-4991 / 096-196-9198
หรือ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  02-679-7360-3

มีข้อสงสัย หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
logo