ที่มาและวัตถุประสงค์

รางวัล “สุดยอดแคมเปญการตลาด MAT AWARD” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ
ที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) จะมอบให้กับสุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งปี โดยทางสมาคมฯ
ได้จัดงานมอบรางวัล MAT Award ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อสนับสนุนและยกย่องผลงานซึ่งเป็นฝีมือของนักการตลาดไทย
ที่โดดเด่นทั้งเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นไม่ซํ้าใคร รวมถึง ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลของแคมเปญ ที่สามารถวัดได้
เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จ เพื่อให้แคมเปญการตลาดที่ได้รับรางวัลเป็นกรณีศึกษาแก่ผู้ที่ทำงานด้านการตลาด
และผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ได้รับประโยชน์ และแนวทางสร้างสรรค์ผลงานต่อๆ ไป

รายละเอียดเพิ่มเติม พบกัน  มิถุนายน นี้ !!!

การสมัครเข้าประกวดแคมเปญ

กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิราภรณ์
อีเมล์: [email protected]
โทร. 099-242-5244 / 096-196-9198
หรือ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  02-679-7360-3

มีข้อสงสัย หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
logo